Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa

Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa

Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa -hanke tukee organisaatioita ottamaan käyttöön ilmasto- ja ympäristöystävällisiä digitaalisia ratkaisuja.

Suomi on asettanut tavoitteen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Tätä tavoitetta tukemaan eri toimialat, myös teollisuussektorilla, ovat laatineet tiekarttoja vähähiiliseen toimintaan. Tiekartoissa määritellään realistisia toimenpiteitä, joiden avulla yritykset voivat pienentää päästöjään. Tiekartat myös arvioivat, millaisia investointeja nämä toimenpiteet vaativat. Informaatio- ja kommunikaatioteknologioilla (ICT) on mahdollisuus toteuttaa päästövähennyksiä kohtuullisen pienillä investoinneilla.

On odotettavissa, että vähäpäästöisyyden merkitys tuotteiden ja palveluiden koko arvoketjulle lisääntyy tuntuvasti lähivuosina. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhä useamman alihankintayrityksen tulee kyetä vastaamaan hankkijan päästötavoitteisiin. Hankkeemme auttaa Keski-Suomen alueen pienteollisuutta varautumaan tähän käänteeseen ajoissa ilmasto- ja ympäristöystävällisen digitalisaation avulla.

Yritysten toimintaan vietävät ratkaisut

Teollisuuden vähähiilitiekartoissa on määritelty kuusi tehokasta kestävän digitalisaation keinoa vähentää teollisuuden päästöjä. Hankkeessa jaamme tietoa Keski-Suomen teollisuuden pk-yrityksille näistä kuudesta osa-alueista:

  • Datan, IoT:n ja tekoälyn hyödyntäminen vähähiilisyyden vauhdittamisessa
  • Älykkäät automaatio- ja ohjausjärjestelmät vähähiilisyyden tukena
  • Vihreä robotiikka
  • Vihreät pilvipalvelut
  • Paperiton, digitaalinen taloushallinto, logistiikka ja muut toiminnot
  • Vähähiilisyys ICT-hankinnoissa

Tiedon välittämisen lisäksi hanke tukee yrityksiä sparraustapaamisissa, joissa syvennytään aihealueisiin yritysten tarpeista käsin. Näissä tapaamisissa aihealueiden asiantuntijat välittävät yrityksille käytännön keinoja toimia vähäpäästöisesti ja ympäristöystävällisesti digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Hankkeen toimintamuodot

Hanke jakaa päästövähennyksiä tukevaa ICT-osaamista Keski-Suomen pk-yrityksille seuraaville tavoilla:

  • webinaareilla kuudesta yllämainitusta aihealueesta
  • sparraustapaamiset halukkaille yrityksille webinaarien aiheista
  • verkostoitumisella ja Green ICT -ekosysteemin palveluiden tarjoamisella halukkaille yrityksille
  • julkaisemalla tietosalkun kestävästä digitalisaatiosta.

Hanke tuo myös Uudenmaan Green ICT -hankkeen tulokset Keski-Suomen teollisuuden alan pk-yritysten ja heidän yhteistyöverkostojensa käyttöön.