Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa

Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa

Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa -hanke tukee pk-yrityksiä ottamaan käyttöön ilmasto- ja ympäristöystävällisiä digitaalisia ratkaisuja.


Pk-yrityksissä työtä omien päästöjen vähentämiseksi jarruttaa eniten resurssien puute, myös silloin kun kestävyys olisi selkeä kilpailuetu. Keski-Suomen hanke pyrkii tarjoamaan punnittua, helposti omaksuttavaa tietoa teollisuuden pk-toimijoille, jotta ne eivät joutuisi aloittamaan takamatkalta suhteessa isompiin yrityksiin.

Kestävä arvoketju on nykypäivää

Suomi on asettanut tavoitteen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Tätä tavoitetta tukemaan eri toimialat, myös teollisuussektorilla, ovat laatineet tiekarttoja vähähiiliseen toimintaan. Tiekartoissa määritellään realistisia toimenpiteitä, joiden avulla yritykset voivat pienentää päästöjään. Tiekartat myös arvioivat, millaisia investointeja nämä toimenpiteet vaativat. Informaatio- ja kommunikaatioteknologioilla (ICT) on mahdollisuus toteuttaa päästövähennyksiä kohtuullisen pienillä investoinneilla.

Käytännössä esimerkiksi yhä useamman alihankintayrityksen tulee kyetä vastaamaan hankkijan päästötavoitteisiin. Koska pienteollisuudessa on paljon alihankintaa ja B2B-ympäristössä toimivia yrityksiä, on todella tärkeä auttaa etenkin pk-yrityksiä varautumaan ajoissa näihin muutoksiin.

Yritysten toimintaan vietävät ratkaisut

Teollisuuden vähähiilitiekartoissa on määritelty kuusi tehokasta kestävän digitalisaation keinoa vähentää teollisuuden päästöjä. Hankkeessa jaamme tietoa Keski-Suomen teollisuuden pk-yrityksille näistä kuudesta osa-alueista:

  • Datan, IoT:n ja tekoälyn hyödyntäminen vähähiilisyyden vauhdittamisessa
  • Älykkäät automaatio- ja ohjausjärjestelmät vähähiilisyyden tukena
  • Vihreä robotiikka
  • Vihreät pilvipalvelut
  • Paperiton, digitaalinen taloushallinto, logistiikka ja muut toiminnot
  • Vähähiilisyys ICT-hankinnoissa

Tiedon välittämisen lisäksi hanke tukee yrityksiä sparraustapaamisissa, joissa syvennytään aihealueisiin yritysten tarpeista käsin. Näissä tapaamisissa aihealueiden asiantuntijat välittävät yrityksille käytännön keinoja toimia vähäpäästöisesti ja ympäristöystävällisesti digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Hankkeen toimintamuodot

Hanke jakaa päästövähennyksiä tukevaa ICT-osaamista Keski-Suomen pk-yrityksille seuraaville tavoilla:

  • webinaareilla kuudesta yllämainitusta aihealueesta
  • sparraustapaamiset halukkaille yrityksille webinaarien aiheista
  • verkostoitumisella ja Green ICT -ekosysteemin palveluiden tarjoamisella halukkaille yrityksille
  • julkaisemalla tietosalkun kestävästä digitalisaatiosta.

Hanke tuo myös Uudenmaan Green ICT -hankkeen tulokset Keski-Suomen teollisuuden alan pk-yritysten ja heidän yhteistyöverkostojensa käyttöön.