Mobiililaite koulun luontoretkellä
Uutta osaamista

Kuva: Paula Kallio

Mobiililaite koulun luontoretkellä

Ympäristökasvatus hyötyy digitalisaatiosta, kun maastossa retkeilevien koululaisten taskussa on WWF:n tuottama materiaali.

Kun varhaiskasvattaja tai opettaja vie päiväkotiryhmän tai koululuokan ulos oppimaan, yhtenä kannustimena voi olla tavoite irrottaa lapset ruudun ääreltä. Opetuksen digitalisaatiota on kritisoitu siitä, että se vie sekä huomion että kehittämisresurssit pois tärkeämmistä aiheista, kuten kestävän elämäntavan vahvistamisesta.

Tästä huolimatta olen ympäristökasvatuksen asiantuntijana sitä mieltä, että digitaalisista materiaaleista saataviin hyötyihin kannattaa tutustua.

Tekemällä oppimista ja kriittistä ajattelua

Kiinnostuimme WWF Suomessa tuottamaan mobiilimateriaalia, koska oletimme, että oppimateriaalin digitalisaatio jatkuu väistämättä, jolloin kokeilu olisi edessä ennemmin tai myöhemmin. Pian havaitsin, että uusi teknologia palvelee erinomaisesti ympäristöasioiden oppimista.

Esimerkiksi monimutkaisia ja toisiinsa kytkeytyneitä ympäristöongelmia käsittelevän tekstin voi kirjoittaa hypertekstiksi, jossa asioiden keskinäiset kytkökset tulevat hyvin esille. Lisäksi digitaalinen materiaali on usein moniaistista, mikä sopii erinomaisesti ympäristökasvatukseen.

Digitaaliset alustat ja ympäristöt mahdollistavat myös sen, että oppijat tekevät oppimateriaalia toisilleen. Tällöin kurssin alussa on olemassa vain runko, jota osallistujat täydentävät kurssin kuluessa. Virtuaaliympäristöjä voi lisäksi hyödyntää ympäristöaiheisen kansalaisvaikuttamisen opiskeluun.

Esimerkiksi sosiaalisen median kanavat antavat monipuolisia mahdollisuuksia seurata yhteiskunnallista keskustelua. Verkossa seikkaillessa pääsee harjoittelemaan kriittistä ajattelua, mikä sekin on ympäristökasvatuksen keskeinen päämäärä.

”Kannustan ympäristökasvattajia hyödyntämään tuottamiamme mobiilimateriaaleja. Kaikki palaute on tervetullutta.”

Materiaali mukaan maastoon

Tabletilla tai puhelimella hallinnoitava aineisto sopii mainiosti ulko-opetukseen. Työväline kulkee kevyesti mukana retkellä.

WWF:n ensimmäiset kokeilut mobiilioppimisen saralla sijoittuivat veden äärelle sattumalta. Vesiluonnon monimuotoisuuteen keskittyvän Freshabit LIFE IP -hankkeen yhteydessä laadimme kotimaiselle Seppo-alustalle kaksi oppimateriaalia: Suuren rantaseikkailun alakouluille, ja Vesistömysteerin yläkouluille.

Tulevaisuudessa saamme toivottavasti tuottaa vastaavat materiaalit myös metsän ja kaupunkiluonnon tutkimiseen.

Mobiililaitetta käytetään vesitutkimusretkellä havaintojen ohjaamiseen ja tallentamiseen. Oppilaan päähuomio on ympäröivässä luonnossa, ja laite toimii havainnoinnin apuna. Tallenteisiin on mahdollista palata luokassa, ja esimerkiksi tunnistamatta jäänyt laji voidaan valokuvan perusteella määrittää yhdessä retken jälkeen.

 

Lataa maksuttomasti verkosta

  • Ympäristöjärjestö WWF Suomen mobiilimateriaalit on suunniteltu käytettäväksi opettajan tai muun ohjaajan ohjauksessa.
  • Suuri rantaseikkailu on tarkoitettu alakouluille, ja Vesistömysteeri yläkouluille.
  • Opettaja tai vaikka partiojohtaja voi ladata aineistot maksutta WWF:n verkkosivustolta.

Lisätietoja: wwf.fi/rannalla

Näppärästi havainnot talteen

Mobiililaite tarjoaa luontoretkellä monenlaisia mahdollisuuksia. Kirjallisten vastausten lisäksi tablettiin ja puhelimeen voidaan tallentaa kuvaa, videota ja ääntä.

Laitteella voidaan avata lisätietolinkkejä tai oppimateriaalin osaksi tuotettuja videoita juuri sillä hetkellä, vaikkapa rantakaislikossa kahlattaessa, kun lisätiedon hankinta tehtävän suorittamiseksi on ajankohtaista.

Oppilaat itse ovat sitä mieltä, että tehtävien ratkaisu sujuu retkiolosuhteissa mobiililaitteella näppärämmin ja ripeämmin kuin kynällä ja paperilla.

Kokemukseni mukaan oppilaat huolehtivat laitteista hyvin: yksikään tabletti tai puhelin ei ole retkillämme käynyt uimassa tai vahingoittunut muuten. Suurimmat haasteet liittyvät internetin puuttumiseen, sillä koulujen tableteilla ei ole maastossa verkkoyhteyttä. Onneksi tämän pulman voi kiertää jakamalla laitteille verkkoa puhelimesta tai käyttämällä oppilaiden omia puhelimia.

Kirjoittaja

Lue seuraavaksi