Verkkolaskufoorumi

Verkkolaskufoorumi

Verkkolaskufoorumi – Edistämässä sähköistä taloushallintoa Suomessa

Verkkolaskufoorumi on puolueeton verkosto, joka kehittää verkkolaskusta ja sähköistä, raaliaikaista taloushallintoa Suomessa. Se kokoaa alan päätoimijat samaan verkostoon.

Jäsenyys on avointa kaikille ja toimintamme perustuu jäsenten aktiiviseen osallistumiseen.

Verkkolaskufoorumin toiminta on muuttanut suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin sähköistä taloushallintoa merkittävästi ja verkkolaskun käyttöönotto on tuonut käyttäjilleen hyötyä sekä säästöinä että yksikertaisimpina toimintaprosesseina.

Verkkolaskufoorumi on suomalainen innovaatio, jota ei vielä toistaiseksi ole missään muualla Eurooppaa.

Tervetuloa mukaan Verkkolaskufoorumiin!

Verkkolaskusta

Verkkolasku on sähköinen lasku, joka lähetetään, käsitellään ja vastaanotetaan täysin digitaalisessa muodossa. Se on myös rakenteisessa muodossa lähetettävä lasku.

Toiminta tällä hetkellä

Webinaarit ja seminaarit

Tällä hetkellä ei ole tulossa webinaareja tai seminaareja.

Listaus menneistä tapahtumista löytyy TIEKEn sivulta Menneet tapahtumat

Aikaisempien esitysten nauhoitukset löytyvät TIEKEn Youtube-kanavalta

Reaaliaikatalous

Verkkolaskufoorumi osallistuu aktiivisesti sähköisen, reaaliaikaisen taloushallinnon kehittämiseen. Reaaliaikainen taloushallinto antaa mahdollisuudet taloushallinnon automatisoinnille, rakenteiselle eKuitille ja tilaus-toimitussanomien (Peppol) laajamittaiseen käyttöönottoon.

Reaaliaikaisen taloushallinnon kehittäminen edellyttää laajaa, koko Suomen kattavaa yhteistyötä. Tässä yhteistyössä Verkkolaskufoorumi on tärkeä tekijä.

Verkkolaskufoorumissa ja reaaliaikaisen taloushallinnon kehittämisessä tulee Suomen lisäksi keskittyä myös EU-tason yhteistyöhön, muita maailman talouksia unohtamatta.

Verkkolaskuosoitteisto ja Peppol-osoitteet

Verkkolaskuosoitteistoon on tulossa vuoden 2024 alusta lukien mahdollisuus hakea suomalaisten organisaatioiden Peppol-osoitteita, jotka ovat sijoitettuna kansallaiseen Peppol ACL-hakemistoon.

Ohjelmistojen Eurooppa-normi, Finvoice sekä TEAPPSXML 3.0 – versioiden kyvykkyydet

Listaus ohjelmistoista, jotka pystyvät käsittelemään Eurooppa-normin, Finvoice ja TEAPSSXL 3.0 -versioita. Tiedot perustuvat ohjelmistotalojen itsensä lähettämiin tietoihin.

Kansainvälisyys

Verkkolaskufoorumi edustaa Suomea verkkolaskutuksen osalta ja seuraa aktiivisesti kansainvälisiä foorumeja, kuten CEN, EXEP ja Nordic Smart Governmentia.

Schematron validointi

Schematron-validointi tarkoittaa verkkolaskujen tietosisällön tarkistamista. Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että verkkolaskut ovat rakenteellisesti ja sisällöllisesti oikein muodostettuja.

Kuinka Verkkolaskufoorumi toimii

Verkkolaskufoorumin toiminta perustuu työryhmiin. Työryhmissä ideoidaan ja keskustellaan kehitettävistä aiheista. Asioista ei keskustella pelkästään työryhmien sisällä vaan työryhmät tekevät aktiivista yhteistyötä.  Päätöksenteossa pyritään huomioimaan eri intressiryhmien mielipiteet ja toiveet sähköisen taloushallinnon kehittämisessä.

Teemme myös yhteistyötä muiden järjestöjen, yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Tiedotamme aktiivisesti verkkolaskutukseen, eKuitiin ja Peppoliin liittyvistä aiheista.

Verkkolaskufoorumi järjestää webinaareja ja seminaareja sekä julkaisee ohjeita verkkolaskutuksen uudistuksista ja teknisistä vaatimuksista. Useimmista tilaisuuksista on nähtävissä tallenteet TIEKEN Youtube-kanavalla. Verkkolaskufoorumin toimintaa koordinoi ohjausryhmä. TIEKE toimii ohjausryhmän sihteerinä ja vastaa käytännön toimien toteuttamisesta ja tiedotuksesta.

Miksi osallistua Verkkolaskufoorumin toimintaan?

