Green ICT -hanke

Green ICT -hanke

Hanke valmennsi Uudenmaan ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon sekä tuki yksityistä ja julkista sektoria vihreämpiin digihankintoihin.

Erilaiset ICT-ratkaisut vastaavat 4–10 prosentista sähkön vuosikulutuksesta ja 3–5 prosentista globaaleista kasvihuonepäästöistä (ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia, 2021). Yksittäisen ICT-palvelun jalanjälkeä voidaan kuitenkin oikeilla toimilla vähentää jopa 90 prosenttia. TIEKE, TIVIA ja LUT luotsasivat vuosina 2021–2023 Green ICT -hanketta, jossa edistimme vähähiilisempää digipalvelutuotantoa ja yritysten ja julkisen sektorin ilmastoviisasta hankintaosaamista Uudenmaan alueella.

Hanketta rahoitti Uudenmaan liiton koordinoima Euroopan unionin aluekehitysrahasto. Aluekehitysrahaston tuki myönnettiin hankekumppaneille EU-REACT-erillishaun kautta, osana EU:n COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia elpymistoimia.

Green ICT -ekosysteemi

Hanke perusti ammattilaisten kestävyysverkoston, Green ICT -ekosysteemin. Tutustu siihen ekosysteemin infoportaalissa.

Kuinka myyn tai ostan vähäpäästöistä digiä?

Hankkeen suosittujen webinaarien tallenteita ja niissä vierailleiden ammattilaisten esityksiä pääset katsomaan hankkeen tapahtumasivun kautta. Webinaarit eivät edellytä aikaisempaa tietämystä ilmasto- ja ympäristöystävällisestä digitalisaatiosta, joten niiden avulla voi perehtyä aiheeseen matalalla kynnyksellä.

Webinaareissamme ovat vierailleet esimerkiksi tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner (Aalto-yliopisto), kestävän kehityksen johtaja Helena Soimakallio (Teknologiateollisuus), toiminnanjohtaja Sonja Finér (Finnwatch) ja tietotekniikan superkonkari Tarmo Toikkanen (IT-kouluttajat/Suomen Koodikoulu/Suomen eOppimiskeskus). TIEKEn uutisista löydät myös webinaariaiheiden pohjalta tehtyjä koontiartikkeleita.

Green ICT -julkaisut

Joulukuussa 2021 julkaisimme kartoituksen uusmaalaisten organisaatioiden Green ICT -osaamisesta ja -tarjonnasta. Kartoitus löytyy hankkeen julkaisujen omalta sivulta.

Alkuvuodesta 2022 julkaisimme ensimmäiset versiot odotetuista Green ICT -oppaista, joista toinen on suunnattu tuottajille, toinen hankkijoille. Oppaista julkaistiin myös päivitetyt versiot hankekauden lopulla vuonna 2023.

Kuinka hanke edistää ilmastoviisasta ICT-osaamista

Hanketyössä on kaksi kohderyhmää.

 • digitaalisten palveluiden ja -laitteiden tuottajat, joita tuemme laajentamaan kestävän ICT:n tarjontaansa
 • julkisen ja yksityisen sektorin hankintoja tekevät ammattilaiset, joita autamme tekemään vähäpäästöisempiä hankintoja.

Keskeisiä työtapoja ja julkaisuja

 • Järjestämme Green ICT:stä webinaareja ja verkkotapaamisia. Tapahtumien esitykset ja tallenteet löydät omalta sivultaan.
 • Organisoimme työpajoja hiilineutraaliuden huomioimisesta tuotekehityksessä ja myynnissä.
 • Käynnistämme Green ICT-ekosysteemin toiminnan Suomessa vuonna 2022.
 • Julkaisemme ostajan oppaan vihreisiin ICT-hankintoihin alkuvuodesta 2022.
 • Julkaisemme myyjän oppaan ilmastoviisaisiin ICT-ratkaisuihin alkuvuodesta 2022.
 • Julkaisemme Green ICT -itsearviointityökalun organisaatiolle.
 • Suunnittelemme hankkeen skaalautuvuutta Uudenmaan aluetta laajemmalle.

Green ICT-hankkeen kauaskantoiset tavoitteet

 1. Merkittävä määrä yrityksiä muuttaa digipalvelujen tarjontaansa ja/tai hankintatapojaan Green ICT -suuntaan.
 2. Merkittävä määrä yrityksiä on ottanut kansainvälistymisen askeleita joko Green ICT -myynnin, rahoituksen tai hankeyhteistyön kautta.
 3. Green ICT -ratkaisujen siirtymä johtaa merkittäviin päästövähennyksiin ja uusia työpaikkoja syntyy.
 4. Green ICT -ratkaisujen ostaminen arkipäiväistyy, kasvava valikoima näkyy myös kuluttajamarkkinoilla.