Järjestödigi

Järjestödigi

Järjestödigi-kartoitus selvittää suomalaisten järjestöjen ja yhdistysten tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaalisen median käyttöön liittyen.

Jäjestödigi-kartoitus:

  • kokoaa yhteen ajantasaista ja uutta tietoa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja somen tilasta Suomessa
  • antaa järjestöille mahdollisuuden peilata omaa tilannettaan tuloksiin
  • nostaa esiin sosiaalisen median käytön ja viestinnän kehitystä järjestöjen parissa
  • esittelee konkreettisia esimerkkejä järjestöjen tavoista toimia aihepiirin saralla
  • vertailee järjestösomen kehitystä aiempien vuosien Järjestösome-kartoitusten tuloksiin.

Järjestödigi-kartoitus toteutetaan syksyn 2019 aikana jo kolmatta kertaa Avoine Oy:n, TIEKEn ja Viestintä-Piritta Oy:n yhteistyönä. Kartoitus sisältää myös järjestöjen sosiaalisen median käyttöä koskevan osuuden, joka piirtää tilannekuvaa jo kuudetta kertaa.

Kysely on tarkoitettu järjestöjen ja yhdistysten toimijoille, viestijöille, työntekijöille, luottamushenkilöille ja johtajille, mutta vastata voi myös muussa järjestöroolissa. Keräämme vastauksia kaikilta järjestösektoreilta ja eri kokoisista järjestöistä. Jokainen vastaus on arvokas ja vahvistaa koko suomalaisen järjestökentän tilan hahmottamista aihepiirien tiimoilta. 

Käytämme kyselyssä yleistä termiä “järjestö”. Se pitää sisällään järjestöt ja yhdistykset – niin valtakunnalliset liitot, urheiluseurat, paikallisyhdistykset kuin esimerkiksi piiritason toimijat.

Vastaaminen antaa oivalluksia ja tulokset vertailukohtaa oman järjestön tilanteeseen

Vastaajilta saamamme palautteen perusteella kysely tuottaa järjestöväelle parhaimmillaan oivalluksia aihepiirin asioista jo vastausvaiheessa. Tuloksia lukiessa voi puolestaan vertailla oman järjestön tilannetta muihin.

Järjestödigi 2019 -kysely avoinna

Vuoden 2019 kysely avattiin 11.10.2019 ja vastausaikaa on 27.10.2019 saakka. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 10 – 30 minuuttia riippuen avointen vastausten laajuudesta.

Järjestödigi 2019 -tulokset

Järjestödigi 2019 tulokset julkaistaan Helsingissä 13.12.2019. Voit halutessasi ilmoittautua mukaan aamiaistilaisuuteen (hinta 49 € + alv 24%) osoitteessa: http://bit.ly/ilmoittaudu-jarjestodigi-2019.


Lisätiedot: Hanna Vuohelainen