Green ICT -hanke

Green ICT -hanke

Hanke valmentaa Uudenmaan ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon sekä tukee yksityistä ja julkista sektoria vihreämpiin digihankintoihin.

Erilaiset ICT-ratkaisut vastaavat 4–10 prosentista sähkön vuosikulutuksesta ja 3–5 prosentista globaaleista kasvihuonepäästöistä (ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia, 2021). Yksittäisen ICT-palvelun jalanjälkeä voidaan kuitenkin oikeilla toimilla vähentää jopa 90 prosenttia. TIEKE, TIVIA ja LUT luotsaavat vuosina 2021–2023 Green ICT -hanketta, jossa edistämme vähähiilisempää digipalvelutuotantoa ja yritysten ja julkisen sektorin ilmastoviisasta hankintaosaamista Uudenmaan alueella.

Hanketta rahoittaa Uudenmaan liiton koordinoima Euroopan unionin aluekehitysrahasto. Aluekehitysrahaston tuki on myönnetty hankekumppaneille EU-REACT-erillishaun kautta, osana EU:n COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia elpymistoimia.

Rakennamme Green ICT -ekosysteemin

Vuonna 2022 hanke keskittyy erityisesti Green ICT -ekosysteemitoiminnan käynnistämiseen ja juurruttamiseen. Digitaalinen ekosysteemi tuo yhteen ilmasto- ja ympäristöystävällisen ICT:n käytöstä ja kehittyneestä kiinnostuneet. Ekosysteemin tapaamiset alkoivat keväällä 2022, ja niistä tiedotetaan hankkeen tapahtumasivun lisäksi uutiskirjeellä suoraan sähköpostiin. Uutiskirjeellä tiedotamme myös muista Green ICT -tapahtumista ja julkaisuista.

Kuinka myyn tai ostan vähäpäästöistä digiä?

Jos haluat tietää lisää vähäpäästöisen ICT:n tulevaisuuden markkinoista, kestävästä koodaamisesta tai päästörajoituksiin mahtuvien hankintojen tekemisestä, olet tullut oikeaan paikkaan. Hankkeen suosittujen webinaarien tallenteita ja niissä vierailleiden ammattilaisten esityksiä pääset katsomaan hankkeen tapahtumasivun kautta. Webinaarit eivät edellytä aikaisempaa tietämystä ilmasto- ja ympäristöystävällisestä digitalisaatiosta, joten niiden avulla voi perehtyä aiheeseen matalalla kynnyksellä.

Webinaareissamme ovat vierailleet esimerkiksi tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner (Aalto-yliopisto), kestävän kehityksen johtaja Helena Soimakallio (Teknologiateollisuus), toiminnanjohtaja Sonja Finér (Finnwatch) ja tietotekniikan superkonkari Tarmo Toikkanen (IT-kouluttajat/Suomen Koodikoulu/Suomen eOppimiskeskus). TIEKEn uutisista löydät myös webinaariaiheiden pohjalta tehtyjä koontiartikkeleita.

Green ICT -julkaisut

Joulukuussa 2021 julkaisimme kartoituksen uusmaalaisten organisaatioiden Green ICT -osaamisesta ja -tarjonnasta. Kartoitus löytyy hankkeen julkaisujen omalta sivulta.

Alkuvuodesta 2022 julkaisemme ensimmäiset versiot odotetuista Green ICT -oppaista, joista toinen on suunnattu tuottajille, toinen hankkijoille. Oppaista julkaistaan myös päivitetyt versiot hankekauden lopulla vuonna 2023.

Kuinka hanke edistää ilmastoviisasta ICT-osaamista

Hanketyössä on kaksi kohderyhmää.

 • digitaalisten palveluiden ja -laitteiden tuottajat, joita tuemme laajentamaan kestävän ICT:n tarjontaansa
 • julkisen ja yksityisen sektorin hankintoja tekevät ammattilaiset, joita autamme tekemään vähäpäästöisempiä hankintoja.

Keskeisiä työtapoja ja julkaisuja

 • Järjestämme Green ICT:stä webinaareja ja verkkotapaamisia. Tapahtumien esitykset ja tallenteet löydät omalta sivultaan.
 • Organisoimme työpajoja hiilineutraaliuden huomioimisesta tuotekehityksessä ja myynnissä.
 • Käynnistämme Green ICT-ekosysteemin toiminnan Suomessa vuonna 2022.
 • Julkaisemme ostajan oppaan vihreisiin ICT-hankintoihin alkuvuodesta 2022.
 • Julkaisemme myyjän oppaan ilmastoviisaisiin ICT-ratkaisuihin alkuvuodesta 2022.
 • Julkaisemme Green ICT -itsearviointityökalun organisaatiolle.
 • Suunnittelemme hankkeen skaalautuvuutta Uudenmaan aluetta laajemmalle.

Green ICT-hankkeen kauaskantoiset tavoitteet

 1. Merkittävä määrä yrityksiä muuttaa digipalvelujen tarjontaansa ja/tai hankintatapojaan Green ICT -suuntaan.
 2. Merkittävä määrä yrityksiä on ottanut kansainvälistymisen askeleita joko Green ICT -myynnin, rahoituksen tai hankeyhteistyön kautta.
 3. Green ICT -ratkaisujen siirtymä johtaa merkittäviin päästövähennyksiin ja uusia työpaikkoja syntyy.
 4. Green ICT -ratkaisujen ostaminen arkipäiväistyy, kasvava valikoima näkyy myös kuluttajamarkkinoilla.