Lista taloushallinto-ohjelmista ja niiden kyvykkyydestä käsitellä uusimpia verkkolaskuformaatteja
Digitaaliset prosessit

Lista taloushallinto-ohjelmista ja niiden kyvykkyydestä käsitellä uusimpia verkkolaskuformaatteja

TIEKE ja Verkkolaskufoorumi ovat julkaisseet listan taloushallintoalan ohjelmistoista ja niiden kyvykkyyksistä käsitellä uusimpia verkkolaskustandardeja.

Lista ohjelmista

Listalla on lueteltu taloushallinto-ohjelmistoja ja mitkä ovat niiden kyvykkyydet lähettää tai vastaanottaa Finvoice 3.0, Teappsxml 3.0 tai Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja. Listalla on lueteltu vain niiden yritysten ohjelmistot, joista yritykst ovat ilmoittaneet tiedot.

Finvoice ja Teappsxml ovat Suomessa käytettyjä verkkolaskuformaatteja. Kaikki suomalaiset operaattorit pystyvät käsittelemään kumpaakin formaattia.

Eurooppa-normin mukaisilla laskuilla viitataan Euroopan Unionin verkkolaskudirektiivin mukaisiin verkkolaskuihin.

Lista tukee sähköisen taloushallinnon kehittämistä

Listan tarkoituksena on tukea yksityisiä ja julkisen sektorin organisaatioita kehittämään sähköistä taloushallintoansa siten, että pystyisivät lähettämään ja vastaanottamaan uusimpien standardien mukaisia verkkolaskuja.

Mihin tiedot perustuvat?

Taulukon tiedot perustuvat ohjelmistotalojen itsensä antamiin tietoihin.

Taulukon muodostamista varten lähetettiin tiedote noin sadalle ohjelmistotaloille, jotka tarjoavat taloushallintoalan ohjelmistopalveluja.

Listaa päivitetään koko ajan

Listaa päivitetään sitä mukaan kuin ohjelmistotaloilta tulee lisätietoja ohjelmistojen kyvykkyydestä käsitellä uusimpia verkkolasku formaatteja.

Jos listalla ei ole ohjelmistoa tai ohjelmistotaloa, niin mitä pitää tehdä?

Jos taulukosta puuttuu taloushallintoalan ohjelmistoja, niin pyydämme teitä lähettämään tietoja näistä ohjelmistoista sähköpostitse (timo.simell@tieke.fi).

Taustalla on siirtyminen Eurooppa-normin mukaisiin verkkolaskuihin

Taustalla on laki Euroopan unionin (EU) verkkolaskudirektiivin mukainen laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019), joka tuli voimaan 1.4.2020.

Lain mukaan julkisen sektorin organisaatioilla tulee olla valmius vastaanottaa Eurooppa-normin mukaisia laskuja. Lisäksi yrityksillä on oikeus vaatia laskut Eurooppa-normin mukaisina

Eurooppa-normin mukaisten laskujen käyttö on taloushallinnon automatisoinnin edellytys.

Operaattorit aloittavat Eurooppa-normin mukaisten laskujen tarkistuksen

Suomalaiset operaattorit alkavat 6.4.2021 tarkistamaan Eurooppa-normin mukaiseten laskujen oikeellisuutta.

Julkisen sektorin organisaatiot alkavat käyttämään Eurooppa-normin mukaisia laskuja

Edellä mainitun lain mukaisesti julkisen sektorin organisaatiot siirtyvät käyttämään Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja. Valtiokonttori julkaisi omasta toiminnastaan tiedotteen asiasta.

Lisätietoja

timo.simell@tieke.fi

Lue seuraavaksi

Datatalous
Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin
Datatalous

Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin

Kansainvälinen teknologiakonferenssi Mindtrek saapuu taas Tampereelle 3.10.2023. TIEKE on yhteistyökumppanina tapahtuman kestävää, tulevaisuussuuntautunutta teknologiakehitystä käsittelevässä Sustainable and Future-proof Tech -ohjelmapolussa. Mitä organisaatioilta odotetaan digi- ja datavastuullisuuden osalta? Miten tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet? Näkökulmia teemaan avaamassa mm. Tuuli Ojala (LVM), Janne Kalliola (Exove) ja Joonas Mikkilä (Teknologiateollisuus). Lue lisää ja ilmoittaudu.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Digikyvykkyys
3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN-hankkeessa olemme tähän mennessä pureutuneet lasten ja nuorten tietosuojakysymyksiin useammasta näkökulmasta. Puolivälikatsaukseen kokosimme ohjeita ja vinkkejä harrastustoiminnan järjestäjille, vanhemmille sekä kaikille, jotka kaipaavat perustietoa henkilötietojen keräämisestä ja seuraamisesta verkossa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen
Digikyvykkyys
Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa -hankkeen alkukyselyn perusteella lasten terveydentilaa kuvaavien tietojen, etenkin allergiatietojen, käsittely harrastustoiminnassa herättää kysymyksiä. Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa suuntaviivoja lapsen terveystietojen asianmukaiseen käsittelyyn harrastustoiminnassa.

Emmi Iivonen