TIEKEs examina
TIEKEn tutkintoperheen logo

TIEKEs examina

Datakörkortet är ett betyg på informationstekniks kunnande och det innehåller tre examina, som mäter förmåga från nybörjare till avancerad användare.

Datakörkortet är ett betyg på informationstekniks kunnande och det innehåller tre examina, som mäter förmåga från nybörjare till avancerad användare. Examen i Informationsarbete (TIETY) är utformad speciellt för att utveckla åtgärder i arbetslivet.

Examen och rekommendation för studiepoäng är:

Datakörkortet kan lätt inledas med att genomföra @-kort, från vilket det är lätt att fortsätta till datoranvändarens A-korts examen. Datoranvändarens AB-kort mäter den avancerade datoranvändarens färdigheter. Examen i Informationsarbete är mer applicerat och koncentrerar sig på kollektiva arbetsmetoder.

Examen genomförs med hjälp av ett examensprov. Då man kommit igenom varje moduls prov, får man det officiella examensbetyget. Om examen blir halvfärdig eller om man avlägger prov i flera olika organisationer, får man ett studiekort som betyg för delprestationerna.

TIEKEs examensbetyg visar kunnandet utan ett ”bäst före”-datum, och delprestationerna föråldras inte heller. Därför är det lätt att fortsätta examen även efter att ha haft en paus. TIEKE rekommenderar ändå, att prestationer som är äldre än 5 år, uppdateras till nya versioner. Hela datakörkorts examen har redan blivit genomfört för andra gången av nästan 1500 personer.

Examen är oberoende av programvaran. Den finska innovationen, Datoranvändarens examen, är godkänd av EU och välkänd både i Europa och världen över. Betygen är trespråkig, så den kan användas i alla länder som bevis av kunnande.

Språken för @- och A-kortet är finska, svenska och engelska. AB-kortet och Examen i Informationsarbete kan avläggas på finska.