TIEKEn jäsenyys

Vaikuta, kohtaa, verkotu, rakenna

TIEKE organisaatiojäsenyyden kautta vaikutat siihen, että Suomen digitaalinen tulevaisuus on kestävä, elinvoimainen ja ihmislähtöinen.

TIEKE jäsenineen osallistuu yhdessä tietoyhteiskunnan kehitykseen. Teemme yhteistyötä yritysten, julkisen sektorin toimijoiden sekä yritys- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. TIEKEn toiminnan painopisteitä ovat digikyvykkyyden kehittäminen, datatalouden edistäminen, tarkoituksenmukainen digitaalinen taloushallinto ja digitaalinen vastuullisuus. Olemme digitaalinen vaikuttaja, ihmisiä ja organisaatioita yhteenliittävä verkottaja ja digitaalisen kehitystyön vauhdittaja. Tervetuloa jäseneksi!

Jäsenorganisaatiot ovat vahvuutemme

TIEKEn missio on tietoyhteiskunnan kehityksen edistäminen. TIEKE luo yhteyksiä tietoyhteiskunnan toimijoiden välille sekä toteuttaa tavoitetta tukevia hankkeita ja palveluja. TIEKE on puolueeton ja riippumaton organisaatio.

TIEKEn jäsenorganisaatiot edistävät suomalaista tietoyhteiskuntaa ja kehittävät yhdessä tulevaisuuden rakennuspalikoita.

Vaikuttaminen ja verkostoituminen

  • Jäsen voi vaikuttaa oman alansa kehitykseen osallistumalla tietoyhteiskunnan eri osa-alueita käsittelevien verkostojen ja foorumeiden toimintaan sekä osallistumalla yhteisiin hankkeisiin.
  • Jäsen voi vaikuttaa TIEKEltä pyydettyjen lausuntojen sisältöön. Lausuntopyynnöt käsittelevät tietoyhteiskunnan kehittämisen kannalta oleellisia uudistuksia.
  • Jäsen voi olla mukana linjaamassa yhdistyksen toimintaa osallistumalla yhdistyksen kokouksiin sekä verkostojen ja foorumeiden työskentelyyn.
  • TIEKE järjestää vuosittain lukuisia tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista yhdessä jäsenistön kanssa.
  • TIEKEn verkkosivut ja uutiskirjeet tarjoavat tietoa tietoyhteiskunnan kehittämisestä ja tapahtumista.

Jäsenedut

  • Organisaatiojäsenelle tarjoamme TIEKEn tuotteet, palvelut ja maksulliset tapahtumat 15 prosentin alennuksella.
  • Jäsenellä on mahdollisuus maksuttomaan ilmoitustilaan TIEKEn julkaisuissa.
  • Jäsenorganisaatioiden toimintaa tai uutisia voidaan esitellä sovitusti TIEKEn verkkosivuilla, uutiskirjeissä, julkaisuissa, sosiaalisen median kanavissa tai muista viestintäkanavissa. Lisäksi julkaisemme verkkosivuillamme TIEKEn jäsen esittäytyy -sarjaa.
  • Foorumien ja työryhmien toimintaan voi osallistua myös muiden kuin TIEKEn jäsenorganisaatioiden edustajia. Foorumit voivat olla maksullisia, mutta niiden jäsenmaksut eivät oikeuta TIEKEn yleisiin jäsenalennuksiin.

Jäseneksi liittyminen

Jäsenyyttä voi hakea sähköisellä lomakkeella.

TIEKEn jäsenmaksut 2024

1. luokka 4 000 €
Yli 8,5 M€:n liikevaihdon ja toimintamenojen yritykset ja muut organisaatiot

2. luokka 2 000 € 
Muut kuin luokkiin 1 ja 3 kuuluvat

3. luokka 950 €
Alle 200 t€:n liikevaihdon ja toimintamenojen yritykset ja muut organisaatiot

Ota yhteyttä

Hanna Niemi-Hugaerts
Toiminnanjohtaja
+358 40 674 9911

Tai muuhun henkilökuntaamme.
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tieke.fi