Merja Sjöblom

digiosaamisen vauhdittaja

+358 50 567 6893
merja.sjoblom@tieke.fi

Merja on pitkän linjan digikyvykkyysien edistäjä, jolla on kokemusta lukuisista eri kohderyhmille suunnatuista koulutus- ja kehittämishankkeista, tuote- ja palvelukehityksestä sekä verkostoista.

Hän on asiantuntija osaamisen tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä pieniin oppimiskokonaisuuksiin liittyvissä aiheissa, erityisesti digitaalisten osaamismerkkien näkökulmasta. Merja vastaakin useissa eri kyvykkyyksiin liittyvissä hankkeissa osaamismerkkien kehittämisestä ja vastaa myös valtakunnallisen Digitaitomerkistön ylläpidosta ja kehittämisestä.