Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

TIEKEn asiakas- ja jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Pieni Roobertinkatu 9, MOW
00130 Helsinki
Puh. +358 9 4763 0400

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Timo Simell
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Pieni Roobertinkatu 9, MOW, 00130 Helsinki
Puh. +358 9 4763 0400
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tieke.fi

3. Rekisterin nimi

TIEKEn asiakas- ja jäsenrekisteri

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden, jäsenyyden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin sekä asiakas- ja jäsenviestintään.

5. Rekisterin tietosisällöt

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • organisaatio
  • nimike
  • käyttäjätunnus
  • kohdassa 4 kuvattuun toimintaan, palveluihin ja tapahtumiin sekä markkinointi- ja viestintätoimenpiteisiin liittyvät tarpeelliset tiedot kuten palvelu-, käyttö-, laskutus-, asiointi-, markkinointilupa-  ja autentikointiedot.

Tietosisällöt voivat vaihdella palvelukohtaisesti. Tietosisällöt on kuvattu tarkemmin palvelukohtaisissa selosteissa, jotka löytyvät palveluiden yhteydestä niiden verkkosivuilta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, jäsenyritysten yhteyshenkilöiltä, yritysten tai henkilöiden julkistamista omista henkilötietolähteistä sekä 4-kohdan palvelu-, asiointi- ja muista tapahtumista. Tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä tai muista vastaavista luotettavista lähteistä.

7. Tietojen säilytys

Rekisteröityjen tietoja voidaan kohdassa 4 mainitun käsittelytarkoituksen päättymisen jälkeen siirtää oikeutetun edun perusteella pidettävään TIEKEn tiedotusrekisteriin. Mikäli tietoja ei siirretä yllä kuvatulla tavalla, niin tiedot poistetaan noin vuoden kuluessa viimeisen aktiviteetin tai asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen, ellei muusta lainsäädännöstä kuten kirjanpitosäännöksistä muuta johdu.

8. Tietojen käsittely, luovutus ja siirto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan unioin tai Euroopan talousalueen sisäpuolella. TIEKE voi käyttää osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa alihankkijoita.

Mikäli henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, TIEKE huolehtii siitä, että sille on lainmukainen peruste.

Henkilötietoja voidaan siirtää TIEKEn markkinointi- ja viestintäyhteistyökumppaneille TIEKEn lukuun suoritettavia markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä varten.

Toimivaltaisille viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa tietosuoja-asetuksen rajoissa. Muutoin TIEKE ei luovuta henkilöiden tietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn antamaa lupaa.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö nimenomaisesti kuuluu. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sija