Teemat

Teemat

Vuosina 2023–2025 TIEKEn toiminta keskittyy erityisesti neljään teemaan: digikyvykkyyteen, datatalouteen, digitaaliseen taloushallintoon ja vastuullisuuteen.

Tutustu toimintaamme lähemmin – alta löydät löydät linkit kunkin teeman omalle koontisivulle. Olemme keränneet teemasivuille kunkin teeman hankkeet, palvelut ja ajankohtaiset tapahtumat. Voit tutustua myös uutisiimme, kun haluat luoda kokonaissilmäyksen työhömme.