Schematron-validointi

Validoinnin eli tarkistuksen tarkoitus

Validoinnin eli tarkistuksen tarkoitus

Schematron-validoinnilla tarkoitetaan verkkolaskujen tarkistusta. Validoinnissa tarkistetaan, onko verkkolasku muodostettu rakenteellisesti oikein ja onko tiettyjen, laskulla olevien tietokenttien tieto oikein.

Schematron-validointi tarkastaa EU:n standardin EN16931 eli Eurooppa-normin mukaisin laskun tietosisällön. Standardissa määritellyt pakolliset tiedot ja laskentasäännöt pyöristyksineen pitää olla oikein. Esimerkiksi jos ALV-määrityksen puuttuvat tai ALV on laskettu väärin, niin lasku ei mene läpi.

Schematron-validointi on tehty yhteystyössä mm. Valtiokonttorin ja verottajan kanssa ja validointisäännöt ovat heidän hyväksymiä.

Taloushallinnon automatisointi

Verkkolaskustandardin mukainen lasku helpottaa laskujen tarkistusta ja käsittelyä. Oikein muodostettu verkkolasku antaa mahdollisuuden automatisoida laskujen käsittelyä. Virheellisesti muodostetut tai virheellisesti täytetyt laskut aiheuttavat huomattavia lisäkuluja laskujen vastaanottajalle.

Taloushallinnon automaatiota voidaan soveltaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Erityisesti julkisella sektorilla pyritään laskujen automaatiolla nopeuttamaan laskujen käsittelyä ja tuomaan säästöjä laskujen käsittelyssä.

Esimerkiksi Valtiokonttori, joka käsittelee valtiolle tulevat laskut, on ilmoittanut hyväksyvänsä 1.4.2020 lähtien vain Schematron-validoinnoista läpi menneet laskut. Laskut, jotka eivät mene läpi schematron-validoinnista, tullaan hylkäämään eli laskusta lähtee lähettävälle verkkolaskuoperaattorille tai pankille virhekuittaus. Laskun lähettäjä joutuu vuorostaan tekemään uuden laskun.

Ketkä tarkastavat?

Lähes kaikki verkkolaskun välittäjät tulevat tarkastamaan verkkolaskut.

Myös osa taloushallinto- ja laskutusjärjestelmiä valmistavista ohjelmistotalot tulevat todennäköisesti käyttämään Schemtatron-validointia. 

Laskun lähettävän yrityksen tai organisaation ei tarvitse tehdä tarkistusta mutta on oleellista, että laskun lähettäjä kirjoittaa laskun tiedot oikein. Laskun lähettäjän on hyvä tarkistaa, muodostaako hänen käyttämänsä laskutus- tai taloushallinnon ohjelma Eurooppa-normin mukaista verkkolaskun.

Vaikka lähettävä yritys tai organisaatio ei tarkistusta teekään, niin virheellinen lasku päätyy todennäköisesti lähettäjälle takaisin täydennettäväksi tai korjattavaksi.

Schematron-validoinnin validointimäärittely

Määrittelydokumentti on excel-muodossa.

Schematron-validointitiedostojen tilaus

Tarkoitettu pääasiassa verkkolaskun välittäjille ja ohjelmistotaloille.

Schematron on kaksi erillistä .sch-tiedostoa, joita jokainen toimija voi hyödyntää omassa liiketoiminnassaan. Toinen tiedosto on Finvoice 3.0:lle ja toinen TEAPPSxml 3.0:lle.

Jos Schematron-tiedstoissa havaitaan puutteita, niin ne päivitetään.

Tilauksen hinta 2500 euroa + alv 24%. Maksu on kertaluonteinen.

Tilaukseen liittyy vuosimaksu 300 euroa + alv 24%. Vuosimaksua ei makseta sinä vuonna kun tilaus on tehty.

 • Schematron validointi-tiedostojen tilaus -> Avaa lomake!

   Schematron-validointitiedostojen tilaus

   Pakolliset kentät merkitty tähdellä.

   Olen lukenut tilausehdot ja hyväksynyt ne

   Olen lukenut tilausehdot

  Lisätietoja Schematronista ja Eurooppa-normin mukaisesta laskusta

  Schematron on XML-pohjaisten tiedostojen tarkistukseen luotu validointikieli.

  Schematronit eivät ole itsenäisiä käynnistyskelpoisia ohjelmia, vaan niitä varten tarvitaan ohjelma joka osaa schematron -> xslvt 2.0 -muunnoksen ja varsinaisen validoinnin. Esim. http://saxonica.com/, mutta muitakin löytyy markkinoilta.