GreenICTComp – kestävää kehitystä ICT-opettajille 

GreenICTComp – kestävää kehitystä ICT-opettajille 

Hanke kouluttaa ICT-opettajia kestävästä digitalisaatiosta ja luo aihepiiristä koulutuskokonaisuuden kehikon opetuksen suunnittelun tueksi.

GreenICTComp-koulutukset toteuttaa TIEKE yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja LUT-yliopiston kanssa, ja niiden järjestämistä rahoittaa Opetushallitus. 

Ilmoittaudu nyt: Johdatus Green ICT:hen ja systeemiajatteluun -koulutus (1op)

Nyt on käynnissä ilmoittautuminen Johdatus Green ICT:hen ja systeemiajatteluun (1op) -verkkokoulutukseen, jonka suorittamisesta saat tunnustukseksi digitaalisen osaamismerkin. Osio koostuu 6 koulutuskerrasta ja itsenäisestä työskentelystä, joihin kaikkiin ilmoittaudut kerralla verkkolomakkeen kautta. Koulutus alkaa 17.10.2023, tarkempi aikataulu on luettavissa alta taulukossa.

Koulutuksen suoritettuasi tunnet ICT-laitteiden ja niiden käytön ilmasto- ja ympäristövaikutuksia paremmin ja voit sisällyttää tätä tietoa opetukseesi. Koulutus on suunnattu erityisesti ATK-, IT- ja ICT-opettajille, mutta soveltuu kaikille perusopetuksen, 2. asteen ja vapaan sivistystyön opettajille.

Johdatus Green ICT:hen ja systeemiajatteluun -koulutuksen sisältö (1op)
Ajankohta
GreenICTComp: kestävän kehityksen perusteet 17.10.2023, klo 16–19
GreenICTComp: ilmasto- ja ympäristöviisaat ICT-hankinnat7.11.2023, klo 16–19
GreenICTComp: kestävät ohjelmistot21.11.2023, klo 16–19
GreenICTComp: data, tekoäly ja uudet teknologiat12.12.2023, klo 16–19
GreenICTComp: systeemiajattelu ja kestävyys9.1.2024, klo 16–19
GreenICTComp: tulevaisuusajattelu ja kestävä ICT23.1.2024, klo 16–19

GreenICTComp-koulutuskokonaisuus

Erityisesti 2. asteen opettajille suunnattu koulutuskokonaisuus edistää EU:n GreenComp-kehyksen mukaista kestävyysosaamista. Keskitymme koulutuksissa ICT-alan merkittävimpiin kestävyystaitojen tarpeisiin. Kokonaisuuden suorittaneet ICT-opettajat voivat sisällyttää digitaalisen kestävyyden osaksi oppituntisuunnitteluaan.

Koulutukset tarjoavat perustaidot ICT:n ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, systeemisestä ja tulevaisuusskenaarioihin perustuvasta ajattelusta sekä teknologian aiheuttamista muutoksista koulutusjärjestelmässä.  

Koulutuskokonaisuuden osiot

  • Johdatus Green ICT:hen ja systeemiajatteluun, 1 op, ilmoittautuminen käynnissä
  • ICT ja kiertotalous, 2 op, ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin
  • ICT ja ilmasto, 2 op, ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin
  • Vastuullisuus ja datatoimijuus tekoälyaikakaudella, 2 op, ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin
  • Kestävyysteemojen sisällyttäminen omaan ICT-opetukseen, 1 op, ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin

Tietoa koulutusten suorittamisesta

Koulutuskokonaisuus sisältää esitehtäviä, luentoja, työpajoja, ryhmätöitä, sparrausta ja suunnittelutehtäviä. Suunnittelutehtävien tarkoituksena on auttaa kestävyysaiheisten oppituntien suunnittelussa. Tarkemmista suoritustavoista tiedotetaan kunkin koulutusosion osallistujia erikseen.

Koulutukset ovat maksuttomia verkkokoulutuksia.

Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu erityisesti 2. asteen ATK-, IT- ja ICT-opettajille, mutta se soveltuu kaikille perusopetuksen, 2. asteen ja vapaan sivistystyön opettajille.

Opettajien täydennyskoulutuksella lisää kestävän ICT:n osaajia

ICT:llä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä ja sopeutumistoimissa. Korkeakoulujen ICT-laitoksilla kestävyysopetus joudutaan aloittamaan kuitenkin perusteista, koska aihetta ei Suomessa käsitellä systemaattisesti toisella asteella. Vaikutukset ulottuvat kauas, kun yritysmaailma ja julkinen sektori eivät pääse hyödyntämään kestävän ICT:n potentiaalia osaajapulan vuoksi. 

TIEKEn koordinoima GreenICTComp-hanke kuroo umpeen osaamisvajetta, joka 3. asteen ICT-alan opinnot aloittavien kestävysosaamisessa on tunnistettu. Hankkeen tuloksena ICT-opettajat ymmärtävät oman opetusalansa kestävyysvaikutukset ja pystyvät opettamaan kestävästä ICT:stä toisella asteella, peruskoulussa tai vapaan sivistystyön piirissä uusia teknologioita hyödyntäen.