<strong>Digitaitomerkistö – standardoitu tapa osoittaa taitosi</strong>
Digikyvykkyys

Digitaitomerkistö – standardoitu tapa osoittaa taitosi

Yli 13 100 myönnettyä digitaitojen osaamismerkkiä vuodessa kertoo vahvan viestin siitä, että valtakunnallinen, standardoitu osaamisen osoittamisen tapa on merkityksellinen. Oletko sinä seuraava digitaitomerkistön osaamismerkkien suorittaja tai merkkien arvioija?

Digitaitomerkistön versio 1.0 on ollut käytössä vuoden 2022 alusta ja suoritusmäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Vuoden 2022 aikana merkkejä suoritettiin yli 10 000 ja koontimerkkejä myönnettiin lähes 1700. Vauhti pysyy kovana tänäkin vuonna, sillä merkkejä on suoritettu jo 1300 ja koontimerkkejäkin myönnetty yli 230.

Kuva 1 Digitaitomerkistön v 1.0 myönnetyt merkit ja koontimerkit

Digitaitomerkistön avulla osaaminen on helppo todentaa portaittain. Pienempiin osaamiskokonaisuuksiin pilkotut osaamisvaatimukset ja osaamisen osoittaminen merkkihakemuksin motivoivat oppijaa etenemään askel kerrallaan eteenpäin. Jokainen merkki osoittaa osaamisperusteisesti ja selkein kriteerein kuvatun osaamisen ja on arvokas todiste lisättäväksi näkyville esimerkiksi ansioluetteloon.

Yksittäisen tason jälkeen saavutettu koontimerkki (Perusosaaja, Digiosaaja, Yhteistyöskentelijä, Hyötykäyttäjä, Ongelmanratkaisija) on itsenäisenä merkkinä erinomainen osaamisen todiste, jaettuna vaikkapa linkkinä CV:ssä tai sertifikaattina LinkedInissa.

Merkkejä myöntää monipuolinen joukko organisaatioita

Merkkejä myöntäviä organisaatioita on jo 35: ammatillisia oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja, vapaan sivistystyön toimijoita sekä kuntia ja muita organisaatioita.

Jokainen digitaitomerkistön osaamismerkkihakemuksia arvioija henkilö on suorittanut Kouluttajakoulutuksen, jossa henkilö saa hyvän kuvan osaamismerkistä ja niiden käyttötavoista sekä pätevöityy digitaitomerkistön arvioijaksi.

Myös kouluttajakoulutuksen osaaminen todennetaan osaamismerkkihakemuksilla (3 kpl) ja Kouluttajan koontimerkki onkin myönnetty jo yli 200 henkilölle.

Valtakunnallisen merkistön etuna kaikille yhteneväiset arviointikriteerit

Valtakunnallisen digitaitomerkistön ehdoton etu on se, että osaamisen todentaminen ja arviointi on merkin myöntäjästä riippumatta aina täsmälleen sama. Näin ns. loppukäyttäjä eli vaikka työnantaja voi luottaa siihen, että osaaminen on osoitettu valtakunnallisen standardin mukaisesti.

Valtakunnallista digitaitomerkistöä ylläpidetään ja kehitetään TIEKEssä ja merkistöä jaetaan sitä myöntävien organisaatioiden käyttöön ns. linkkeinä. Tällöin voidaan taata merkkien valtakunnallinen yhteneväisyys: vain TIEKE voi päivittää merkkien ja merkkihakemusten sisältöä.

Valtakunnallisia osaamismerkistöjä on vastaavalla tavalla mahdollista toteuttaa minkä tahansa geneerisen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Lue seuraavaksi