Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa – valmennukset

Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa – valmennukset

DiyKS-hankkeessa edistetään Keski-Suomessa toimivien mikro- ja pk-yrittäjien sekä yhdistysten ja erilaisten yhteisöjen digiosaamista.

Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa –hankkeessa edistämme maaseudun mikro- ja pk-yrittäjien sekä yhdistysten ja erilaisten yhteisöjen digiosaamista, lisäämme yritysten ja yhteisöjen toiminnan digitalisoitumista sekä tietoisuutta teknologiaratkaisujen ympäristövaikutuksista.

Hankkeen puitteissa tarjoamme yrittäjien ja yhdistystoimijoiden henkilökohtaisten digitaitojen edistämiseen tähtääviä lähivalmennuksia ja webinaareja sekä järjestämme yritysten ja yhdistysten yhteisiä digipiirejä, joissa jaetaan mm. hyviä käytänteitä, kerrotaan muille omista onnistuneista digiaskeleista ja perehdytään ajankohtaisiin digiaiheisiin. 

Tavoitteena on hanketyön edetessä samalla tukea yritysten ja yhdistysten välistä verkostoitumista ja yhteistyötä Keski-Suomen kunnissa sekä välittää tietoa yhteisöjen digituen tarjonnasta.

Hankkeessa edistetään digiosaamista ja eri toimijoiden yhteistyötä myös uusin innovatiivisin menetelmin. Digitaitojen osaamismerkistön hyödyntäminen osana digitaitojen lisäämistä tuo toimintaan mukaan pelillisyyttä ja motivoi itsenäiseen opiskeluun.