NetPalkan toiminta

Sähköinen palkkalaskelma toimii seuraavasti:

 • Palkkakonttorit toimittavat palkka-aineistonsa sähköisesti omille operaattoreilleen.
 • Operaattori toimittaa sähköisesti aineistot NetPostiin ja tulostaa paperilla toimitettavan aineiston kirjeitse toimitettavaksi.
 • NetPosti toimittaa palkkalaskelmat oikeille käyttäjille ja lähettää tiedon saapuneesta kirjeestä palkansaajan määrittelemään sähköpostiin.
 • Palkansaaja saa tiedon saapuneesta kirjeestä sähköpostiinsa ja käy lukemassa sekä arkistoimassa palkkalaskelmansa NetPostiin.

NetPostissa palkansaaja voi

 • tulostaa palkkalaskelmansa kirjoittimellaan
 • tallentaa palkkalaskelman pdf-muodossa halutessaan kotikoneelle
 • arkistoida palkkalaskelmansa kuuden vuoden ajaksi
 • vastaanottaa ja arkistoida sähköisesti muuta kirjepostia
 • käyttää sähköisiä asiointilomakkeita verkkoasiointiin

Palkansaajat saavat NetPostin käytössä tukea Postin asiakaspalvelulta.

NetPalkasta sopiminen

Useimmissa tapauksissa riittää, että työnantaja sopii NetPalkan käytöstä palkkakonttorinsa kanssa. Palkkakonttorin on sovittava palvelun käytöstä operaattorinsa kanssa. Operaattorin on sovittava NetPostin käytöstä Itellan kanssa. Eri toimijat voivat myös yhdistellä edellä kuvattuja rooleja.

Palkansaaja tekee NetPosti-sopimuksen ja valitsee työnantajan vain sähköisten kirjeiden lähettäjäksi.

NetPalkan käyttöönotto

Työnantajan tai palkkakonttorin ei tarvitse investoida uusiin ohjelmistoihin vaan NetPalkka ostetaan palveluna. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että palkkaohjelmistosta lähetettävää datan formaattia joudutaan kehittämään niin, että palkansaajan vastaanottajatiedot pystytään lukemaan koneellisesti.

NetPalkan käyttöönotto tapahtuu palkkakonttorin ja operaattorin yhteistyönä. Käyttöönottoon sisältyy seuraavia tehtäviä:

 • Palkkakonttori sopii operaattorinsa kanssa palvelun käyttöönotosta.
 • Palkkakonttori ohjeistaa työnantajaa viestinnästä työntekijöilleen.
 • Työnantaja ohjeistaa palkansaajia rekisteröitymään NetPostiin ja valitsemaan palkanmaksajan kirjeet vain sähköisiksi.

Palkansaaja voi ryhtyä NetPalkan vastaanottajaksi NetPostissa rekisteröitymällä omilla pankkitunnuksillaan ja valitsemalla työnantajansa sähköiset kirjeet tai työntekijä tekee paperilla sopimuksen Itella Oyj:n valtuuttaman edustajan kanssa työnantajan kirjeiden vastaanottamisesta.

Käytettävyys

NetPalkka on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. NetPalkan palveluntuottajat eivät takaa, että palvelu on palkansaajan käytössä keskeytyksettä. Ennalta tiedossa olevista katkoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

Turvallisuus

NetPalkka on turvallinen, sillä sen tietoturva perustuu työnantajien ja palkkakonttoreiden jo käyttämiin turvallisiin tietoliikenneyhteyksiin palvelun tarjoajiin. NetPostissa kaikki käyttäjät ovat tunnistettuja henkilöitä, joilla on suomalainen henkilötunnus. Kukin osapuoli vastaa omien palvelujensa suojauksesta, turvallisuudesta ja säilyttämiensä tietojen oikeellisuudesta.

Palvelun hinta

Kukin NetPalkan palveluntuottaja hinnoittelee palvelunsa itsenäisesti. Hinnoitteluperusteet saattavat siten poiketa eri palveluntuottajien kesken. Palvelun hinta voidaan kuitenkin yleisesti jakaa palvelun käyttöönottoon liittyviin perustamismaksuihin ja jatkuvaan käyttöön liittyviin palvelumaksuihin. Jatkuvat palvelumaksut perustuvat yleensä palkanmaksajan tuottamien palkkalaskelmien lukumäärään.  

Luettelo ohjeista ja kuvauksista