Heikki Laaksamo

digiverkottaja

+358 40 835 0032
heikki.laaksamo@tieke.fi

Sähköinen tiedonsiirto ja kansainväliset sanomastandardit ovat tulleet 30 vuoden aikana tutuiksi erilaisissa soveltamisohjetyöryhmissä työskennellen ja sanomaprojekteja tehden eri toimialoille. RFID-tekniikka ja viivakoodit ovat luonteva jatkumo tälle työlle. Työura on rakentunut projektien tekemisestä, missä myös älylogistikan projektit ovat olleet keskeisellä sijalla. Tilastomatemaatikon koulutus on antanut hyvän pohjan erilaisten tilastollisten kyselytutkimuksien ja haastattelujen tekemiseen ja analysointiin. Vapaa-aika kuluu teatterilla joko roolia tehden tai seuraamalla muiden aikaansaannoksia katsomosta käsin.