Green ICT -ekosysteemi

Ekosysteemille on avattu uusi infoportaali 29.8.2023. Tutustu sen infopankkiin ja ilmoittaudu tulevien sisältöjen tiedotuslistalle.

Green ICT -ekosysteemi on 1.6.2022 perustettu kansallinen organisaatioiden vastuullisuusverkosto, joka edistää kestävää ICT-kehitystä ja kiertotaloutta ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutusten torjumiseksi. Ekosysteemi myös parantaa Suomen ICT-alan kilpailukykyä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävin keinoin. Verkostoon ovat tervetulleita ammattilaiset niin akateemisesta maailmasta, julkishallinnosta, yrityksistä kuin yhdistyksistä.

Ekosysteemityön juuret ovat Uudenmaan alueen ohjelmistotuotantoyrityksiä ja julkishankkijoita tukevassa Green ICT -hankkeessa. TIEKEn, TIVIAn ja LUT-yliopiston hanke kehittää sekä kaikille avointa Green ICT -informaatioportaalia että ekosysteemin jäsenille suunnattua yhteistyöalustaa. Ekosysteemiin tuovat omaa asiantuntemustaan sen jäsenorganisaatioiden lisäksi Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa -hanke sekä Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan alueella toimiva MitViDi-hanke.

Tilaa Green ICT -uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla tulevista ekosysteemin tulevista tapahtumista, kestävän ICT:n uutisista ja portaalin kehitystyöstä!

Tulevia tapahtumia

 

Tervetuloa oppimaan lisää kestävästä ICT:stä tapahtumiimme. Klikkaa tilaisuuksia ilmoittautuaksesi.

Kierrätyssymboli ja ihmisiä kuvassa.

Kestävä kehitys ICT:n näkökulmasta, koulutus opettajille 17.10.2023 – 24.1.2024

Maksuton koulutus erityisesti 2.asteen ja vapaan sivistystyön opettajille.

Kierrätyssymboli ja ihmisiä kuvassa.

Kestävä kehitys ICT:n näkökulmasta, koulutus opettajille 17.10.2023 – 24.1.2024

Maksuton koulutus erityisesti 2.asteen ja vapaan sivistystyön opettajille.

Koulutuksen suoritettuasi tunnet ICT-laitteiden ja niiden käytön ilmasto- ja ympäristövaikutuksia paremmin ja voit sisällyttää tätä tietoa opetukseesi.  Lue lisää ilmoittautumissivulta.

Ilmoittaudu

 

 

Green ICT -ekosysteemin hankkeet

 
Green ICT project banner with logos from the funding providers.

Green ICT Uudellamaalla

Hanke valmentaa Uudenmaan ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon ja tukee yksityistä ja julkista sektoria tekemään vihreämpiä digihankintoja.

Green ICT project banner with logos from the funding providers.

Green ICT Uudellamaalla

Hanke valmentaa Uudenmaan ICT-yrityksiä ilmastoviisaaseen digipalvelutuotantoon ja tukee yksityistä ja julkista sektoria tekemään vihreämpiä digihankintoja.

Green ICT -hanke on perustanut Green ICT -ekosysteemin, jotta digipalveluita ja -laitteita hankkivat tai tuottavat ammattilaiset voivat kehittää osaamistaan kestävästä ICT:stä. Hanke tuottaa myös tietoa digipalveluiden ja laitteiden päästökuorman vähentämiseksi ja selvittää ICT-ammattilaisten ja hankkijoiden näkemyksiä kestävästä kehityksestä. Lisäksi hanke kehittää työkaluja yrityksille oman palvelutarjonnan kehittämiseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia vähentävään suuntaan.

Lue lisää Green ICT -hankkeen toiminnasta ja tuloksista

Kannettavan tietokoneen vihreänsävyisen näyttökuvan päällä ekologisuuteen viittaavia symboleja

MitViDi – Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin

MitViDi-hankkeessa luodaan mittareita kestävämpien ICT-hankintojen tukemiseen. Hankkeen painopiste on julkisissa hankinnoissa.

