GDPR4CHLDRN-hanke edistää lasten ja nuorten tietosuojaa harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

GDPR4CHLDRN-hanke edistää lasten ja nuorten tietosuojaa harrastustoiminnassa

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn uusi GDPR4CHLDRN-hanke tarjoaa tietoa henkilötietojen käsittelystä lasten harrastustoimintaa järjestäville yhdistyksille, lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

Hankkeessa laaditaan muun muassa työkaluja tietosuojalainsäädännön soveltamisen tueksi harrastusseuroille sekä lisätään lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ymmärrystä tietosuojasta.

Kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään tietosuojalainsäädännön soveltamista helpottava työkalupakki yhteistyössä yhdistysten kanssa. Tarkoituksena on auttaa yhdistyksiä luomalla selkeitä käytännön ohjeita lasten tietojen suojaamisesta. Tavoitteena on myös lisätä erityisesti lasten ja nuorten ymmärrystä tietosuojasta.

”Jokaisella lapsella on oikeus henkilötietojen suojaan. Haluamme tukea harrastustoimijoita ja vanhempia huolehtimaan lasten tietosuojasta ja -turvallisuudesta”, apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa kertoo. ”Tavoitteenamme on, että lapset ja nuoret tuntisivat nykyistä paremmin tietosuojan merkityksen ja omat oikeutensa.”

Yhdistykset mukana tietosuojaosaamisen kehittämisessä

”Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset tavoittavat laajasti lapsia ja nuoria sekä käsittelevät heidän henkilötietojaan harjoituksissa ja tapahtumissa. Olemme iloisia, että useat sidosryhmät ja yhdistykset ovat jo sitoutuneet yhteishankkeeseemme”, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts sanoo.

Hankkeen työkaluja, tietosuojaan liittyviä käsitteitä selventäviä kuvakkeita, osaamismerkkejä ja ohjeita kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä yhdistysten kanssa. Hankkeessa tehty työkalupakki julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Keskeisimmät materiaalit käännetään myös venäjäksi, viroksi, somaliksi ja arabiaksi. Webinaarien ja koulutusten tavoitteena on lisätä yhdistysten ymmärrystä tietosuojasta valtakunnallisesti.

”Uskomme, että hankkeessa tuotetuista materiaaleista tulee olemaan suurta konkreettista hyötyä ja tukea jäsenseuroillemme. Lisäksi koemme, että hanke tulee lisäämään jäsenseurojen tietoisuutta ja osaamista heille relevanteissa tietosuojaan liittyvissä asioissa”, Suomen Palloliiton jäsenpalvelupäällikkö Taneli Sopanen sanoo.

Hankkeen keskeisiä sidosryhmiä ovat Suomen Palloliitto, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Partiolaiset.

”Turvallinen seuratoiminta on urheilun ja liikunnan ytimessä. Tärkeä osa turvallisuutta on myös tietosuoja. On hienoa, että pääsemme mukaan yhdessä oppimaan ja kehittämään lasten harrastustoiminnan turvallisuutta” järjestöpäällikkö Rainer Anttila Suomen Olympiakomiteasta toteaa.

”Lasten ja nuorten ympäristö on jo isolta osin digitaalinen. Meille partiossa on tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on taitoja toimia niin nyt kuin 2040-luvulla”, Suomen Partiolaisten IT- ja palvelupäällikkö Maija Kangasniemi kertoo.

Vaikuta tuleviin tietosuojakoulutuksiin ja työkaluihin vastaamalla alkukyselyyn

GDPR4CHLDRN-projektin alkukysely kartoittaa lasten ja nuorten, huoltajien sekä yhdistysten tietosuojaosaamista ja tarpeita. Kyselyyn voi vastata 5. joulukuuta mennessä. Tuloksia hyödynnetään hankkeen tapahtumien ja materiaalien suunnittelussa.

Ennakkoilmoittaudu uutiskirjeen tilaajaksi

GDPR4CHLDRN-hankkeen ensimmäinen uutiskirje julkaistaan tammikuussa. Noin joka toinen kuukausi ilmestyvissä uutiskirjeissä kerrotaan muun muassa hankkeen tulevista koulutuksista sekä julkaistaan asiantuntija-artikkeleita lasten tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä harrastustoiminnassa.

Tiedote on julkaistu myös tietosuojavaltuutetun toimiston sivustolla tietosuoja.fi.

​​​​​​​

Euroopan unionin rahoittama. Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.

Lue seuraavaksi

Digitaaliset prosessit
Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille
Digitaaliset prosessit

Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille

Suomi on ollut verkkolaskutuksen edelläkävijä jo pitkään, ja nykyään monesta Euroopan maasta tullaan Suomeen tutkimaan, miten toimimme verkkolaskutuksen saralla. Haastavaa maassamme on erilaisten verkkolaskutusformaattien määrä. Kolme verkkolaskutuksen asiantuntijaa kertovat, miten suomalaisyritysten kannattaisi reagoida eurooppalaisen standardin mukaiseen verkkolaskutukseen. Heidän keskeinen viestinsä on, että yritysten tulisi siirtyä verkkolaskutukseen, ja verkkolaskutuksen formaatteja tulisi saada yhtenäisemmäksi.

Viestintätoimisto Aivela
Digitaalinen taloushallinto
Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen
Digitaalinen taloushallinto

Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen

Verkkolaskuvisiossa 2030 on määritelty, että Peppol-verkkolaskutuksen käyttöä pyritään helpottamaan Suomessa. Peppol-muotoinen verkkolasku helpottaa rajat ylittävää laskutusta, ja se onkin tärkeässä asemassa kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan tehostamisessa. Tämä artikkeli käsittelee Peppolin merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisessa verkkolaskutusympäristössä.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 
Digikyvykkyys

Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 

Marraskuussa pidetty syksyn yhdistyskokous valitsi uuden hallituksen. Kokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaan TIEKE jatkaa vuonna 2024 työtä digikyvykkyyden, digitaalisen taloushallinnon, datatalouden ja vastuullisuuden edistämisen parissa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen