Green ICT -hanke

Green ICT -hanke

Hanke valmentaa Uudenmaan ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon sekä tukee yksityistä ja julkista sektoria vihreämpiin digihankintoihin.

Erilaiset ICT-ratkaisut vastaavat 4–10 prosentista sähkön vuosikulutuksesta ja 3–5 prosentista globaaleista kasvihuonepäästöistä (ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia, 2021). Yksittäisen ICT-palvelun jalanjälkeä voidaan kuitenkin oikeilla toimilla vähentää jopa 90 prosenttia. TIEKE, TIVIA ja LUT luotsaavat vuosina 2021–2023 Green ICT -hanketta, jossa edistämme vähähiilisempää digipalvelutuotantoa ja yritysten ja julkisen sektorin ilmastoviisasta hankintaosaamista Uudenmaan alueella.

Hanketta rahoittaa Uudenmaan liiton koordinoima Euroopan unionin aluekehitysrahasto. Aluekehitysrahaston tuki on myönnetty hankekumppaneille EU-REACT-erillishaun kautta, osana EU:n COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia elpymistoimia.

Kuinka hanke edistää ilmastoviisasta ICT-osaamista

Hanketyö jakautuu yksityisten digipalveluntuottajien vihreän ICT:n vauhdittamiseen sekä julkisen ja yksityisen sektorin hiilineutraalin digihankintaosaamisen edistämiseen.

Keskeisiä työtapoja ja tulevia julkaisuja ovat:

  • Green ICT-ekosysteemin toiminnan käynnistäminen Suomessa.
  • Webinaareja ja verkkotapaamisia, joissa käsitellään ilmasto- ja ympäristöystävällistä digitalisaatiota eri näkökulmista, konesalivalinnoista koodin optimointiin. Tapahtumat päivitetään syksyn 2021 aikana TIEKEn tapahtumasivulle.
  • Työpajoja hiilineutraaliuden huomioimisesta tuotekehityksessä ja myynnissä.
  • Ostajan opas vihreisiin ICT-hankintoihin.
  • Myyjän opas ilmastoviisaisiin ICT-ratkaisuihin sekä itsearviointityökalu organisaatiolle.
  • Hankkeen skaalautuvuuden suunnittelu Uudenmaan aluetta laajemmalle.

Green ICT-hankkeen kauaskantoiset tavoitteet

  1. Merkittävä määrä yrityksiä muuttaa digipalvelujen tarjontaansa ja/tai hankintatapojaan Green ICT -suuntaan.
  2. Merkittävä määrä yrityksiä on ottanut kansainvälistymisen askeleita joko Green ICT -myynnin, rahoituksen tai hankeyhteistyön kautta.
  3. Green ICT -ratkaisujen siirtymä johtaa merkittäviin päästövähennyksiin ja uusia työpaikkoja syntyy.
  4. Green ICT -ratkaisujen ostaminen arkipäiväistyy, kasvava valikoima näkyy myös kuluttajamarkkinoilla.