Green ICT Visiiri – Vihreän siirtymän ICT-ekosysteemi

Green ICT Visiiri – Vihreän siirtymän ICT-ekosysteemi

Green ICT Visiiri -hanke luo kokonaiskuvan Suomen ICT-alan vaikutuksista ilmastoon ja ympäristöön. Hanke tukee ICT-alan vihreää siirtymää yhdistämällä alan toimijat valtakunnalliseen ekosysteemiin. Hanke kehittää menetelmiä ICT-alan ympäristövaikutusten mittaamiseen ja tuottaa ympäristötietoisuutta lisääviä koulutusmateriaaleja yritysten käyttöön.

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja nykytrendin mukaan sen energiankulutus voi nousta yli 20 prosenttiin globaalista energiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä (GeSI SMARTer2030). ICT-laitteiden elinkaaren energiankulutuksesta suurin osa tapahtuu käyttövaiheen ulkopuolella. Jotta tavoitteet hiilineutraalista yhteiskunnasta voidaan saavuttaa, on ICT-tuotteiden ja -palveluiden tuotannossa ja käytössä panostettava vihreyteen ja energiatehokkuuteen. Oikealla suunnittelulla tätä jalanjälkeä voidaan ohjelmistoissa pienentää jopa 80 prosentilla.

Uudellamaalla vuonna 2021 tehdyn selvityksen mukaan 78 % yrityksistä ei kuitenkaan ole aloittanut mitään ICT:tä koskevia ilmastotoimia, eikä tilanne muualla Suomessa ole sen parempi. Vuonna 2023 tehdyn kansallisen kyselyn mukaan ICT-yrityksistä 42 % ei tiedosta toimintansa ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Kansallisen Green ICT -ekosysteemin perustaminen

Tällä hetkellä Suomessa ei ole selkeää kanavaa ICT-alan yritysten välisille keskusteluille alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Visiiri-hankkeessa luodaan kansallinen kohtaamispaikka kestävistä ja vastuullisista ICT-tuotteista ja -palveluista kiinnostuneille tahoille. Kohtaamispaikka tarjoaa sekä ICT-palveluiden ja -tuotteiden tuottajille että hankkijoille ja käyttäjille tietoa, työkaluja, yhteistyöverkoston ja koulutusta. Ekosysteemi vauhdittaa yhteistä TKI-toimintaa kohti Suomen kansallista tavoitetta, josta ollaan vielä kaukana.

Kansallisen Green ICT -ekosysteemin lisäksi hankkeessa muodostetaan veturi-ekosysteemejä eri ICT-alan aihealueista. Hankkeen aikana toteutetaan valtakunnallisia tapaamisia eri teemoista sekä Green ICT ekosysteemin maakuntakiertue 18 eri maakuntakeskukseen.

Mittareita ICT-alan ympäristövaikutusten konkretisointiin

Yksi ICT-alan ilmastotoimia hankaloittava tekijä on päästömallien ja konkreettisten mittareiden puute. Tällä hetkellä ei ole yksiselitteisiä yhteisesti hyväksyttyjä menetelmiä ICT:n ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointiin kansallisella tai Euroopan tasolla, minkä vuoksi myös vertailu eri ICT-ratkaisujen ja -palveluiden välillä on mahdotonta.

Green ICT Visiiri vastaa tarpeeseen kartoittamalla ja kehittämällä menetelmiä ICT-alan ympäristövaikutusten konkretisoimiseen mittaamisen kautta. Tavoitteena on luoda malli, joka ottaa huomioon sekä kaikki ICT-alan jalanjälkeen liittyvät tekijät että kädenjäljen eli positiiviset ilmastovaikutukset. Hankkeen kautta suomalaiset ICT-yritykset saavat tietoa myös alan ympäristö- ja ilmastovaikutusten arvioinnin kansainvälisestä työstä ja lainsäädännöstä.

Materiaaleja yritysten ilmastotyön tueksi

Hankkeessa luodaan lisäksi koulutussisältöä, jonka avulla alalla työskentelevät saavat perustiedot Green ICT:stä. Materiaalit valmistavat myös aiheen korkeakouluopintoihin. Hankkeessa tuotetaan mm.

  • tietopaketti yrityksille verkkoliikennetekniikan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista
  • Vihreän koodauksen käytänteet -opas
  • opas vihreän konesalin rakentamiseen
  • menetelmäopas konesalin toiminnan hiilijalanjäljen mittaukseen ja optimointiin
  • menetelmäkuvaus jatkuvan ympäristövaikutusten mittauksen toteuttamiseksi osana ohjelmistokehitystä
  • benchmark-tietokanta ICT-järjestelmien virrankulutuksesta
  • ohjeistus mittausjärjestelyjen toteuttamiseksi sekä esimerkkiskriptit avoimen lähdekoodin lisenssillä julkaistuna

Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali kerätään TIEKEn ylläpitämään greenict.fi-portaaliin.

Tilaa uutiskirje

Haluatko pysyä ajan tasalla kestävän ICT:n uutisista ja kansallisen ekosysteemin tulevista tapahtumista? Tilaa TIEKEn Green ICT -uutiskirje! Uutiskirjeen voit tilata tästä.