AI & Big Data Forum Finland – jäsenet ja yhteistyö

Forumin jäseniksi on ilmoittautunut yrityksiä ja viranomaisorganisaatiota. Jäsenhankintaa on yksi keskeisimmistä tehtävistä Foorumin toiminnassa. Jäsenyys on organisaatiokohtainen, ja yhdestä organisaatiosta voi Foorumin toimintaan osallistua useampia henkilöitä.  BiFF tärkein viiteryhmä on sen jäsenistö.  Jäsenistön kautta BiFF on mahdollista saada kytkentä ja tietoa niistä hankkeista ja organisaatioista joihin nämä Big Data toimialueella osallistuvat.  BiFF pyrkii edelleen tiivistämään ja laajentamaan yhteyksiään alan kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin mm. pyrkimällä solmimaan yhteistyöhankkeita ja osallistumalla eri tilaisuuksiin sekä käymällä keskusteluja alueen toimijoiden kanssa

Osallistuminen foorumin toimintaan

AI & Big Data Forum Finland on alan toimijoiden avoin, puolueeton ja riippumaton yhteistyöelin, johon on tarkoitus saada mukaan alan keskeiset toimijat, sekä big datan tuottajat että se hyödyntäjät, on sitten kyse yksityisistä tai julkishallinnon organisaatioista.

BiFF:n tilaisuuksien valmistelijana, koollekutsujana ja tapahtumien sihteerinä toimii TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Forumin jäseneksi liitytään ilmoittautumalla TIEKElle. Jäsenyys on organisaatiokohtainen, ja yhdestä organisaatiosta voi Foorumin toimintaan osallistua useampia henkilöitä. Kaikilla jäsenillä on pääsy kaikkiin foorumin tuottamiin materiaaleihin. Foorumin toiminta ja sen tuottamat määrittelyt, suositukset ja kannanotot perustuvat ensisijaisesti konsensusperiaatteeseen.

AI & Big Data Forum Finlandin jäseniä ovat:

 • CGI Finland
 • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Finanssialan Keskusliitto
 • Haltian Oy
 • Lahden ammattikorkeakoulu Oy
 • Metsäteho Oy
 • Saranen Consulting Oy
 • Sitra
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Tieto Finland Oy
 • Tilastokeskus
 • TTY-säätiö
 • Valtiovarainministeriö
 • Visma Software Oy
 • Åbo Akademi/IAMSR

AI & Big Data Forum Finlandin (BiFF) hinnasto 2020

200 €                  Mikroyritys, alle 10 henkilöä ja liikevaihto alle 2 M€
500 €                  SME-yritys, alle 250 henkilöä ja liikevaihto alle 50 M€
2000 €                Suuryritys,  yli 250 henkilöä ja liikevaihto yli 50 M€

200 €                  Ei-kaupallinen organisaatio, alle 10 henkilöä ja 2 M€
350 €                  Ei-kaupallinen organisaatio, alle 250 henkilöä ja 50 M€
1000 €                Ei-kaupallinen organisaatio, yli 250 henkilöä ja 50 M€

Hinnat alv 0% – osallistumismaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva alv.