Verkkolaskufoorumi

Verkkolaskufoorumi

Verkkolaskufoorumi kehittää verkkolaskun käyttöä ja käyttöympäristöä Suomessa. Verkkolaskufoorumissa ovat mukana verkkolaskun käyttäjät, välittäjät ja ohjelmistotalot.

Schematron-validointi

Schematron-validointi tarkoittaa verkkolaskujen tietosisällön tarkistamista. Tarkistaminen suoritetaan verkkolaskun lähettämisen yhteydessä. Tarkistuksella pyritään siihen, että verkkolaskut olisivat oikein rakenteellisesti ja sisällöllisesti oikein muodostettu.

Verkkolaskufoorumin tapahtumat

Verkkolaskufoorumista

Verkkolaskufoorumi on verkkolaskutuksen piirissä toimivien pankkien, verkkolaskuoperaattoreiden, ohjelmistotalojen ja verkkolaskun käyttäjäorganisaatioiden yhteenliittymä.

Verkkolaskufoorumin tavoitteena on edistää verkkolaskutuksen käyttöä Suomessa. Verkkolaskun kehittämistoiminta palvelee laajemmin sähköisten toimintatapojen tehokkaampaa hyödyntämistä Suomessa.

Verkkolaskufoorumi perustettiin vuonna 2001. Perustajina olivat pohjoismaiseen verkkolaskukonsortioon kuuluneet pankit ja verkkolaskuoperaattorit, jotka tekivät aloitteen puolueettoman kehitys- ja yhteistyöfoorumin perustamisesta.

Verkkolaskufoorumin toimintamalli

Verkkolaskufoorumin toimintaa ohjaa ohjausryhmä. Verkkolaskufoorumissa on kolme alaryhmää: operaattori-, ohjelmistotalo- ja käyttäjäryhmä.

Ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida verkkolaskufoorumin toimintaa.
>>> ohjausryhmästä lisää

Operaattoryhmä on verkkolaskuoperaattoreiden yhteistyöelin.
>>> operaattoriryhmästä lisää

Ohjelmistotaloryhmä on taloushallintopalveluja tarjoavien ohjelmistotalojen yhteistyöelin.
>>> ohjelmistotaloryhmästä lisää

Käyttäjäryhmä on verkkolaskuja lähettävien organisaatioiden yhteistyöelin.
>>> käyttäjäryhmästä lisää

Verkkolaskufoorumin jäsenyys

Verkkolaskufoorumi on avoinna kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään sähköistä laskutusta Suomessa.

Verkkolaskufoorumin jäsenyys on maksullinen ja hinta on 750 € kalenterivuodessa.

Verkkolaskun välittäjä on yritys, joka nimensä mukaisesti välittää verkkolaskuja laskuttajalta laskutettavalle joko suoraan tai toisen välittäjän kautta.

Liity verkkolaskun jakelulistalle

Jos haluat kuulla ajankohtaisia uutisia tai tietoja tapahtumista verkkolaskuun liittyen, niin tilaa Verkkolaskufoorumin uutiskirje.