TIEKE sillanrakentajana

TIEKE sillanrakentajana

Sillanrakentajan tehtävä on luoda uusia yhteyksiä, kohtaamisia ja luottamusta osapuolten välille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on jo 40 vuoden ajan luonut edellytyksiä digitalisaation hyödyntämiselle ja osaamisen kehittämiselle. Teemme työtä sillanrakentajan hengessä – puolueettomasti ja voittoa tavoittelematta.

Vaikuttajana avaamme ovia uusiin mahdollisuuksiin

Yhteyksien rakentamisen hengessä olemme avanneet väyliä lukuisille uusille areenoille, luoneet hedelmällisiä kohtaamispaikkoja sekä edistäneet digitaalisten palvelujen kehittymistä. Alkumetreiltä saakka olemme olleet uranuurtajia verkostomaisena toimijana.

Innostava tehtävämme on luoda mahdollisuuksia ja palveluja, joista on yrityksille ja organisaatioille konkreettista hyötyä kehittämistyössä. Hankkeissa edistämme yritysten liiketoimintaa ja tieto- ja viestintäteknistä osaamista digitalisoituvassa maailmassa. Yritysten toimintaa helpottavat ja vauhdittavat useat palvelumme Hanketorista Verkkolaskuosoitteistoon ja TIEKEn tutkinnoista Tiviittoriin. Sydämemme sykkii lämpimästi myös tietotekniikan ja tietoliikenteen yhteen toimivuuden ja standardoinnin eteen.

Verkottajana yhdistämme sinut muiden osaajien kanssa

Haluamme rakentaa osaavaa yhteiskuntaa ja herättää keskustelua. Microsoftin Max Mickelssonin sanoin: ”Hedelmälliseen keskusteluun tarvitaan moninaisuutta ja erilaisia näkemyksiä.”

Sillanrakentajana ydintehtävämme on luoda uusia yhteyksiä. Autamme tavallisia suomalaisia, yrityksiä, järjestöjä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja julkishallintoa kohtaamaan toisensa teknologiaan ja tietoyhteiskuntaan liittyvien kysymysten äärellä.

Digitalisaatio etenee jättiharppauksin, mikä edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Siihen tarvitaan monenlaisia ratkaisuja ja yhteistyötä. Katseemme suunta onkin aina eteenpäin – aktiivisen kehittämisen hengessä, jokaisena päivänä uutta oppien.

Keskustelussa digitalisaatiosta SSH Communications Securityn Kaisa Olkkonen näkee TIEKEn kaltaisten riippumattomien toimijoiden roolin merkittävänä: ”Te voitte tuoda keskusteluun mukaan oman näkökulmanne sekä sellaisia keskustelijoita ja toimijoita, jotka eivät ehkä muuten olisi mukana. Se lisää keskustelun diversiteettiä, joka tuo mukaan lisää luovuutta, ideointia, ratkaisumahdollisuuksia ja ehdotuksia.”

Vauhdittajana rohkaisemme ja innostamme toimimaan

Suomi on digitalisaatiossa monella mittarilla maailman huippumaita. Meillä on tutkitusti EU:n parhaat julkiset digitaaliset palvelut ja Euroopan vahvin digitaalinen osaamispääoma.* Tätä osaamista haluamme edelleen vahvistaa ja viedä maailmalle.

”Suomella on täydet mahdollisuudet kehittyä tekoälyn johtavaksi maaksi. Meillä on tietoliikenne-, tietoturva- ja automaatio-osaaminen maailman huippua. Nämä yhteen nippuun ja tuotteena maailmalle niin kuin olis jo!”, kannustaa tekniikan tohtori, kansanedustaja Jyrki Kasvi.

Me TIEKEssä olemme avoimia uusille hankeideoille ja tapahtumille, sillä uusia siltoja kohti hyvinvoivaa digiyhteiskuntaa tarvitaan. Uudet teknologiat mahdollistavat Suomen kasvun ja hyvinvoinnin, kun vain ajatukset, ideat, ihmiset ja organisaatiot kohtaavat ja tartumme toimeen. Olemme valmiina yhteistyöhön – kohdataan, puhutaan ja luodaan yhdessä uutta!

 

 

*Lähde: Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI) 1 2018, Euroopan komission Maaraportti Suomi