GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN-hanke tarjoaa lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen tietoa henkilötietojen suojasta ja tietosuojaoikeuksista. Hankkeessa kehitetään heille suunnattuja materiaaleja ja tietosuojaan liittyviä käsitteitä selventäviä kuvakkeita. Lisäksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestäville seuroille ja yhdistyksille laaditaan työkalupakki tietosuojalainsäädännön soveltamisen ja noudattamisen tueksi.

Projektets hemsida på svenska
Project’s website in English

Lukuisat lapset ja nuoret osallistuvat vapaa-ajallaan erilaisten seurojen ja yhdistysten toimintaan. Seurat ja yhdistykset käsittelevät lasten ja nuorten henkilötietoja harrastuksissa ja tapahtumissa, joten ne ovat tärkeässä roolissa lasten ja nuorten henkilötietojen suojan toteutumisessa.

Eurobarometrin (2019) mukaan yli kolmannes 15–24-vuotiaista ei ollut koskaan kuullut EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (General Data Protection Regulation, GDPR). Lasten ja nuorten lisäksi myös vanhemmat sekä lasten ja nuorten parissa toimivat seurat ja yhdistykset tarvitsevat tukea ja tietoa huolehtiakseen lasten ja nuorten henkilötietojen suojasta sekä opastaakseen heitä tietosuojaan liittyvissä asioissa. Lasten ja nuorten ymmärrystä omista oikeuksistaan ja tietosuojan tärkeydestä voidaan luontevasti lisätä harrastustoiminnan yhteydessä.

Seurat ja yhdistykset eivät aina ole tietoisia tietosuojan merkityksestä ja omista velvollisuuksistaan. Lasten ja nuorten henkilötietoja käsittelevät muun muassa taloushallinnon edustajat, valmentajat ja muut vapaaehtoistoimijat. Kaikki tarvitsevat selkeitä ohjeita tietosuojalainsäädännön soveltamiseksi ja noudattamiseksi omassa toiminnassaan.

Tukimateriaaleja, työpajoja ja koulutuksia tietosuojasta

GDPR4CHLDRN-hankkeen tavoitteena on lisätä niin lasten, nuorten ja vanhempien kuin seura- ja yhdistystoimijoiden ymmärrystä henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojalainsäädännöstä. Tarkoituksena on luoda informatiivisia kuvakkeita, joilla tietosuojasta voidaan viestiä ymmärrettävästi lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

Lisäksi hankkeessa laaditaan seuroille ja yhdistyksille käytännönläheinen työkalupakki, joka tukee tietosuojalainsäädännön soveltamista ja noudattamista harrastustoiminnan arjessa. Hankkeessa luodaan seurojen ja yhdistysten käyttöön myös osaamismerkkejä, joilla voidaan tunnistaa ja osoittaa tietosuojaan liittyvää osaamista.

Hankkeen materiaalien ja työkalujen kehittämiseen kutsutaan mukaan erilaisista taustoista tulevia nuoria, heidän vanhempiaan sekä harrastustoimintaa järjestäviä seuroja ja yhdistyksiä. Näin halutaan varmistaa, että tuotetut materiaalit ja työkalut palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla eri kohderyhmiä.

Hankkeessa tuotetut työkalut ja materiaalit julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Keskeisimmät materiaalit käännetään myös venäjäksi, viroksi, somaliksi ja arabiaksi.

Yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa avainroolissa

Hankkeen tuotoksia kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä seurojen ja yhdistysten kanssa työpajoissa sekä erilaisia kyselyitä ja haastatteluita hyödyntäen. Pilotointiin osallistuvat seurat valitaan hankkeen sidosryhmien – Suomen Palloliiton, Suomen Olympiakomitean ja Suomen Partiolaisten – avustuksella.

Sidosryhmät tukevat myös hankkeen viestintää ja levittävät viestejä jäsenseuroille ja yhdistyksille. Hankkeessa pidetään yhteyttä myös yrityksiin, jotka tarjoavat seuroille ja yhdistyksille esimerkiksi ilmoittautumisiin ja jäsentietojen hallintaan liittyviä palveluita.

Hankkeessa järjestettävien webinaarien ja koulutuksien tavoitteena on lisätä seurojen ja yhdistysten ymmärrystä tietosuojasta valtakunnallisesti. Tapahtumia järjestetään loppusyksystä 2022 lähtien. Webinaarien ja koulutusten ajankohdista kerrotaan hankkeen verkkosivuilla ja uutiskirjeissä.

Euroopan unionin rahoittama. Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.