TIEKE

TIEKE

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry on vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja digitaalisen osaamisen kehittämisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämisen alueilla.

TIEKEn toiminnan tavoitteena on, että Suomi on kilpailukykyinen, uudistuva ja ihmisläheinen yhteiskunta, jossa organisaatiot ja yksilöt hyödyntävät digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet.

Vaikuttajana TIEKE toimii osaavan ja yhteentoimivan yhteiskunnan rakentajana ja keskustelujen herättäjänä. Verkottajana TIEKE toimii kohtaamispaikkana ja verkostojen luojana. Vauhdittajana TIEKE toimii kehittämiskohteiden tunnistajana ja solmukohtien aukaisijana.

TIEKEn arvopohja

Sovellamme kaikessa toiminnassamme seuraavia periaatteita:

TIEKE uudistuu ja uudistaa.
Digitalisaatio ulottuu yhteiskunnan kaikille tasoille. TIEKE ennakoi muutoksia ja
vie kehitystä eteenpäin ensimmäisten joukossa.

TIEKE on luotettava ja puolueeton.
Kokoamme toimijat yhteen avaamaan pullonkauloja. Yksi esimerkki pitkäjänteisestä työstämme on verkkolaskuosoite, joita löytyy Suomesta jo puoli miljoonaa.

TIEKEn vahvuuksia ovat osaaminen ja kyky vahvistaa muiden osaamista.
Perehdytämme suomalaisia organisaatioita sekä ajankohtaisiin digitalisaatioteemoihin että teknologian käyttöön. Henkilöstömme tarjoaa laajaa osaamistaan yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme.

TIEKE toimii vastuullisesti ja edistää vastuullisuutta tietoyhteiskunnassa.
Ajankohtaisia esimerkkejä tästä työstä ovat ympäristötietoisuutta ict-hankinnoissa ja ratkaisujen kehittämisessä vahvistava Green ICT -hanke sekä vastuullista datatoimijuutta yrityksissä helpottava GDPR2DSM-hanke.