Nätfakturaregistret (e-adressregistret)

Nätfakturaregistret (e-adressregistret)

Nätfakturaregistret är en tjänst där du kan söka efter finska organisationers nätfakturaadresser. Informationen i nätfakturaregistret uppdateras av nätfakturaförmedlare (operatörer och banker) i Finland. Du kan även ladda ner informationen från nätfakturaregistret för att använda den i dina egna system.

Min organisation saknas eller har felaktig information i nätfakturaregistret!

Nätfakturaförmedlare korrigerar fel som finns i registret.

Om det finns något fel i dina företagsuppgifter, om de saknas i registret eller om du vill ta bort dem därifrån, kan den här guiden hjälpa dig med att ta reda på hur du ska gå till väga.

Data från nätfakturaregistret

Kuvistuskuva digitaidot HSY

Du kan ladda ner data från nätfakturaregistret

Du kan även ladda ner informationen från nätfakturaregistret för att använda den i ditt eget företag. Den data som laddas ner från registret innehåller samtliga nätfakturaadresser av finländska företag och organisationer som är registrerade i nätfakturaregistret. Denna data kan användas för att automatisera faktureringsprocessen, t.ex. genom att verifiera mottagarens nätfakturaadress innan fakturor skickas. Dessutom kan företag som erbjuder tjänster i ekonomihantering integrera denna kontrollfunktion i sina tjänster för att hantera nätfakturor mer effektivt.

Du kan få tillgång till data i registret genom att köpa nedladdningsrättigheter. Du har möjlighet att välja mellan engångsbeställning och kontinuerliga nedladdningsrättigheter. Med en engångsbeställning får du en länk som du kan använda för att ladda ner filen som innehåller data, tillgänglig i 24 timmar från beställningens genomförande. Om du väljer kontinuerliga nedladdningsrättigheter får du ständig tillgång till data och kan ladda ner den från registret antingen som en fil eller via ett gränssnitt..

Om nätfaktura

Vad är en nätfaktura (verkkolasku)?

En nätfaktura är en elektronisk faktura som skickas, hanteras och mottas organisationer emellan i ett digitalt format som är läsbart för datorn. Dessutom måste en nätfaktura vara strukturerad. Detta innebär att fakturans innehåll följer en enhetlig struktur (enligt en standard), vilket möjliggör att informationen kan läsas och tolkas av datorer. Denna struktur specificerar hur innehållet i fakturan är organiserat och samt vilka datatyper och positioner som används.

I praktiken innebär den strukturerade formen för nätfakturor att det specificeras vilka uppgifter som ska inkluderas i fakturan och hur de ska presenteras. En strukturerad faktura möjliggör ett enkelt och automatiskt sätt för mottagaren att hantera fakturainformationen, eftersom det inte krävs manuell inmatning eller skanning av information, t.ex. in i ett ekonomisystem.

Vad är då en e-faktura (e-lasku)?

En e-faktura är en elektronisk faktura som används i konsumentfakturering. En e-faktura mottas i konsumentens egen nätbank.

Bakgrundsinformation om nätfakturaregistret

Nätfakturaregistret innehåller nätfakturaadresser för organisationer i Finland. Med organisationer menas enheter som har ett FO-nummer.

Medverka i Nätfakturaforumet

Nätfakturaforumet och dess medlemmar arbetar aktivt med att utveckla nätfaktureringen i Finland. Alla som är intresserade av ämnet är välkomna att delta i Nätfakturaforumet.

Gå med i distributionslistan för nätfakturan

Om du vill få aktuella nyheter eller information om evenemang relaterade till nätfakturor, prenumerera på Nätfakturaforumets nyhetsbrev. Nyhetsbrevet publiceras endast på finska.

Lite om terminologi

Olika användningar för olika termer

Notera att terminologin som rör nätfakturor kan variera. Detta beror bl.a på att olika aktörer använder vissa termer på eget bevåg. Det förekommer också skillnader mellan Finland och Sverige på grund av att efaktureringen fungerar lite annorlunda i Sverige jämfört med systemet i Finland.

Nätfaktura

En elektronisk faktura som skickas mellan organisationer. En nätfaktura kan inte skickas till privatpersoner/konsumenter. Termen på finska är verkkolasku.

E-faktura

En elektronisk faktura som skickas från en organisation till privatpersoner/konsumenter. Organisationer kan inte ta emot e-fakturor. Termen på finska är e-lasku.

Observera

I Sverige används termen e-faktura för både nätfakturor (organisationer emellan) samt för e-fakturor (från organisationer till konsumenter). I Finland använder vissa förmedlare termerna nätfaktura och e-faktura. Andra använder nätfakturering endast som en paraplyterm för hela teknologin, medan de fortfarande använder termen e-faktura för såväl nätfakturor som e-fakturor.