Kannettavan tietokoneen vihreänsävyisen näyttökuvan päällä ekologisuuteen viittaavia symboleja

MitViDi – Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin

MitViDi-hankkeessa luodaan mittareita kestävämpien ICT-hankintojen tukemiseen. Hankkeen painopiste on julkisissa hankinnoissa.

Covid-19-pandemian vauhditettua digisiirtymää tarve hankintojen ympäristökestävyyden mittaamiseen on tullut akuutiksi. MitViDi-hanke kehittää mittaristoa digitaalisten hankintojen ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointiin  sekä helppokäyttöistä arviointityökalua. Hankkeen painopiste on julkisissa hankinnoissa, joskin tuleva työkalu soveltuu yhtä hyvin myös yksityisten yritysten hankintoihin.

Lue lisää MitViDi-hankkeesta

GreenICTComp

GreenICTComp

Hanke kouluttaa ICT-opettajia kestävästä digitalisaatiosta ja luo aihepiiristä koulutuskokonaisuuden kehikon opetuksen suunnittelun tueksi.

GreenICTComp

GreenICTComp

Hanke kouluttaa ICT-opettajia kestävästä digitalisaatiosta ja luo aihepiiristä koulutuskokonaisuuden kehikon opetuksen suunnittelun tueksi.

Hankkeen tuloksena ICT-opettajat ymmärtävät oman opetusalansa kestävyysvaikutukset ja pystyvät opettamaan kestävästä ICT:stä toisella asteella, peruskoulussa tai vapaan sivistystyön piirissä uusia teknologioita hyödyntäen. GreenICTComp-hanke toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja LUT-yliopiston kanssa, ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoa hankkeesta

Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa -tunnus ja rahoittajien logot, lueteltu myös sivun alaosassa.

Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa

Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa -hanke tuki vuosina 2022 – 2023 pk-yrityksiä ottamaan käyttöön ilmasto- ja ympäristöystävällisiä digitaalisia ratkaisuja.

Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa -tunnus ja rahoittajien logot, lueteltu myös sivun alaosassa.

Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa

Green ICT teollisuuden pk-yrityksille Keski-Suomessa -hanke tuki vuosina 2022 – 2023 pk-yrityksiä ottamaan käyttöön ilmasto- ja ympäristöystävällisiä digitaalisia ratkaisuja.

Pk-yrityksissä työtä omien päästöjen vähentämiseksi jarruttaa eniten resurssien puute, myös silloin kun kestävyys olisi selkeä kilpailuetu. Keski-Suomen hanke pyrki tarjoamaan punnittua, helposti omaksuttavaa tietoa teollisuuden pk-toimijoille, jotta ne eivät joutuisi aloittamaan takamatkalta suhteessa isompiin yrityksiin.

Lue lisää Keski-Suomen Green ICT -hankkeesta

kuvituskuva verkostosta

Liity Green ICT:n LinkedIn-ryhmään

Olemme perustaneet LinkedIn-ryhmän kestävästä ICT:stä kiinnostuneille Suomessa. Löydät sieltä keskustelua, uutisia ja muuta sisältöä kestävästä kehityksestä, kestävästä ICT:stä ja ICT:n roolista kestävän kehityksen edistämisessä.

kuvituskuva verkostosta

Liity Green ICT:n LinkedIn-ryhmään

Olemme perustaneet LinkedIn-ryhmän kestävästä ICT:stä kiinnostuneille Suomessa. Löydät sieltä keskustelua, uutisia ja muuta sisältöä kestävästä kehityksestä, kestävästä ICT:stä ja ICT:n roolista kestävän kehityksen edistämisessä.

Ryhmässä käsitellään sellaisia aiheita kuten hiilijalanjälki ja -kädenjälki, kiertotalous, kestävän kehityksen ulottuvuudet, sertifikaatit, tutkimus, mallit ja käytännöt kestävälle ICT:lle.

Ryhmään ovat tervetulleet kaikki ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneet käymään kestävästä kehityksestä vapaamuotoista keskustelua ja ajatustenvaihtoa.

Siirry Green ICT -LinkedIn-ryhmään

Tilaa uutiskirjeitä!

Green ICT -hankkeiden ja ekosysteemin uutiskirjeet pitävät sinut ajan tasalla kestävän ICT:n kehityksestä.

