Green ICT -ekosysteemi käynnisti toimintansa
Vastuullisuus

Green ICT -ekosysteemi käynnisti toimintansa

ICT:n ammattilaiset kaipaavat ainakin yhteistyötä, keissejä, rahoitustietoa ja mittaamisen työkaluja kestävän ICT:n edistämiseksi.

Kestävää kehitystä ICT-alalla ja kestävää tietoyhteiskuntakehitystä edistävä Green ICT -ekosysteemi aloitti toimintansa 1.6.2022. Ekosysteemin ensimmäisessä tapaamisessa kartoitimme työhön osallistumisesta kiinnostuneiden tahojen tarpeita. 80 osallistujan voimin pidimme työpajan, johon osallistui edustajia niin julkishallinnosta, korkeakouluista, kolmannelta sektorilta kuin yrityksistäkin.  
 
Yksi työpaja keskittyi kartoittamaan hankintaorganisaatioiden ja toinen tuottajaorganisaatioiden tarpeita, työkaluna käytimme virtuaalista Mural-valkotaulua. Tauluille osallistujat liittivät yhteensä yli 300 toivomusta ekosysteemin toiminnasta ja ominaisuuksista, joista tämän jälkeen he äänestivät toivotuimmat. 

Mitä ammattilaiset toivovat kestävän ICT:n ekosysteemiltä?

Sekä ICT-laitteita ja palveluita tuottavat että hankkivat ammattilaiset kaipaavat ekosysteemin toiminnasta verkostoitumisen ja yhteistyön vahvistamisen työkaluja sekä rahoitusmahdollisuuksien löytämistä.  
 
Hankkijapuolella työpajassa nousivat esiin etenkin hankintataitoihin ja parhaisiin käytäntöihin liittyvän osaamisen ja tiedon jakaminen, myös kestävän ICT:n kannalta onnistuneita hankintakeissejä toivottiin esimerkkejä. Toinen hankkijapuolen selkeä toive olivat konkreettiset, helppokäyttöiset mittarit hankintojen kestävyyden arviointiin ja pisteyttämiseen. Tähän tarpeeseen pyrkii vastaamaan MitViDi-hanke, jossa TIEKE on myös mukana. MitViDi-hankkeessa kehitetään mittareita ja työkaluja digihankintojen päästöille. Myös erilaiset markkinavuoropuhelua kevyemmät keskustelumahdollisuudet markkinatoimijoiden kanssa nousivat esiin useamman kerran. 

Tuottajien työpajassa kannettiin huolta yritysten siiloutumisesta. Emme kaipaa tilannetta, jossa jokainen miettii omassa nurkassaan omia ideoitaan ja vihreä pyörä keksitään useita kertoja uudestaan. Etenkin pk-yrityskentällä yhteistyö takaa mahdollisuuden kehittää toimintaa nojaten kumppanien vahvuuksiin. Toinen toivottu tuottajien välisen yhteistyön muoto oli julkishallinnon kilpailutuksiin mukaan lähteminen yhteisellä tarjouksella, joihin paukut eivät muuten pk-sektorilla riitä. Lisäksi vauhdittamista toivottiin TKI-yhteistyöhön akatemian ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Näitä vauhdittamaan on jo suunnitteilla ekosysteemitapahtuma, josta tiedotetaan enemmän syksyllä, kun päästään toteuttamisvaiheeseen. 

TIEKE, LUT yliopisto ja TIVIA kiittää kaikkia ekosysteemin määrittelytyöhön osallistuneita. Leppoisaa kesää! 

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää
Digikyvykkyys

Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää

Teknologian kehitys vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. TIEKEn ylläpitämä valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa käytännöllisen välineen digitaitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Se auttaa yksilöitä urasuunnittelussa ja yrityksiä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa
Digikyvykkyys

Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa

Digitalisaatiokehityksen nopea tahti korostaa, kuinka tärkeää on oppia jatkuvasti uusia taitoja ja tunnistaa osaaminen. Osaamisen tunnistaminen vaatii strategista ajattelua, osaamista koskevaa dataa, konkreettisia käytännön työkaluja ja yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä osaamisen tunnistamisen malleista ja työkaluista ovat osaamismerkit, data-avaruudet ja digikompassi.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?
Vastuullisuus

Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?

Vastuullisuusraportointi ja vastuullisuusdata ovat olennainen osa organisaation liiketoiminnan kehittämistä ja sen vaikutusten arvioimista yhteiskunnassa. Vuosi 2024 on lainsäädännöllisesti merkittävä vastuullisuusraportoinnin kannalta, sillä uusi CSRD-direktiivi velvoittaa organisaatioita vastuullisuutensa raportointiin.

Suvi Alatalo