@-kortti

@-kortti

@-kortti on hyödyllinen kaikille, tarjoten myös sopivan välitavoitteen A-kortin suorittamiseen. @-kortin sisältöihin kuuluvat tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet, kuten laitteen käyttö ja tiedonhallinta, tiedonhaku ja sähköposti sekä valittujen ohjelmien peruskäyttö. @-kortin suorittamalla henkilö saa valmiudet esimerkiksi etätyöskentelyyn ja –opiskeluun sekä sähköiseen asiointiin

@-kortti on hyödyllinen kaikille, tarjoten myös sopivan välitavoitteen A-kortin suorittamiseen. @-kortin sisältöihin kuuluvat tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet, kuten laitteen käyttö ja tiedonhallinta, tiedonhaku ja sähköposti sekä valittujen ohjelmien peruskäyttö. @-kortin suorittamalla henkilö saa valmiudet esimerkiksi etätyöskentelyyn ja –opiskeluun sekä sähköiseen asiointiin.

@-korttiin sisältyvät moduulit ovat samat kuin A-kortissa, ero on suoritettavien moduulien vähimmäismäärässä. @-kortti tarjoaa myös sopivan välitavoitteen A-kortin suorittamiseen.

Tutkinto on ohjelmistoriippumaton. @-kortin tutkintokielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kielivaihtoehdot kannattaa tarkistaa tutkinnon järjestäjältä ennen koulutukseen tai näyttökokeeseen osallistumista.

Tutkinnon rakenne

@-kortti koostuu neljästä osiosta eli moduulista. Suorittaja osallistuu kaikille pakollisten kahden moduulin kokeeseen ja valitsee vähintään kaksi muuta moduulia oman mielenkiintonsa tai oppilaitoksen tarjonnan mukaan.

Kaikille @-kortin suorittajille pakolliset kaksi moduulia ovat:

 • laitteen ja tiedon hallinta
 • internet ja sähköposti

Vapaavalintaiset moduulit (vähintään kaksi) valitaan seuraavista:

 • tekstinkäsittely
 • taulukkolaskenta
 • esitysgrafiikka
 • tietoaineistot taulukoissa
 • kuvankäsittely
 • verkkotyöskentely

Tutkinnon perusteet

Näet kunkin moduulin tarkemmat sisällöt ja esimerkkitehtävän avaamalla alta haluamasi moduulin. Voit myös avata tutkinnon perusteet tulostettavana versiona (pdf). Tutkinnon perusteissa on määritelty kaikkien moduulien vähimmäisvaatimukset.

 • Laitteen ja tiedon hallinta

  Laitteen ja tiedon hallinta -moduulin suorittaja osoittaa itsenäisesti, että hän hallitsee valitsemansa laitteen käytön ja tiedon hallintaan liittyvät perusasiat.

  Näyttökoetehtävän malliin voi tutustua esimerkin avulla. Esimerkkitehtävä (doc) tai Esimerkkitehtävä (pdf) avautuu oheisesta linkistä. Useimpiin näyttökoetehtäviin liittyy tiedostoja, joita käsitellään tehtävässä annettujen ohjeiden mukaan. Malli ei sisällä liitetiedostoja. Tehtävät pohjautuvat tutkinnon perusteisiin, joten niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

  Moduulin keskeinen sisältö:

  1. Tietokoneen rakenne ja kokoonpano
   • keskusyksikkö
   • tiedon syöttö-, tallennus- ja tulostuslaitteet
   • käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot
   • palvelimet, työasemakoneet, päätelaitteet
  2. Tietokoneen toimintaperiaate
   • käynnistysvaiheen tapahtumat
   • käyttöjärjestelmä
   • oheislaitteet
  3. Käyttöjärjestelmän hallinta
   • työpöytä
   • näppäimistön ja hiiren käyttö
   • ohjelmien käynnistäminen ja sulkeminen
   • usean ohjelman yhtäaikainen käyttö
   • ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely
   • pikakuvakkeen tekeminen
   • valikoiden, työkalurivien ja valintaikkunoiden käyttö
  4. Ohjauspaneelin tuntemus
   • hiiri, tulostimet, päivämäärä ja aika, näyttö
  5. Apuohjelmien käyttö
   • esim. laskin, tekstieditori, piirto-ohjelma
  6. Leikepöydän käyttö
   • tietojen siirto ja kopiointi ohjelmasta toiseen
   • näytön ja ikkunan kaappaus (print screen –käyttö)
  7. Kansioiden käsittely
   • luominen ja poistaminen
   • kopioiminen ja siirtäminen
   • nimeäminen uudelleen
  8. Tiedostojen käsittely ja ominaisuudet
   • avaaminen ja sulkeminen
   • luominen ja tallentaminen oikeaan paikkaan, oikeassa tiedostomuodossa
   • tallentaminen uudella nimellä
   • siirtäminen, kopioiminen ja poistaminen
   • tulostaminen
   • tiedoston ominaisuudet: vain-luku, luotu, muokattu, käytetty, tyyppi, sijainti, koko
   • yleisimpien tiedostomuotojen ja –tarkentimien tunnistaminen
   • tiedostojen pakkaaminen ja paketin purkaminen
  9. Tallennusvälineet
   • esimerkiksi kiintolevy, CD, DVD, USB, verkkolevy
  10. Oman tietokoneen ja verkkoympäristön ymmärtäminen
   • tiedonhallinta omalla koneella ja palvelimella
   • objektien lukumäärä ja lajittelu
   • ohjelmien versionumero
   • vapaan levytilan määrä
   • järjestelmätyökalujen merkitys, esimerkiksi levyn kunto ja eheytys
   • roskakorin käyttö: tiedostojen poistaminen ja palauttaminen
   • ongelmatilanteista selviytyminen, esimerkiksi tehtävien hallinta
   • käyttäjän vaihtaminen, uloskirjautuminen, tietokoneen uudelleen käynnistäminen
   • etsi-toiminto
  11. Tietoturva
   • oman tietokoneen ja verkkoympäristön tietoturvan ymmärtäminen
   • salasanat
   • virustorjunta ja haittaohjelmat
   • palomuurin merkitys
   • varmuuskopiointi
  12. Tietoverkkojen peruskäsitteiden ymmärtäminen
   • internet, intranet, ekstranet
   • lähiverkot
   • tietoliikenneverkot
 • Internet ja sähköposti

  Moduulin suorittaja osoittaa, että hänellä on peruskäyttäjän taidot sähköisessä viestinnässä. Hän hallitsee valitsemansa selainohjelman ja sähköpostin sujuvan ja turvallisen käytön. Lisäksi hän osaa käyttää verkkopalveluita ja tuntee tiedonhaun periaatteet.

  Näyttökoetehtävän malliin voi tutustua esimerkin avulla. Esimerkkitehtävä_doc tai Esimerkkitehtävä_pdf avautuu oheisesta linkistä. Useimpiin näyttökoetehtäviin liittyy tiedostoja, joita käsitellään tehtävässä annettujen ohjeiden mukaan. Malli ei sisällä liitetiedostoja. Tehtävät pohjautuvat tutkinnon perusteisiin, joten niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

  Moduulin keskeinen sisältö:

  1. Sähköpostiviestit
   • vastaanottaja, kopio, piilokopio
   • rakenne: otsikko tai aihe, viestiosa, allekirjoitus
   • viestin vastaanottaminen ja lähettäminen
   • viestiin vastaaminen tai välittäminen
   • viestin tulostaminen
   • viestien poistaminen ja palauttaminen
   • roskaposti
  2. Sähköpostin liitetiedostot
   • lähettäminen ja vastaanottaminen
   • tallentaminen
   • koko, tyyppi ja muut ominaisuudet
   • liitetiedostojen virustarkistus
  3. Sähköpostiviestien hallinta
   • kansioiden luominen ja nimeäminen
   • viestien siirtäminen kansioihin
   • viestien lajitteleminen
   • osoitteisto (yksittäinen osoite, jakelulista tai ryhmä)
   • etsi-toiminto
  4. Verkkosivun löytäminen
  5. Tietoturva
   • virustorjunta, haittaohjelmat
   • palomuurin merkitys
   • evästeet
   • käyttäjätunnukset ja salasanat sekä niiden tallentaminen
   • yksityinen selaus
  6. Selaimen asetukset
   • aloitussivun määrittäminen
   • ponnahdusikkunoiden estäminen tai salliminen
   • välimuistin ja sivuhistorian tyhjentäminen
  7. Netiketti
  8. Kopioiminen ja/tai tallentaminen
   • verkko-osoitteen kopioiminen
   • tekstin kopioiminen ja/tai tallentaminen tiedostoksi www-sivuilta
   • kuvan kopioiminen ja/tai tallentaminen verkkosivuilta
  9. Tekijänoikeudet
   • lähteiden käyttö
   • plagiointi
  10. Tiedonhaku
   • hakukanavat (hakukoneet, tietokannat, sanastot)
   • hakutulosten arvioiminen
   • tiedonhakutekniikat (vapaasanahaku, hakutekniikat ja -strategiat)
  11. Verkkopalveluiden käyttö
   • rekisteröityminen palveluiden käyttäjäksi
   • palveluehdot
   • rekisteri- ja tietosuojaseloste
   • suojattujen sivujen käyttö
  12. Yhteisöllisen median käyttö
   • palveluiden tunnistaminen
   • rekisteröityminen palveluiden käyttäjäksi
   • tietoturva ja tietosuoja
   • yksityisyyden suoja
  13. Sähköinen asiointi
   • verkkokauppa-asioinnin perusteet
   • palveluihin rekisteröinnin merkitys
   • lomakkeet ja palvelut
  14. Tulostaminen
   • sivun ja valinnan tulostaminen
   • tulostusasetukset ja esikatselu
  15. Suosikit / kirjanmerkit
  16. Etsi-toiminto
  17. Ohje-toiminto
 • Tekstinkäsittely

  Moduulin suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee valitsemansa tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön. Hän osaa tuottaa ja muokata sujuvasti vakioasettelun eli standardin mukaisia asiakirjoja.

  Näyttökoetehtävän malliin voi tutustua esimerkin avulla. Esimerkkitehtävä (doc) tai esimerkkitehtävä (pdf) avautuu oheisesta linkistä. Useimpiin näyttökoetehtäviin liittyy tiedostoja, joita käsitellään tehtävässä annettujen ohjeiden mukaan. Malli ei sisällä liitetiedostoja. Tehtävät pohjautuvat tutkinnon perusteisiin, joten niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

  Moduulin keskeinen sisältö:

  1. Tiedoston avaaminen ja sulkeminen
  2. Tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen
   • rivitys, kappalevaihto, sivunvaihto, manuaalinen rivinvaihto
   • lisäys- ja korvaustila
   • eri näyttötilat
  3. Tiedoston tallentaminen
   • oikealla nimellä, oikeaan paikkaan, oikeassa muodossa
   • uudella nimellä, uuteen paikkaan
  4. Aluetoiminnot
   • tekstin valinta
   • tekstin siirtäminen ja kopiointi asiakirjan sisällä tai asiakirjasta toiseen
  5. Tekstin liittäminen muista lähteistä
   • liittämisvaihtoehdot
  6. Kirjasinmuotoilut
   • kirjasinlajin ja –koon muuttaminen
   • merkkitason muuttaminen (MALLI -> malli)
  7. Kirjasintyylit ja –tehosteet
   • kursivointi, lihavointi, alleviivaus
   • tekstin värin muuttaminen
   • ylä- ja alaindeksi
   • automaattisten linkkien poistaminen
  8. Merkkien lisääminen
   • esimerkiksi @, ©, ®
  9. Asettelut
   • asiakirjastandardin periaatteet
   • sivun asetukset: reunuksien tarkistaminen ja muuttaminen, paperin suunnan muuttaminen
   • sarkaimet
   • sisennys ja mukautettu sisennys (esimerkiksi riippuva sisennys)
   • tasaus
   • rivivälin muuttaminen
   • asiakirjan tunnistetiedot
   • päiväys
   • automaattinen ja pakotettu sivunvaihto
   • sivunumerointi ja kokonaissivumäärä
  10. Kielenhuolto
   • oikoluku
   • tavutus
  11. Taulukkotoiminnot
   • taulukon luominen
   • rivit ja sarakkeet
   • tietojen syöttäminen ja muokkaaminen
   • muotoilu
  12. Luettelomerkit ja numerointi
  13. Kuvan lisäys
   • kuvakirjastosta, tiedostosta
   • kopioiminen ja siirtäminen
   • koon muuttaminen
   • tekstin rivitysvaihtoehdot suhteessa kuvaan
  14. Tulostaminen
   • tulostusalueen valinta
   • tulostusasetukset
   • esikatselu
   • tulostaminen
  15. Tiedoston julkaiseminen PDF-muotoon
  16. Etsi / korvaa –toiminto
  17. Ohje-toiminto
 • Taulukkolaskenta

  Moduulin suorittaja osoittaa, että hän hallitsee valitsemansa taulukkolaskentaohjelman peruskäytön.

  Näyttökoetehtävän malliin voi tutustua esimerkin avulla. Esimerkkitehtävä (doc) tai Esimerkkitehtävä (pdf) avautuu oheisesta linkistä. Useimpiin näyttökoetehtäviin liittyy tiedostoja, joita käsitellään tehtävässä annettujen ohjeiden mukaan. Malli ei sisällä liitetiedostoja. Tehtävät pohjautuvat tutkinnon perusteisiin, joten niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

  Moduulin keskeinen sisältö:

  1. Tiedoston avaaminen ja sulkeminen
  2. Tietojen syöttö
   • lukujen kirjoittaminen
   • tekstin kirjoittaminen
   • sarjat
  3. Tiedoston tallennus
   • oikealla nimellä, oikeaan paikkaan, oikeassa muodossa
   • uudella nimellä, uuteen paikkaan
  4. Aluetoiminnot
   • alueen valinta
   • alueen siirtäminen ja kopiointi tiedoston sisällä tai tiedostosta toiseen
  5. Laskeminen taulukossa
   • peruslaskukaavat annetun laskentamallin mukaan: yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut
   • perusfunktiot: summa, keskiarvo, minimi, maksimi
   • soluviittaukset, suora ja suhteellinen
   • taulukoiden väliset soluviittaukset
   • kaavojen ja funktioiden kopioiminen ja siirtäminen
  6. Taulukon muokkaus
   • rivien ja sarakkeiden lisääminen ja poistaminen
   • rivikorkeus ja sarakeleveys
  7. Ulkoasun muotoilu
   • lukumuotoilut
   • fonttimuotoilut
   • tasaukset
   • reunaviivat ja taustavärit
  8. Lajittelu
  9. Kaavio
   • kaavion luominen pyydetyistä tiedoista
   • peruskaaviolajit
   • kaavion otsikot ja selitteet
  10. Taulukkovälilehtien käsittely
   • lisääminen, poistaminen, siirtäminen, kopioiminen, nimeäminen
   • usean taulukkovälilehden käsittely ryhmänä
  11. Sivun asetukset ja tulostaminen
   • paperin suunta, sovittaminen sivulle, sivunvaihdot
   • reunukset
   • ylä- ja alatunnisteet
   • soluruudukon tulostaminen
   • isossa taulukossa toistettavat rivi- ja sarakeotsikot
   • rivi- ja sarakeotsikoiden tulostaminen
   • tulostusalueet
   • esikatselu
   • tulostaminen
  12. Tiedoston julkaiseminen PDF-muotoon
  13. Etsi / korvaa –toiminto
  14. Ohje-toiminto
 • Esitysgrafiikka

  Moduulin suorittaja osoittaa, että hän hallitsee valitsemansa esitysgrafiikkaohjelman peruskäytön.

  Näyttökoetehtävän malliin voi tutustua esimerkin avulla. Esimerkkitehtävä (doc) tai Esimerkkitehtävä (pdf) avautuu oheisesta linkistä. Useimpiin näyttökoetehtäviin liittyy tiedostoja, joita käsitellään tehtävässä annettujen ohjeiden mukaan. Malli ei sisällä liitetiedostoja. Tehtävät pohjautuvat tutkinnon perusteisiin, joten niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

  Moduulin keskeinen sisältö:

  1. Tiedoston avaaminen ja sulkeminen
  2. Tiedoston tallennus
   • oikealla nimellä, oikeaan paikkaan, oikeassa tallennusmuodossa
  3. Esityksen aloittaminen
   • sivun asetukset
   • mallin käyttäminen ja vaihtaminen
   • diarakenteet
   • esityksen muokkaaminen eri (näyttö)tiloissa
  4. Esityksen muokkaaminen
   • dian taustavärin vaihtaminen
   • dian lisääminen ja poistaminen
   • diajärjestyksen muuttaminen
   • dian kopioiminen toisesta esityksestä
  5. Tekstinkäsittely
   • kirjasinmuotoilut: laji, koko, tyyli, väri
   • luettelomerkit ja numerointi, sisennystasot
   • tekstin kopioiminen toisesta tiedostosta
  6. Piirto
   • piirto-objektit
   • täyttöväri, ääriviiva
  7. Kuvien käsittely
   • lisääminen kuvakirjastosta tai tiedostosta
   • kuvan muotoileminen (koko, paikka, värit, viivat)
   • kuvan valitseminen, leikkaaminen, kopioiminen, liittäminen
  8. Objektien käsittely
   • valitseminen, siirtäminen ja kopioiminen
   • ryhmitteleminen, ryhmän purkaminen
   • kiertäminen, kääntäminen
   • järjestys: tuo eteen, vie taakse
   • kaaviokuvien luominen ja muokkaaminen
  9. Toistuvat elementit
   • perustyylin merkitys
   • ylä- ja alatunnisteen lisääminen ja muokkaaminen
  10. Näytöllä tai videotykillä katseltava esitys
   • esityksen sujuva käyttö
   • dian vaihtumisen tehokeinot
   • laitteen liittäminen videotykkiin
   • hyperlinkkien ja medialeikkeiden avaaminen ja palaaminen esitykseen
  11. Tulostaminen
   • tulostusvaihtoehdot
   • sivun asetukset
   • tulostusasetukset
  12. Tiedoston julkaiseminen PDF-muotoon
  13. Etsi / korvaa –toiminto
  14. Ohje-toiminto
 • Tietoaineistot taulukoissa

  Moduulin suorittaja osoittaa itsenäisesti, että hän hallitsee valitsemansa taulukkolaskentaohjelman tietokantaominaisuudet.

  Näyttökoetehtävän malliin voi tutustua esimerkin avulla. Esimerkkitehtävä (doc) tai Esimerkkitehtävä (pdf) avautuu oheisesta linkistä. Useimpiin näyttökoetehtäviin liittyy tiedostoja, joita käsitellään tehtävässä annettujen ohjeiden mukaan. Malli ei sisällä liitetiedostoja. Tehtävät pohjautuvat tutkinnon perusteisiin, joten niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

  Moduulin keskeinen sisältö:

  1. Tiedoston avaaminen ja sulkeminen
  2. Tiedoston käsittely
   • avaaminen ja sulkeminen
   • tallentaminen oikealla nimellä, oikeassa muodossa, oikeaan paikkaan
   • tallentaminen uudella nimellä, uuteen paikkaan
  3. Taulukkovälilehtien käsittely
   • luominen, kopioiminen, nimeäminen uudelleen tiedoston sisällä tai tiedostosta toiseen
  4. Taulukoiden käsittely
   • solumuotoilut (esimerkiksi teksti, luku)
   • kenttien looginen järjestys
   • rivien ja sarakkeiden käsittely
  5. Tietojen ylläpito
   • tiedon syöttäminen ja muuttaminen
   • tietueen lisääminen ja poistaminen
   • tietueiden lukumäärä
   • tietojen selailu ja etsiminen
   • tietojen lajittelu
  6. Poiminnan / kyselyn tekeminen
   • taulukon valinta poimintaan
   • sarakkeen piilottaminen ja esiin tuominen
   • tietojen suodattaminen ja lajittelu
   • poiminnan tuloksen kopioiminen ja tallentaminen
  7. Välisummat
  8. Sivun asetukset ja tulostaminen
   • paperin suunta, sovittaminen sivulle, sivunvaihdot
   • reunukset
   • ylä- ja alatunnisteet
   • soluruudukon tulostaminen
    isossa taulukossa t
   • istettavat rivi- ja sarakeotsikot
   • rivi- ja sarakeotsikoiden tulostaminen
   • tulostusalueen valinta
   • esikatselu
  9. Etsi / korvaa –toiminto
  10. Ohje-toiminto
 • Kuvankäsittely

  Moduulin suorittaja osaa itsenäisesti käyttää digitaalisia kameroita sekä siirtää kuvia laitteelta tietokoneelle. Hän osaa muokata kuvankäsittelyohjelman avulla valokuvia. Hän hallitsee ohjelman perustoiminnot sekä osaa ottaa huomioon kuvien käsittelyssä ja tallennuksessa eri käyttötarkoitukset.

  Näyttökoetehtävän malliin voi tutustua esimerkin avulla. Esimerkkitehtävä (doc) tai Esimerkkitehtävä (pdf) avautuu oheisesta linkistä. Useimpiin näyttökoetehtäviin liittyy tiedostoja, joita käsitellään tehtävässä annettujen ohjeiden mukaan. Malli ei sisällä liitetiedostoja. Tehtävät pohjautuvat tutkinnon perusteisiin, joten niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

  Moduulin keskeinen sisältö:

  1. Tiedoston avaaminen ja sulkeminen
  2. Digitaaliset kuvat
   • digitaalikameran perusominaisuudet
   • digitaalikameralla kuvaaminen
   • kuvien siirtäminen kamerasta tietokoneelle
   • kuvien tuominen muista ohjelmista
   • kuvien tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet
  3. Kuvan muuntaminen digitaaliseen muotoon
   • skannerin käyttö
  4. Kuvankäsittelyn perustoiminnot
   • perustyökalujen käyttö
   • kuvan oikaiseminen ja rajaaminen
   • punasilmäisyyden poisto
   • kuvan koon ja resoluution muokkaaminen käyttötarkoituksen mukaan
  5. Kuvan muokkaaminen
   • värien valitseminen ja muokkaaminen
   • valoisuuden ja kontrastin säätäminen
   • värien sävykorjailut
   • väritilan vaihtaminen: esimerkiksi harmaasävy, rgb
   • läpinäkyvyys
   • terävöinti
   • naarmut ja roskat
   • perspektiivien korjailu: vinot linjat
   • tekstin lisääminen ja muotoileminen
   • tasojen merkityksen ymmärtäminen
   • tason kopioiminen
  6. Tallentaminen
   • oikealla nimellä ja oikeaan paikkaan
   • ohjelman oma tallennusmuoto
   • tallennusvaihtoehdot: jpg, tif, gif, png
   • tulostusvaihtoehdot: pdf, paperitulosteet
 • Verkkotyöskentely

  Moduulin suorittaja osaa toimia oppimis- ja työskentelytilanteissa tieto- ja viestintätekniikkaa järkevästi hyödyntäen. Hän ymmärtää myös julkaisujärjestelmien merkityksen ja tiedon ylläpitotavat siellä. Yhteisöllinen työskentely, oppiminen ja yhteisöllisen median käyttö tapahtuvat luontevasti ja turvallisesti.

  Näyttökoetehtävän malliin voi tutustua esimerkin avulla. Esimerkkitehtävä (doc) tai Esimerkkitehtävä(pdf) avautuu oheisesta linkistä. Useimpiin näyttökoetehtäviin liittyy tiedostoja, joita käsitellään tehtävässä annettujen ohjeiden mukaan. Malli ei sisällä liitetiedostoja. Tehtävät pohjautuvat tutkinnon perusteisiin, joten niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

  Moduulin keskeinen sisältö:

  1. Kokoustilanteet
   • laitteiston käyttäminen vieraassa ympäristössä
   • verkkojen (wlan, mobiiliverkot, lähiverkot) käyttäminen vieraassa ympäristössä
   • ongelmatilanteet ja niihin varautuminen
  2. Yhteisöllinen media ja ohjelmistot oppimisen ja työskentelyn tukena
   • pikaviestimet
   • yhteisölliset toimintaympäristöt (esim. wikit, blogit, mikroblogit keskustelufoorumit, kirjanmerkit, rss-syötteet)
   • verkostoituminen
   • virtuaalimaailmat
   • oppimisalustat
   • tiedonhaun tekniikat ja hakutulosten arviointi
   • vuorovaikutus verkossa
   • tiedon jakaminen
   • netiketti
  3. Ergonomia
   • ajan hallinta ja itsensä johtaminen
  4. Verkkosivusto yrityksen näkökulmasta
   • intranet / ekstranet / internet
   • julkaisujärjestelmien sisältöjen ylläpito
   • html-koodin perusrakenteen ymmärtäminen
   • tietoturva
  5. Vuorovaikutus verkossa
   • synkroninen ja asynkroninen viestintä
   • tietoisuus
   • huomio
   • autenttisuus
   • luottamus
   • verkkoidentiteetti, maine, julkisuus, yksityisyys, riskit
  6. Tiedon tuottaminen, jakaminen ja esittäminen hajautetuissa verkostoissa
   • internetin tarjoamat oppimis- ja opiskelumahdollisuudet: etujen ja haasteiden arviointi
   • tiedostokoon ja tallennusmuodon huomioiminen
   • tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet
   • tietoturva ja -suoja
   • verkkojalanjäljet
   • tiedon jakaminen lähiverkossa ja yleisessä verkossa
   • tiedonsiirto verkkoympäristöön erilaisilta tallennusvälineiltä
   • tiedon esittämisen muodot (erilaisille yleisöille ja tiedon omaksujille erilaisia tiedon esittämisen muotoja)

Näyttökokeen suorittaminen

Moduulit voi suorittaa yksi kerrallaan halutussa järjestyksessä.

Kaikkien moduulien kokeet ovat näyttökokeita, joissa tehdään tehtävänannon mukainen toimenpidekokonaisuus. Näyttökokeissa saa olla muistiinpanot ja ohjekirjat tukena. Kokeen tarkastajaa varten jokainen tehtävä sisältää korjausohjeen, jonka mukaan suoritus arvioidaan. Pääsääntöisesti näyttökokeiden läpäisyvaatimus on 90 %.

Kuhunkin näyttökokeeseen saa käyttää aikaa enintään 45 minuuttia.