Tilaa uutiskirjeitä!

Green ICT -hankkeiden ja ekosysteemin uutiskirjeet pitävät sinut ajan tasalla kestävän ICT:n kehityksestä.

Pääset uutiskirjeiden tilauslomakkeille klikkaamalla painikkeita.

Green ICT -ekosysteemin uutiskirje

Green ICT Keski-Suomessa -hankkeen uutiskirje

MitViDi-hankkeen uutiskirje

Green ICT -ekosysteemin julkaisut

 

Green ICT: hankkijan opas auttaa tekemään punnitumpia digipalveluiden ja -laitteiden hankintoja. Käytännön neuvojen lisäksi opas esittelee ICT-hankintojen ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin vaikuttavat tekijät sekä kestävän kehityksen ulottuvuudet digitalisaation näkökulmasta.

Lue opasta

Hanke julkaisi vuonna 2023 Green ICT -oppaan ohjelmistotuotantoketjuissa työskenteleville asiantuntijoille. Tutustu englanninkieliseen oppaaseen Green ICT -ekosysteemin portaalissa.

Lue opasta

Tämä opas auttaa sinua, pk-yrityksen omistaja tai työntekijä, ottamaan käyttöön ilmasto- ja ympäristöystävällisiä digitaalisia ratkaisuja yritystoiminnan hyväksi.

Vihreässä siirtymässä piilee miljardien potentiaali, mutta pienten yritysten pienet resurssit estävät hyödyntämästä tätä tilaisuutta täysimääräisesti ilman tukea. Tietosalkku lähestyy tietä muutokseen kuuden eri aihepiirin ja kahdentoista yrityksen tarinan kautta. Lue ja toimi!

Tutustu tietosalkkuun

Blogit ja uutiset

 
Vastuullisuus
Kriteeristö ekologisempien julkisten ICT-hankintojen tekemiseen julkaistu
Vastuullisuus

Kriteeristö ekologisempien julkisten ICT-hankintojen tekemiseen julkaistu

Ainutlaatuisen kriteeristön avulla voi arvioida ICT-hankinnan ekologista jalanjälkeä. Kriteeristö ja sen pohjalta rakennettu työkalu on tarkoitettu helpottamaan erityisesti julkisten ICT-hankintojen tarjouspyyntöjen laatimista ja hankintapäätösten tekemistä.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Vastuullisuus
Uusi greenict.fi-portaali digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutuksista julkaistu
Vastuullisuus

Uusi greenict.fi-portaali digitalisaation ilmasto- ja ympäristövaikutuksista julkaistu

Tuore infoportaali sisältää esimerkiksi kestävän ICT:n tietopankin. Päivittyvä portaali täydentyy syksyllä 2023 esimerkiksi Green ICT -verkkotyökaluilla.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Vastuullisuus
Exove ja AtoZ: ohjelmistojen energiankulutuksen kriteeristö otettava käyttöön
Vastuullisuus

Exove ja AtoZ: ohjelmistojen energiankulutuksen kriteeristö otettava käyttöön

Kehikon soveltuvuudesta laaditut selvitykset muistuttavat, että hankintojen päästöarvioinnille julkisella sektorilla puuttuvat kriteerit.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Vastuullisuus
Jopa 120 000 euron vuosisäästöt tai 15 prosenttia vähemmän hukkapuuta
Vastuullisuus

Jopa 120 000 euron vuosisäästöt tai 15 prosenttia vähemmän hukkapuuta

ICT-liiketoiminnassa on yhä valtava tuottopotentiaali ilmasto- ja ympäristökestäville ratkaisuille. 4 yritystä kertoo omasta kokemuksestaan.

Reino Myllymäki
Vastuullisuus
Voiko kansainvälinen kilpailu vauhdittaa laitteiden vihreää siirtymää?
Vastuullisuus

Voiko kansainvälinen kilpailu vauhdittaa laitteiden vihreää siirtymää?

ICT-laitteiden rasite ympäristölle ja ilmastolle on yhä merkittävä, kun tarkastellaan koko arvoketjua raaka-aineiden louhinnasta jätteenkäsittelyyn. Mikä neuvoksi?