Liittyminen Verkkolaskufoorumiin ja osallistumilla sen toimintaa antaa monia etuja organisaatioille:

  • Yyhteyksiä alan johtajiin, asiantuntijoihin ja kollegoihin, mikä edistää arvokkaita yhteyksiä ja yhteistyötä.
  • Mahdollisuus osallistua aktiivisesti erilaisiin työryhmiin ja komiteoihin. Tämä antaa mahdollisuuden tuoda esille heidän asiantuntemuksensa, ideoita ja mielipiteitä sähköisen laskutuksen ja reaaliaikaisen taloushallinnon käytäntöjen kehittämiseksi Suomessa.
  • Verkkolaskufoorumi järjestää webinaareja, seminaareja ja työpajoja ajankohtaisista sähköisen laskutuksen ja reaaliaikaisen talouden aiheista.
  • Verkkolaskufoorumi kannustaa yhteistyöhön sähköisen laskutuksen ja taloushallinnon ratkaisujen kehittämisessä. Jäsenet voivat muiden organisaatioiden kanssa löytää markkinoita edistäviä ratkaisuja teknisiin ja toimintamalleihin liittyviin haasteisiin. Tämä voi vuorostaan parantaa organisaatioiden tehokkuutta ja tuoda kustannussäästöjä.
  • Jäsenyys Verkkolaskufoorumissa tarjoaa organisaatioille näkyvyyttä aktiivisina osallistujina sähköisen laskutuksen ja reaaliaikaisen talouden kehittämisessä Suomessa. Se osoittaa organisaation sitoutumista reaaliaikatalouden kehittämiseen ja panostuksen digitaalisen talouden kasvuun.
  • Voi jakaa kokemuksia ja oppia muiden parhaista käytännöistä. Tietojen vaihto auttaa organisaatioita optimoimaan taloushallinnon prosesseja ja omaksumaan helpommin ja ajoissa uusia teknologioita ja toimintamalleja.

Työryhmät

Operaattorityöryhmä

Operaattoriryhmä keskittyy verkkolaskun infran toiminnan kehittämiseen ja on tarkoitettu verkkolaskuoperaattoreille. Operaattoriryhmään pääsemiseksi yrityksellä tulee olla Verkkolaskufoorumin hyväksymä operaattoristatus.

Käyttäjätyöryhmä

Käyttäjäryhmä tuo esille käyttäjien näkökulman verkkolaskun kehittämisessä Suomessa.

Ohjelmistotalotyöryhmä

Ohjelmistotaloryhmä kehittää verkkolaskutusta huomioiden erityisesti ohjelmistojen tarpeet ja vaatimukset.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä toimii Verkkolaskufoorumin ylimpänä päättävänä elimenä.

Vuodesta 2002

Verkkolaskufoorumi on perustettu vuonna 2002, kun verkkolaskuoperaattorit, pankit ja julkisen sektorin organisaatiot halusivat ratkaista verkkolaskutuksen teknisiä haasteita ja edistää sen käyttöä Suomessa.

Tieke toiminut sihteerinä ja käytännön toteuttajana vuodesta 2002 lähtien.

Verkkolaskufoorumin toiminta keskittyi aluksi pelkästään verkkolaskutuksen kehittämiseen mutta toiminnan kohteeksi on otettu myös rakenteisen eKuitin ja tilaus-toimitussanomien (Peppol) toiminnan edistäminen Suomessa.

Mitä saatu aikaiseksi

Verkkolaskufoorumissa huomioitu eri toimijaryhmien tarpeita ja se on auttanut taloushallinnon ja tietotekniikan ammattilaisia verkostoitumaan. Olemme järjestäneet laajan valikoiman webinaareja ja seminaareja, jotka ovat edistäneet verkkolaskutusta Suomessa.

Toimintamme on verkostoinut eli tuonut yhteen eri osapuolia edistämään sähköisen taloushallinnon kehittämistä Suomessa. Toiminnan tuloksena Suomi on verkkolaskutuksen osalta noussut alan johtavaksi maaksi.

Jokaisella eteenpäin vievällä askeleella tai muutoksen toteutuksella on aina jokin rahallinen hinta, ja joku hyöytyy mahdollisesti enemmän kuin toiset. Verkkolaskufoorumissa eri toimijaryhmät ovat pystyneet löytämään yhdessä ratkaisuja teknisiin ja toimintamalleihin liittyviin haasteisiin. Ratkaisuja, joilla on ollut taloudellista hyötyä kaikille osapuolille.

Verkkolaskufoorumin operaattoreiden ja pankkinen yhteistyönä on syntynyt verkkolaskuosoitteisto. Se on maailmalla ainutlaatuinen. Verkkolaskuosoitteisto toi organisaatioiden verkkolaskuosoitteet kaikkien suomalaisten tietoon ja käytettäväksi. Lisäksi on sovittu toimintapa, kuinka verkkolaskuosoitteistoa kehitetään ja se toimii taloudellisesti kannattavasti.

Jäsenyys

Jäsenenä voivat olla kaikki yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot, jotka käyttävät verkkolaskua tai ovat kiinnostuneita sen kehittämisestä Suomessa. Verkkolaskufoorumin jäsenet >>> ja Verkkolaskufoorumin säännöt >>>

Liity jäseneksi täyttämällä jäsenhakulomake.

Vuotuinen jäsenmaksu on 750 euroa.

Verkkolaskufoorumin rahoitus

Verkkolaskufoorumin toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, ja jäseneksi voivat liittyä kaikki yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot.

Verkkolaskufoorumissa teemme myös erillisrahoitteisia projekteja.

Tilaa uutiskirje

Verkkolaskufoorumin uutiskirjeessä tiedotetaan Verkkolaskufoorumin reaaliaikataulouteen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.