EDIFY-EDU – Tasapuolisuus, monimuotoisuus ja osallistaminen johtamisessa ja johtamisopinnoissa

EDIFY-EDU – Tasapuolisuus, monimuotoisuus ja osallistaminen johtamisessa ja johtamisopinnoissa

Hanke kehittää muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia johtamistaitoja erityisesti tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallistamisosaamisen osalta. Hanke keskittyy mm. johtamisopiskelijoiden ja pk-yritysten johtajien taitoihin. Tavoitteena on vastata yhteiskunnalliseen muutokseen kehittämällä osaamisen arviointia, koulutustarjontaa, validointia ja osaamisen tunnustamista.

Hankkeessa toteutetaan selvitys, jonka avulla tunnistetaan valmistuneiden opiskelijoiden ja jo työelämässä olevien henkilöiden koulutustarpeet ja -tarjonta EDI (Equality, Diversity, Inclusion) -teemohin liittyen. Tulosten pohjalta kehitetään modulaarinen opetussuunnitelma, joka vastaa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) tasoja 5-6. Opetussuunnitelma perustuu monimuoto-opetukseen ja erilaisissa oppimisympäristöissä hankittujen osaamisten ja taitojen tunnistamiseen.

Tavoitteena on kehittää micro-credentiaaleina (pieninä opintokokonaisuuksina) suoritettavia koulutusmoduuleita johtamistaidon opiskelijoille, täydennyskouluttautuville johtajille ja aiheesta kiinnostuneille työntekijöille. Uusia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän työtehtävien ja -roolien muuttuessa.

Tasapuolisuuden, monimuotoisuuden ja osallistamisen periaatteet nousevat keskiöön yritysten toimintatavoissa ja käytännöissä. Onkin tärkeää panostaa innovatiiviseen koulutukseen pk-yrityksille, joiden määrä on erittäin suuri kaikissa kohdemaissa.

Hankkeen tavoitteet

 • keskeisten tulevaisuuden taitojen tunnistaminen
  • digitaidot
  • vihreän siirtymän taidot
  • sosiaaliset taidot
 • korkeakoulujen, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön yhteistyön vahvistaminen
 • pandemian vaikutusten tunnistaminen ja muutostenhallinta keskeisillä osa-alueilla, kuten liiketoiminta ja johtaminen
 • kehittää tulevien johtajien mahdollisuuksia korostaa tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja osallistamisosaamista omissa organisaatioissaan ja omassa toiminnassaan

EDIFY-EDU-hankkeessa toteutetaan

 • selvitys osaamistarpeista 
 • EDIFY opetussuunnitelma
 • MOOC-kurssi (EQG 5)
  • johtamiskoulutuksen opiskelijoille, pk-yritysten johdolle, yrittäjille, ammattiliitoille, henkilöstöjohtajille, jne
  • kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän hyvät käytänteet ja niiden jalkauttaminen organisaatioihin
 • erikoistumisopinnot (EQF 6)
  • monimuoto-opiskelua, joka sisältää projektitöitä ja työelämälähtöistä työskentelyä
  • henkilökohtaisten opintopolkujen rakentaminen
 • kansainvälisiä koulutustapaamisia (“talvikoulu” sukupuolten tasa-arvosta)
 • työelämälähtöistä oppimista työpaikoilla

Hankkeen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen johtamistaitojen opiskelijat, pk-yritysten johto, työnantajat, ammattiliitot ja HR.