Järjestödigi-kartoitus

Järjestödigi-kartoitus

Järjestödigi-kartoitus selvittää suomalaisten järjestöjen ja yhdistysten tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaalisen median käyttöön liittyen.

Jäjestödigi-kartoitus:

  • kokoaa yhteen ajantasaista ja uutta tietoa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja somen tilasta Suomessa
  • antaa järjestöille mahdollisuuden peilata omaa tilannettaan tuloksiin
  • nostaa esiin sosiaalisen median käytön ja viestinnän kehitystä järjestöjen parissa
  • esittelee konkreettisia esimerkkejä järjestöjen tavoista toimia aihepiirin saralla
  • vertailee järjestösomen kehitystä aiempien vuosien Järjestösome-kartoitusten tuloksiin.

Järjestödigi-kartoitus toteutettiin syksyn 2022 aikana jo viidettä kertaa TIEKEn, Viestintä-Piritta Oy:n ja Vitec Avoine Oy:n yhteistyönä.

Kysely on tarkoitettu järjestöjen ja yhdistysten toimijoille, viestijöille, työntekijöille, luottamushenkilöille ja johtajille, mutta vastata voi myös muussa järjestöroolissa. Vastauksia kerätään kaikilta järjestösektoreilta ja eri kokoisista järjestöistä.

Käytämme yleistä termiä “järjestö”. Se pitää sisällään järjestöt ja yhdistykset – niin valtakunnalliset liitot, urheiluseurat, paikallisyhdistykset kuin esimerkiksi piiritason toimijat.

Oivalluksia ja vertailukohtaa oman järjestön tilanteeseen

Vastaajilta saamamme palautteen perusteella kysely tuottaa järjestöväelle parhaimmillaan oivalluksia aihepiirin asioista jo vastausvaiheessa. Tuloksia lukiessa voi puolestaan vertailla oman järjestön tilannetta muihin.

Vuoden 2022 kysely toteutetiin loka-marraskuussa 2022. Kiitämme kaikkia vastaajia, jotka olette auttaneet vahvistamaan koko suomalaisen järjestökentän tilan hahmottamista aihepiirien tiimoilta.

Tuoreimmat tulokset julkaistiin tammikuussa 2023 verkkotilaisuudessa.

Järjestödigi-sivustolta löytyvät kartoitusten tulokset sekä julkaisutilaisuuden tallenteet. Sivustolta voit myös tilata Järjestödigin ajankohtaiset kuulumiset sähköpostiisi.