Digiyritysneuvonta

Digiyritysneuvonta

Digiyritysneuvonta-hankkeessa kehitämme sekä pk-yritysten digikyvykkyyttä että yritysneuvojien valmiuksia neuvoa yrityksiä niiden digikehitysmatkalla. Hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen neuvontamalli, jonka myötä yritysten mahdollisuudet saada omien tarpeidensa mukaista digineuvontaa paranevat valtakunnallisesti merkittävästi.

Yritysneuvojat tarvitsevat lisää osaamista digitalisaatiosta ja digitaalisista liiketoimintamalleista, jotta he voivat tukea yrityksiä digityökalujen käytössä ja digitaalisten liiketoimintaprosessien rakentamisessa. Neuvojilla täytyy olla valmius neuvoa yrityksiä hyödyntämään uusia teknologioita riippumatta yrityksen tilanteesta – tarvitsi yritys apua sitten liiketoiminnan suunnittelun tai kasvun, toiminnan kehittämisen tai sukupolvenvaihdoksen vaiheissa.

Digineuvojan työkalupakista tukea työhön  

Digiyritysneuvonta-hankkeessa kokoamme yhteen saatavilla olevia yritysten digitalisaatiota ja teknologioiden hyödyntämistä tukevia työkaluja ja menetelmiä, kuten maturiteettityökaluja, kanvaksia, osaamiskartoituksia ja vertaissparrauksia. Työkalut kootaan työkalupakiksi, jonka toimivuutta yritysneuvojat testaavat hankkeen edetessä. Digineuvojan työkalupakki tulee olemaan merkittävä lisä yritysneuvojien työkaluvalikoimaan.

Hankkeen puitteissa kokoamme myös yritysneuvojaverkoston, jonka jäseniä koulutetaan työkalupakin työkalujen ja menetelmien käyttöön. Verkostossa neuvojat voivat siirtää tietoa ja osaamista toisilleen sekä hankkeen aikana että sen jälkeen.

Yritysneuvonnalla varmuus mallin toimivuuteen

Digineuvojan työkalupakkia pilotoidaan hankkeen aikana 150 yrityksen kanssa Turun seudulla, Oulun seudulla, Lappeenrannassa ja Satakunnassa. Pilotoinnilla sekä autamme laajaa yritysjoukkoa eteenpäin heidän digipolullaan että varmistamme neuvontamallin sopivuuden yritysten tarpeisiin. Valtakunnallisesti tarkasteltuna näillä alueilla toimii eri toimialojen yrityksiä erilaisissa toimintaympäristöissä, joten pilotointi varmistaa, että neuvonta sopii eri toimialoille ja mukautuu niiden erityistarpeisiin.

Hankkeeseen osallistuville yrityksille tehdään digimaturiteettikartoitus, joka tuo yrityksille tietoa niiden omasta digivalmiuksien tasosta ja auttaa valitsemaan oikeat kehitystavoitteet.

Tavoitteena on, että neuvonnan myötä

  • yritykset saavat tukea digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen
  • valmius ottaa digityökaluja käyttöön paranee
  • digitalisaation, datan ja tekoälyn mahdollisuudet nähdään aiempaa positiivisemmassa valossa ja
  • motivaatio digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen lisääntyy.

Kaikille avoin opas digi- data- ja tekoälyneuvontaan

Hankkeen kehitystyön pohjalta kokoamme oppaan digi-, data- ja tekoälyneuvontaan. Opas ja digikyvykkyyden kehittämisen työkalupakki tulevat olemaan Suomen kaikkien yritysneuvontaorganisaatioiden ja digikyvykkyyttään kehittävien yritysten hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen. Materiaalit tullaan säilyttämään TIEKEn sivuilla, ja cc-lisenssin ansiosta materiaaleja on mahdollista kehittää edelleen myös hankkeen jälkeen.