DatatAItaja – Tekoälylukutaitoa ja tietosuojaosaamista nuorille

DatatAItaja – Tekoälylukutaitoa ja tietosuojaosaamista nuorille

DatatAItaja-hankkeessa lisätään nuorten tekoälylukutaitoa ja vahvistetaan nuorten osaamista tietosuojasta ja tietoturvasta. Lisäksi hanke lisää ymmärrystä algoritmien kasvavasta roolista ihmisten arjessa. Nuorten parissa työskentelevät saavat hankkeen kautta tukimateriaaleja aiheisiin tutustumiseen sekä itsenäisesti että yhdessä nuorten kanssa.

Nuorten on tärkeää tunnistaa tekoälyn ja algoritmien toimintaperiaatteita, sekä tekoälyn avulla tuotettua materiaalia, johon lukeutuu esimerkiksi väärennetty kuva- ja tekstisisältö. Erityisesti nuorten suosimissa sosiaalisen median kanavissa julkaistujen sisältöjen lähteitä tulisi osata tarkistaa ja arvioida kriittisesti. Generatiivisten tekoälyalustojen suosion ja käytön kasvaessa, käyttäjän on hyvä muistaa, että alustoille syötettävää dataa ei useinkaan ole suojattu.

Lisäämällä ymmärrystä henkilötietojen suojaamisesta ja käyttäjän tietosuojaoikeuksista, hanke varmistaa lasten ja nuorten edellytykset omien tietojensa suojaamiseksi, sekä sosiaalisen median sovellusten toiminnan ymmärtämiseksi. Tietosuoja on erityisen tärkeä teema nuorille, sillä nuoret kokeilevat ja ottavat käyttöönsä yhä useampia verkkopalveluita ja sosiaalisen median sovelluksia, minkä seurauksena nuoret luovuttavat palveluihin rekisteröityessään aina omia henkilötietojaan. Datan ymmärtäminen on edellytys myös tekoälyn ymmärtämiselle, sillä tekoälyä koulutetaan muun muassa valtavilla datamassoilla.

Lähestymme nuoria videoiden, sosiaalisen median viestinnän, vaikuttajayhteistyön sekä työpajojen kautta. Työpajoja toteutetaan syksyllä 2024 Uudenmaan kunnissa nuorison parissa toimivien tahojen, kuten Vihdin kunnan nuorisopalveluiden sekä Vantaan seurakuntien nuorisotyön kanssa.

Hankkeen toisena kohderyhmänä ovat nuorten parissa työskentelevät tahot, jotka saavat hankkeessa tuotetusta materiaalista tukea usein monimutkaisiksi koettujen asioiden käsittelyyn nuorten kanssa.  

Painotamme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta yhteistyössä paikallisten toimijoiden sekä muiden sidosryhmien ja nuorten kanssa työskennellessämme.