Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

 

Webinaari: Sanastojen ja ontologioiden erot

Tule kuuntelemaan, mitä hyötyä hyvin tehdystä sanastotyöstä on viestinnässä ja tiedonhallinnassa.

Aika: 24.3.2017 kello 14.00-15.00

Osoite: http://tieke.adobeconnect.com/webinaari/

Miksi tarvitaan sekä määritteleviä sanastoja että asiasanastopohjaisia ontologioita?

Perinteisesti terminologisessa sanastotyössä käytetty käsiteanalyysimenetelmä sopii muihinkin tarkoituksiin kuin viestintää ja tietojärjestelmäkehitystä tukevien määrittelevien sanastojen laadintaan. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennettaessa ontologioita aineistojen kuvailua ja tiedonhakua varten.

Tässä webinaarissa Sanastokeskus TSK:n asiantuntijat kertovat määrittelevien sanastojen ja asiasanastopohjaisten ontologioiden laadinnan ja käytön yhtenevyyksistä ja eroista. Esimerkkeinä käytetään Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) pohjalta rakennettuja erikoisalojen ontologioita ja erikoisalojen määritteleviä sanastoja sekä näiden yhdistelmiä.

 

Sanastokeskus TSK on asiantuntijaorganisaatio, joka tekee sanastotyötä muun muassa viestinnän ja tietojärjestelmien kehittämisen tueksi. Tässä webinaarissa Sanastokeskuksen asiantuntijat kertovat sanastotyöstä ja sen hyödyntämisestä esimerkiksi silloin, kun tietyn erikoisalan, organisaation tai tuotteen termistöä on tarpeen yhtenäistää ja selkeyttää.

Webinaarin pitää Tekniikan sanastokeskuksen johtaja Katri Seppälä.

Webinaarista

Webinaarissa varataan aika kysymyksille.

Webinaari on maksuton

  • Ei leimoja
SEMINAAREJA

Webinaari: Arvioi ja tunnista tieto- ja viestintätekninen osaaminen, kohdista toimenpiteet.
Päivä 02.02.2017
Tiviittori on verkkopohjainen työkalu tieto- ja viestintäteknisten taitojen arviointiin.

Webinaari: Sanastotyö ja tietojärjestelmät.
Päivä 16.02.2017
Sanastot parantavat tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Mutta kuinka?

Webinaari: Sanastojen ja ontologioiden erot.
Päivä 24.03.2017
Miksi tarvitaan sekä määritteleviä sanastoja että asiasanastopohjaisia ontologioita?

YHTEISTYÖTAHOJEN PALVELUJA

NetPalkka

Monikanavainen palvelu, jolla työnantaja toimittaa palkkalaskelmat työntekijöilleen Netpostin kautta.

Verkkopalkka

Palvelu, jolla palkanmaksaja toimittaa palkkalaskelmat palkansaajilleen verkkopankin kautta nähtäväksi.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence