TIETY-kouluttajakoulutus

TIETY-kouluttajakoulutus tarjoaa työyhteisöjen kehittäjille ja kouluttajille tiiviin tietopaketin tutkinnon sisällöstä ja tutkinnon järjestelyihin liittyvistä asioista.

Oletko järjestämässä tietotyön koulutusta? TIETY-kouluttajakoulutus antaa sinulle valmiudet TIETY-koulutusten järjestämiseen ja suunnitteluun.

Kouluttajakoulutus tarjoaa työyhteisöjen kehittäjille ja kouluttajille tiiviin tietopaketin tutkinnon sisällöstä ja tutkinnon järjestelyihin liittyvistä asioista.

Varsinainen TIETY – Tietotyötutkinto on työelämälähtöinen ja soveltava tieto- ja viestintäteknistä osaamista edistävä tutkinto, joka kehittää yhteisöllistä osaamista työyhteisöissä ja organisaatioissa. Tutkinnon järjestämissopimus solmitaan TIEKEn kanssa.

Kenelle kouluttajakoulutus on tarkoitettu?

TIETY-kouluttajakoulutus on tarkoitettu henkilöstön kehittämisen parissa työskenteleville, tieto- ja viestintätekniikan sekä tietotyön kouluttajille ja koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville.

Tieto- ja viestintäteknologian perustaidot, kokemus koulutus- tai kehittämistehtävistä ja kokeilunhaluinen mieli antavat hyvän pohjan osallistumiselle.

TIETY-koulutusta järjestävässä organisaatiossa tulee olla vähintään yksi kouluttajakoulutuksen suorittanut henkilö, jotta sille voidaan myöntää oikeus järjestää tutkinnon koulutuksia ja näyttökokeita.

Kouluttajakoulutuksen sisältö ja toteutustapa

TIETY-tutkinnon kouluttajakoulutus antaa valmiudet suunnitella ja toteuttaa TIETY-koulutuksia. Koulutus tarjoaa tiiviin tietopaketin tutkinnon sisällöistä. Yhteisöllistä työskentelyä tukeviin teknologioihin tutustuminen ja niiden käyttäminen ovat osa koulutusta.

Koulutuksessa:

 • käsitellään TIETY – Tietotyötutkinnon keskeiset sisällöt
 • tarkastellaan työelämän muutoksia
 • tunnistetaan verkostoituneen työtavan hyötyjä ja ongelmia
 • opetellaan uusia keinoja teknologian soveltamiseen koulutuksessa
 • suunnitellaan koulutustilanteita ja näyttökokeiden järjestämistä


Kouluttajakoulutus suoritetaan kokonaan verkossa. Koulutus koostuu verkkoluennoista ja yhteisöllisestä verkkotyöskentelystä. Lisäksi koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä sekä mahdollisuus oman tvt-osaamisen kartoittamiseen.

Kouluttajakoulutuksen aikana kokeillaan uusia tapoja ja useampia verkkopalveluita ja -ympäristöjä työskentelyssä ja tiedon tuottamisessa. Osallistujat käyttävät koulutuksen aikana omia välineitään. Verkkotapaamisia varten tarvitaan kuulokemikrofoni ja mielellään myös webkamera.

Kouluttajakoulutuksen sisällöt

1.  verkkotapaaminen (2,5h):

Tietotyöyhteiskunta

 •  TIETY – Tietotyötutkinnon perusasiat
 • Tietoyhteiskuntataidot ennen, tänään ja tulevaisuudessa
 • Osaamisen kehittäminen verkkoympäristössä

2.  verkkotapaaminen (2,5h):

Tietotyön organisointi pähkinänkuoressa

 • Yhteisöllinen työskentelytapa
 • Ajan- ja tehtävien hallinta
 • Tietotyö ja hyvinvointi

3. verkkotapaaminen (2,5h):

Yhteistoiminta ja viestintä pähkinänkuoressa

 • Viestintäkulttuuri ja vuorovaikutus työssä
 • Viestinnän ja yhteistoiminnan ympäristöt
 • Yhteisöllinen tiedon tuottaminen
 • Tiedon julkaiseminen

4.  verkkotapaaminen (2,5h):

Tiedonhaku ja -hallinta pähkinänkuoressa

 • Tiedonhaun kanavat ja tekniikat
 • Tiedon luokittelu ja asiasanat
 • Tiedon arvioiminen ja kriittinen medialukutaito
 • Tiedon hallinta ja varastointi työyhteisössä
 • Metatieto

5.  verkkotapaaminen (2,5h):

Tietoturva ja tietosuoja pähkinänkuoressa

 • Tietoturvariskit ja niiden tunnistaminen
 • Tietoturvariskeiltä suojautuminen
 • Pelisäännöt ja lainsäädäntö
 • Tiedon käyttöoikeudet

6.  verkkotapaaminen (2,5h):

TIETY käytännössä

 • Tutkinnon ja näyttökokeiden järjestelyt
 • Tietotyön ja osaamisen kehittämisen näkymät

Lähtökohta on, että kaikki osallistuvat yhteisiin verkkoluentoihin. Luennot ovat koulutuksen ajan jälkikäteen saatavilla myös tallenteina. Yhteisöllinen verkkotyöskentely on keskeinen osa kouluttajakoulutusta myös verkkoluentojen välillä.

Lisätiedot

 • tutkinnot[at]tieke.fi tai puh. 09 4763 0300 
 • Hanna Vuohelainen, hanna.vuohelainen[at]tieke.fi, puh. 050 587 4284
 • Merja Sjöblom, merja.sjoblom[at]tieke.fi, puh. 050 567 6893