Lista taloushallinto-ohjelmista ja niiden kyvykkyydestä käsitellä uusimpia verkkolaskuformaatteja
Digitaaliset prosessit

Lista taloushallinto-ohjelmista ja niiden kyvykkyydestä käsitellä uusimpia verkkolaskuformaatteja

TIEKE ja Verkkolaskufoorumi ovat julkaisseet listan taloushallintoalan ohjelmistoista ja niiden kyvykkyyksistä käsitellä uusimpia verkkolaskustandardeja.

Lista ohjelmista

Listalla on lueteltu taloushallinto-ohjelmistoja ja mitkä ovat niiden kyvykkyydet lähettää tai vastaanottaa Finvoice 3.0, Teappsxml 3.0 tai Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja. Listalla on lueteltu vain niiden yritysten ohjelmistot, joista yritykst ovat ilmoittaneet tiedot.

Finvoice ja Teappsxml ovat Suomessa käytettyjä verkkolaskuformaatteja. Kaikki suomalaiset operaattorit pystyvät käsittelemään kumpaakin formaattia.

Eurooppa-normin mukaisilla laskuilla viitataan Euroopan Unionin verkkolaskudirektiivin mukaisiin verkkolaskuihin.

Lista tukee sähköisen taloushallinnon kehittämistä

Listan tarkoituksena on tukea yksityisiä ja julkisen sektorin organisaatioita kehittämään sähköistä taloushallintoansa siten, että pystyisivät lähettämään ja vastaanottamaan uusimpien standardien mukaisia verkkolaskuja.

Mihin tiedot perustuvat?

Taulukon tiedot perustuvat ohjelmistotalojen itsensä antamiin tietoihin.

Taulukon muodostamista varten lähetettiin tiedote noin sadalle ohjelmistotaloille, jotka tarjoavat taloushallintoalan ohjelmistopalveluja.

Listaa päivitetään koko ajan

Listaa päivitetään sitä mukaan kuin ohjelmistotaloilta tulee lisätietoja ohjelmistojen kyvykkyydestä käsitellä uusimpia verkkolasku formaatteja.

Jos listalla ei ole ohjelmistoa tai ohjelmistotaloa, niin mitä pitää tehdä?

Jos taulukosta puuttuu taloushallintoalan ohjelmistoja, niin pyydämme teitä lähettämään tietoja näistä ohjelmistoista sähköpostitse (timo.simell@tieke.fi).

Taustalla on siirtyminen Eurooppa-normin mukaisiin verkkolaskuihin

Taustalla on laki Euroopan unionin (EU) verkkolaskudirektiivin mukainen laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019), joka tuli voimaan 1.4.2020.

Lain mukaan julkisen sektorin organisaatioilla tulee olla valmius vastaanottaa Eurooppa-normin mukaisia laskuja. Lisäksi yrityksillä on oikeus vaatia laskut Eurooppa-normin mukaisina

Eurooppa-normin mukaisten laskujen käyttö on taloushallinnon automatisoinnin edellytys.

Operaattorit aloittavat Eurooppa-normin mukaisten laskujen tarkistuksen

Suomalaiset operaattorit alkavat 6.4.2021 tarkistamaan Eurooppa-normin mukaiseten laskujen oikeellisuutta.

Julkisen sektorin organisaatiot alkavat käyttämään Eurooppa-normin mukaisia laskuja

Edellä mainitun lain mukaisesti julkisen sektorin organisaatiot siirtyvät käyttämään Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja. Valtiokonttori julkaisi omasta toiminnastaan tiedotteen asiasta.

Lisätietoja

timo.simell@tieke.fi

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää
Digikyvykkyys

Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää

Teknologian kehitys vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. TIEKEn ylläpitämä valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa käytännöllisen välineen digitaitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Se auttaa yksilöitä urasuunnittelussa ja yrityksiä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa
Digikyvykkyys

Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa

Digitalisaatiokehityksen nopea tahti korostaa, kuinka tärkeää on oppia jatkuvasti uusia taitoja ja tunnistaa osaaminen. Osaamisen tunnistaminen vaatii strategista ajattelua, osaamista koskevaa dataa, konkreettisia käytännön työkaluja ja yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä osaamisen tunnistamisen malleista ja työkaluista ovat osaamismerkit, data-avaruudet ja digikompassi.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?
Vastuullisuus

Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?

Vastuullisuusraportointi ja vastuullisuusdata ovat olennainen osa organisaation liiketoiminnan kehittämistä ja sen vaikutusten arvioimista yhteiskunnassa. Vuosi 2024 on lainsäädännöllisesti merkittävä vastuullisuusraportoinnin kannalta, sillä uusi CSRD-direktiivi velvoittaa organisaatioita vastuullisuutensa raportointiin.

Suvi Alatalo