Green ICT -hanke käynnistyi: kohti hiilineutraaleja digipalveluita ja -hankintoja
Digitaaliset prosessit

Green ICT -hanke käynnistyi: kohti hiilineutraaleja digipalveluita ja -hankintoja

Erilaiset ICT-ratkaisut vastaavat 4–10 prosentista sähkön vuosikulutuksesta ja 3–5 prosentista globaaleista kasvihuonepäästöistä. Yksittäisen ICT-palvelun jalanjälkeä voidaan kuitenkin vähentää oikeilla toimilla jopa 90 prosenttia. TIEKE, TIVIA ja LUT ovat käynnistäneet Uudenmaan liiton rahoituksella kaksivuotisen Green ICT -hankkeen, jossa edistämme yritysten ja julkisen sektorin hiilineutraaleja digipalveluita ja -hankintoja Uudenmaan alueella.

Sekä digitalisaatio että ilmastonmuutoksen hillintä ovat olleet 2000-luvun kestopuheenaiheita. Tästä huolimatta ilmastoa, ympäristöä ja energiaa säästävät ICT-palvelut eivät ole saaneet riittävästi huomiota. Ilmastoviisaan ICT:n edistämiseen organisaatioiden arjessa onkin kaivattu kipeästi käytännön tietoa ja työkaluja. Uudenmaan liiton rahoittamassa Green ICT -hankkeessa sekä tuetaan uusmaalaisten yritysten kaksoissiirtymää ilmastoystävälliseen ICT-palvelutuotantoon että ohjataan yrityksiä ja julkista sektoria tekemään vähähiilisempiä ICT-hankintoja.

ICT-palveluiden hiilijalanjälki kaipaa kutistamista jo nyt

”ICT-sektorin energiankulutuksen ennustetaan olevan vuonna 2025 jopa 6000 terawattituntia, kolme kertaa suurempaa kuin vuonna 2015 rekisteröity kulutus”, toteaa TIEKE ry:n toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts. “Nyt on korkea aika lähteä Suomen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä pienentämään digipalveluiden hiilijalanjälkeä. Alkuvuodesta julkaistu Valtioneuvoston ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia korostaa, kuinka tärkeä Suomessa on kehittää ja käyttää ilmastoviisaita ICT-ratkaisuja.”

Hanketta rahoittaa vuosina 2021–2023 Uudenmaan liitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta. Aluekehitysrahaston tuki on myönnetty hankekumppaneille EU-REACT-erillishaun kautta, osana EU:n COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia elpymistoimia.

“Hanke parantaa Uudenmaan ICT-sektorin globaalia kilpailukykyä vihreän teknologian ja ratkaisujen avulla. Tämä on erityisen tärkeää koronaviruspandemian vauhdittaman digitaalisen siirtymän vuoksi”, Niemi-Hugaerts tähdentää.” Lisäksi ohjelmistoliiketoiminta on Uudenmaan kymmenen työllistävimmän alan joukossa. Panostamalla vihreään siirtymään nyt alueen ICT-alan yritykset pystyvät tekemään osuutensa globaalin ilmastokriisin torjunnan hyväksi, ennakoimaan tulevia palvelutarpeita ja varautumaan mahdolliseen tulevaan sääntelyyn.”

Käytännön työssä hanke jakautuu useaan painopisteeseen. Niitä ovat Uudenmaan ICT-toimijoiden vihreän osaamisen kartoitus, oppaat sekä Green ICT -digipalveluita myyville että niitä ostaville, aihetta esillä pitävän ekosysteemin kehittäminen ja organisaatioiden itsearvioinnin ja hiilineutraalin tuotekehityksen tukeminen. Keskeinen tiedon välittäjä verkostoissa tulee olemaan kahdeksanosainen webinaarisarja hiilijalanjäljen pienentämisestä ICT-alalla.

“Nyt on korkea aika lähteä Suomen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä pienentämään digipalveluiden hiilijalanjälkeä. Alkuvuodesta julkaistu Valtioneuvoston ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia korostaa, kuinka tärkeä Suomessa on kehittää ja käyttää ilmastoviisaita ICT-ratkaisuja.”

Hanna Niemi-Hugaerts
Toiminnanjohtaja
TIEKE

Vihreä ICT kehittäjien, ammattiyhteisön ja tutkijoiden yhteistyönä

Green ICT -hankkeen vastuuorganisaatiot tuovat hanketyöhön elintärkeää kehitysmyönteisyyttä, ICT-alan tiede- ja ammattilaisyhteisöjen osaamista ja verkostoja sekä kiinnostuksen alan laajempiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. TIEKEn hankekumppaneita ovat LUT-yliopisto ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry.

”Tällä hetkellä ICT-ala käyttää 4–10 prosenttia maailman vuosittain tuotetusta sähköstä. Teknologia ei siis todellakaan yksin pelasta meitä ilmastovaikutuksilta, teknologiaa täytyy myös käyttää oikein”, teroittaa Jari Porras, LUT-yliopiston ohjelmistotuotannon professori. “On ensiarvoisen tärkeää, että yritykset saavat opastusta ja työkaluja hiilineutraalien palvelujen tuottamiseen. Yliopisto-opetuksessa aihepiiri on jo keskusteluissa, mutta suoraan yrityksiin kohdistuva hanketyö nopeuttaa alan muutosta. Siksi LUT on mielellään mukana hankkeessa.”

”Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten yhteisönä ja yhteen tuojana TIVIA kokee todella tärkeäksi osallistua Green ICT -hankkeeseen”, TIVIAn toimitusjohtaja Janne Mustonen puolestaan toteaa. “Ilmastoviisas ICT tarvitsee Suomessa paljon lisää näkyvyyttä, ja hankkeen avulla voimme nostaa tätä tärkeää globaalia kysymystä esille valtakunnallisella tasolla. Lisäämme samalla jäsentemme ja yhteisömme osaamista aiheesta.”

Teknologia ei vielä pelasta meitä ilmastovaikutuksilta. Teknologiaa pitää osata myös käyttää oikein. On ensiarvoisen tärkeää, että yritykset saavat opastusta ja työkaluja hiilineutraalien palvelujen tuottamiseen.

Jari Porras
Ohjelmistotuotannon professori
LUT-yliopisto

Lue seuraavaksi