Reino Myllymäki
Vastuullisuus
ICT-ala tarvitsee kiertotaloutta
Vastuullisuus

ICT-ala tarvitsee kiertotaloutta

Kiertotaloudessa kasvu ja kehitys onnistuu ilman luonnonvarojen ylikulutusta. ICT-alalla on tärkeä huomioida erityisesti energiankulutus ja laitteiden elinkaari.

Annika Holmbom ja Maiju Jokinen
Vastuullisuus
Green ICT -ekosysteemi: kuinka teemme muutosta yhdessä
Vastuullisuus

Green ICT -ekosysteemi: kuinka teemme muutosta yhdessä

Green ICT -ekosysteemi on kestävää ICT-kehitystä ja kiertotaloutta edistävä organisaatioiden vastuullisuusverkosto. Mutta miksi työ tapahtuu juuri ekosysteeminä?

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Vastuullisuus
Ostatko digilaitteita tai -palveluita organisaatioosi? Tee se kestävämmin näillä keinoilla.
Vastuullisuus

Ostatko digilaitteita tai -palveluita organisaatioosi? Tee se kestävämmin näillä keinoilla.

Organisaation toiminnan digitalisoiminen ei automaattisesti tarkoita vähäpäästöisyyttä. Lue, kuinka ICT-hankintoja tehdessä voit vaikuttaa digitaalisen työsi hiilijalanjälkeen.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Vastuullisuus
Ohjelmistoyritykset ovat valmiita vihreämpään ohjelmistokehitykseen 
Vastuullisuus

Ohjelmistoyritykset ovat valmiita vihreämpään ohjelmistokehitykseen 

MitViDi-hankkeessa on kesästä 2022 lähtien selvitetty haastatteluiden avulla, miten ohjelmistoyritykset huomioivat ympäristövaikutukset omassa toiminnassaan, ohjelmiston kehitystyössä, ylläpidossa tai ohjelmistoihin liittyvässä konsultoinnissa.

Kimmo Tarkkanen ja Matias Lehtonen
Vastuullisuus
Julkishankkijoiden näkökulmia kestävään ICT:hen
Vastuullisuus

Julkishankkijoiden näkökulmia kestävään ICT:hen

Haastattelemamme julkisen sektorin asiantuntijat ovat motivoituneita tekemään ilmasto- ja ympäristöystävällisiä ICT-hankintoja. He tarvitsevat kuitenkin lisää konkreettista tukea.

Sonja Lankiniemi, Kimmo Tarkkanen, Anne-Marie Tuikka ja Hannamaria Yliruusi
Vastuullisuus
ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutukset
Vastuullisuus

ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutukset

ICT-alalla on merkittävä rooli Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Selviä ympäristöhyötyjä voidaan saavuttaa esimerkiksi korvaamalla tuotteita palveluilla ja liikkumista etäyhteyksillä tai tehostamalla teollisia tuotantoprosesseja. Alan potentiaali ilmasto- ja ympäristökuormituksen vähentämisessä lisää sen merkittävyyttä ja kasvua tulevaisuudessakin.

Erika Reiman
Vastuullisuus
Vähäpäästöisten tuotteiden ja palveluiden maksutonta kehityskonsultointia ohjelmistoalan pk-yrityksille
Vastuullisuus

Vähäpäästöisten tuotteiden ja palveluiden maksutonta kehityskonsultointia ohjelmistoalan pk-yrityksille

Green ICT -hanke tarjoaa viidelle ohjelmistoalan yritykselle maksutonta konsultointia, jossa arvioidaan yrityksen tuotantoprosessin nykyisiä ilmastovaikutuksia ja luodaan pohjaa vihreän siirtymän kehityssuunnitelmalle. Hae mukaan 23.10.2022 mennessä!

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Vastuullisuus
Miten ohjelmistojen ympäristövaikutuksia voidaan mitata?
Vastuullisuus

Miten ohjelmistojen ympäristövaikutuksia voidaan mitata?

