Järjestödigi

Järjestödigi

Järjestödigi-kartoitus selvittää suomalaisten järjestöjen ja yhdistysten tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaalisen median käyttöön liittyen.

Jäjestödigi-kartoitus:

  • kokoaa yhteen ajantasaista ja uutta tietoa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja somen tilasta Suomessa
  • antaa järjestöille mahdollisuuden peilata omaa tilannettaan tuloksiin
  • nostaa esiin sosiaalisen median käytön ja viestinnän kehitystä järjestöjen parissa
  • esittelee konkreettisia esimerkkejä järjestöjen tavoista toimia aihepiirin saralla
  • vertailee järjestösomen kehitystä aiempien vuosien Järjestösome-kartoitusten tuloksiin.

Järjestödigi-kartoitus toteuttiin syksyn 2020 aikana jo neljättä kertaa TIEKEn, Viestintä-Piritta Oy:n ja Vitec Avoine Oy:n yhteistyönä. Kartoitus sisälsi myös järjestöjen sosiaalisen median käyttöä koskevan osuuden, joka piirsi tilannekuvaa jo seitsemättä kertaa.

Kysely on tarkoitettu järjestöjen ja yhdistysten toimijoille, viestijöille, työntekijöille, luottamushenkilöille ja johtajille, mutta vastata voi myös muussa järjestöroolissa. Vastauksia kerätään kaikilta järjestösektoreilta ja eri kokoisista järjestöistä.

Käytämme yleistä termiä “järjestö”. Se pitää sisällään järjestöt ja yhdistykset – niin valtakunnalliset liitot, urheiluseurat, paikallisyhdistykset kuin esimerkiksi piiritason toimijat.

Oivalluksia ja vertailukohtaa oman järjestön tilanteeseen

Vastaajilta saamamme palautteen perusteella kysely tuottaa järjestöväelle parhaimmillaan oivalluksia aihepiirin asioista jo vastausvaiheessa. Tuloksia lukiessa voi puolestaan vertailla oman järjestön tilannetta muihin.

Vuoden 2020 kyselyn vastausaika on päättynyt. Lämpimät kiitokset kaikille vastaajille!

Järjestödigi-tulokset julkaistiin 10.12.2020

Tilaisuudessa esiteltiin Järjestödigi-kartoituksen tulokset. Järjestösome-osuuden yhteydessä Viestintä-Pirittan Piritta julkaisi perinteiseen tapaan myös Järjestösome-trendit 2021.

Vuosi 2020 ei jättänyt kenellekään epäselväksi digitalisaation merkitystä. Koronavuosi vauhditti järjestöjen digikehitystä ja valmensi tulevaan -artikkeliin olemme tiivistäneet yleiskatsauksen Järjestödigi 2020 -tuloksista.