Järjestödigi

Järjestödigi

Järjestödigi-kartoitus selvittää suomalaisten järjestöjen ja yhdistysten tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaalisen median käyttöön liittyen.

Jäjestödigi-kartoitus:

  • kokoaa yhteen ajantasaista ja uutta tietoa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja somen tilasta Suomessa
  • antaa järjestöille mahdollisuuden peilata omaa tilannettaan tuloksiin
  • nostaa esiin sosiaalisen median käytön ja viestinnän kehitystä järjestöjen parissa
  • esittelee konkreettisia esimerkkejä järjestöjen tavoista toimia aihepiirin saralla
  • vertailee järjestösomen kehitystä aiempien vuosien Järjestösome-kartoitusten tuloksiin.

Järjestödigi-kartoitus toteutettiin syksyn 2019 aikana jo kolmatta kertaa Avoine Oy:n, TIEKEn ja Viestintä-Piritta Oy:n yhteistyönä. Kartoitus sisältää myös järjestöjen sosiaalisen median käyttöä koskevan osuuden, joka piirsi tilannekuvaa jo kuudetta kertaa.

Kysely on tarkoitettu järjestöjen ja yhdistysten toimijoille, viestijöille, työntekijöille, luottamushenkilöille ja johtajille, mutta vastata voi myös muussa järjestöroolissa. Vastauksia kerätään kaikilta järjestösektoreilta ja eri kokoisista järjestöistä.

Käytämme yleistä termiä “järjestö”. Se pitää sisällään järjestöt ja yhdistykset – niin valtakunnalliset liitot, urheiluseurat, paikallisyhdistykset kuin esimerkiksi piiritason toimijat.

Oivalluksia ja vertailukohtaa oman järjestön tilanteeseen

Vastaajilta saamamme palautteen perusteella kysely tuottaa järjestöväelle parhaimmillaan oivalluksia aihepiirin asioista jo vastausvaiheessa. Tuloksia lukiessa voi puolestaan vertailla oman järjestön tilannetta muihin.

Järjestödigi 2019 -kartoituksen tulokset julkaistu

Vuoden 2019 tulokset julkaistiin 13.12.2019 aamiaistilaisuudessa Helsingissä. Laajempaan tulosraporttiin pääset tutustumaan Järjestödigi-sivustolla ja julkaisutilaisuudeen yhteenvetoon SlideSharessa.


Lisätiedot: Hanna Vuohelainen