Verkkolaskufoorumin toiminta

Verkkolaskufoorumi on verkkolaskutuksen piirissä toimivien pankkien, verkkolaskuoperaattoreiden, ohjelmistotalojen ja verkkolaskun käyttäjäorganisaatioiden yhteenliittymä.

Verkkolaskufoorumin tavoitteena on edistää verkkolaskutuksen käyttöä Suomessa. Verkkolaskun kehittämistoiminta palvelee laajemmin sähköisten toimintatapojen tehokkaampaa hyödyntämistä Suomessa.

Verkkolaskufoorumi perustettiin vuonna 2001. Perustajina olivat pohjoismaiseen verkkolaskukonsortioon kuuluneet pankit ja verkkolaskuoperaattorit, jotka tekivät aloitteen puolueettoman kehitys- ja yhteistyöfoorumin perustamisesta.

Verkkolaskufoorumin toimintamalli

Verkkolaskufoorumin toimintaa ohjaa ohjausryhmä. Verkkolaskufoorumissa on kolme alaryhmää: operaattori-, ohjelmistotalo- ja käyttäjäryhmä.

Ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida verkkolaskufoorumin toimintaa.
>>> lisää ohjausryhmästä

Operaattoryhmä on verkkolaskuoperaattoreiden yhteistyöelin.
>>> lisää operaattoriryhmästä

Ohjelmistotaloryhmä on taloushallintopalveluja tarjoavien ohjelmistotalojen yhteistyöelin.
>>> lisää ohjelmistotaloryhmästä

Käyttäjäryhmä on verkkolaskuja lähettävien organisaatioiden yhteistyöelin.
>>> lisää käyttäjäryhmästä