Jotta ohjelmistojen ympäristövaikutuksia voidaan alkaa järjestelmällisesti pienentämään, niitä täytyy pystyä mittaamaan. Mittaamisesta saadun tiedon avulla voidaan asettaa merkityksellisiä kriteerejä ja kannustaa ohjelmistoja vihreämmiksi.

Lauri Kivimäki
Vastuullisuus
Green ICT -ekosysteemi käynnisti toimintansa
Vastuullisuus

Green ICT -ekosysteemi käynnisti toimintansa

ICT:n ammattilaiset kaipaavat ainakin yhteistyötä, keissejä, rahoitustietoa ja mittaamisen työkaluja kestävän ICT:n edistämiseksi.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Vastuullisuus
Julkisten ICT-hankintojen ilmastovaikutukset – mittareita kestäviin hankintoihin tarvitaan
Vastuullisuus

Julkisten ICT-hankintojen ilmastovaikutukset – mittareita kestäviin hankintoihin tarvitaan

Teknologialla voidaan vähentää toimintamme kasvihuonepäästöjä merkittävästi, mutta mitä ympäristövaikutuksia itse ICT-järjestelmillä kuten ohjelmistoilla ja sovelluksilla on ja miten ne voidaan ottaa huomioon julkisissa järjestelmähankinnoissa? Mukana kooste jo olemassa olevista kriteereistä ja julkaisuista.

Sonja Lankiniemi ja Kimmo Tarkkanen.
Vastuullisuus
Ilmasto- ja ympäristötietoisen ICT:n potentiaali suurempaa kuin koskaan
Vastuullisuus

Ilmasto- ja ympäristötietoisen ICT:n potentiaali suurempaa kuin koskaan

Tiesitkö, että GeSI SMARTer-raportti ennustaa vähäpäästöisemmille digilaitteille- ja palveluille 11 triljoonan dollarin globaalia tuottoa vuoteen 2030 mennessä? Lue tavoista hypätä ilmastoviisaan ICT:n kelkkaan etukenossa.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Vastuullisuus
Koodia kestävästi, sovellussuunnittelua säästeliäästi
Vastuullisuus

Koodia kestävästi, sovellussuunnittelua säästeliäästi

Kun parannamme verkkopalvelujen ja sivustojen energiatehokkuutta, on ohjelmistojen suunnittelijoiden ja tekijöiden rooli keskeinen. Ekotehokas koodaaminen on tulevaisuutta.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Vastuullisuus
Kartoitus: organisaatioiden Green ICT -osaamisessa suurta vaihtelua
Vastuullisuus

Kartoitus: organisaatioiden Green ICT -osaamisessa suurta vaihtelua

78 % Green ICT -hankkeen kartoitukseen vastanneista yrityksistä oli kiinnostunut hankkimaan ilmasto- ja ympäristöystävällisiä ICT-palveluita. Tietoisuuden lisääminen ja kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmien poistaminen auttaa vihertämään ICT-alaa.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Vastuullisuus
Käytännön keinoja hankkia ja käyttää kestäviä ICT-palveluita
Vastuullisuus

Käytännön keinoja hankkia ja käyttää kestäviä ICT-palveluita

WWF Suomen Green Office -palvelu, Microsoft ja North Patrol esittelevät vähäpäästöisemmän digin käytön esimerkkejä.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Vastuullisuus
Green ICT: kuinka tehdä aidosti kestäviä digihankintoja?
Vastuullisuus

Green ICT: kuinka tehdä aidosti kestäviä digihankintoja?

Yhä useammassa organisaatiossa sitoudutaan tekemään vastuullisia hankintoja. ICT-laitteiden ja -palveluiden valinnalla voi vaikuttaa paljon oman talon ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin, mutta myös välillisiin sosiaalisiin vaikutuksiin.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Digitaaliset prosessit
Green ICT: kuinka myydä kestäviä digipalveluita?
Digitaaliset prosessit

Green ICT: kuinka myydä kestäviä digipalveluita?

Ilmastoa ja ympäristöä säästävien digipalveluiden ei tarvitse olla kalliita tai monimutkaisia. Näillä näkökulmilla markkinoit kestävää ICT:tä uskottavasti.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä

Briefly in English

 

Ota yhteyttä

 

Menossa mukana