Logistiikka ja älyliikenne

Logistiikka ja älyliikenne

TIEKEn tavoitteena on edistää logistiikka-alalla toimivien yritysten sähköistä liiketoimintaa, yhdenmukaisten menettelyjen käyttämistä ja älykkään logistiikan ratkaisujen hyödyntämistä.

Sähköinen tiedonsiirto ja toimintatavat ovat tämän päivän logistiikan ja älyliikenteen avainasioita.

TIEKE suuntaa toimintansa älyliikenteen ja sen sisällä erityisesti älylogistiikan tavoitteiden edistämiseen sekä sen eri osa-alueiden käyttöönottoon.

TIEKE seuraa ja osallistuu:

  • sähköisen kuljetustiedon (asiakirjat EDIFACT ja XML -sanomat) käytön kehttämiseen,
  • logistiikan tekoälyratkaisujen hyödyntämisen edistämiseen
  • tietovirtojen määrittelyn,
  • paperittoman kaupankäynnin standardien, suositusten ja pelisääntöjen kotimaiseen ja  kansainväliseen kehitystyöhön sekä
  • tiedottaa ja
  • laati opastusmateriaaleja uusista ratkaisu- ja toimintamahdollisuuksista, yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.  

TIEKEn toiminta tukee osaltaan kansallista logistiikka ja älyliikennestrategiaa sekä älykkään logistiikan ratkaisujen käyttöönottoa erityisesti yhteentoimivuuden sekä julkisen ja yksityisen sektorin verkostoyhteistyön alueilla.

Keskeinen haaste on saada aikaan monimutkaisesta kokonaisuudesta yhteentoimivia prosesseja ja  palveluketjuja, joissa hyödynnetään olemassa olevia kaupan ja logistiikan tietoaineistoja ja  -järjestelmiä kustannus-tehokkaasti siten, että se houkuttelee kaikenkokoisia yrityksiä tehostamaan ja kehittämään sähköisiä toimintatapojaan ja  käyttämään älyliikenteen palveluja omassa liiketoiminnassaan.

Logistiikan ja älyliikenteen hanketoimintaa