ICT-sopimuspohjat avuksi sopimustekstien laadintaan

ICT-sopimuspohjat avuksi sopimustekstien laadintaan

ICT-sopimuspohjien kokoelma sisältää suomen- ja englanninkielisiä tietotekniikka-alan sopimus- ja muita dokumenttipohjia, jotka perustuvat käytännön kotimaisessa liike-elämässä solmittuihin sopimuksiin.

Säästöä juristikuluihin.

Tieken ICT-palvelun sopimuspohjien avulla yritys voi selvittää itselleen minkä tapaisia sopimusjuridisia seikkoja ja toimintatapoja yrityksen tuotteisiin ja niiden myyntikanaviin yleensä liittyy. Sopimuspohjia ja muistilistoja hyväksikäyttäen yritys voi tuntuvasti nostaa oman sopimusdokumentaationsa tasoa ja laajuutta.
Yritys voi säästää merkittävästi, jos se pystyy tekemään kansainvälisiin sopimuksiinsa ja tuotedokumentointiinsa liittyvän laajan sopimustyön alkuvalmisteluja sisäisesti. Pohjatyönsä hyvin tehnyt yritys pystyy myös käyttämään tehokkaammin ulkopuolisia tuntilaskutuksella toimivia lakimiehiä lopullisten sopimusversioiden laatimisessa.

Suomenkieliset sopimuspohjat

Sopimuspohjakokoelma sisältää suomenkielisiä tietotekniikka-alan sopimus- ja muita dokumenttipohjia, jotka perustuvat käytännön kotimaisessa liike-elämässä solmittuihin sopimuksiin.

Englanninkieliset sopimuspohjat

Sopimuspohjakokoelma sisältää tietotekniikka-alan keskeisimpiä englanninkielisiä sopimus- ja dokumenttipohjia suomenkielisine johdantoineen. Pohjista on hyötyä erityisesti kansanvälisesti toimiville yrityksille. Myös Suomessa englanninkielisten sopimusten käyttö on nykyään yleistä.

ICT-sopimuspohjien tekijä
ICT-sopimuspohjakokoelmakonseptin on kehittänyt ja kaikki sopimuspohjat on laatinut lakimies ja perustajaosakas Kari Keturi Law Office Dancon Oy:stä. Keturi on toiminut yrittäjänä vuodesta 1990 helsinkiläisessä kansainväliseen liikejuridiikkaan keskittyneessä lakitoimistossaan ja tehnyt tuhansia juridisia toimeksiantoja sadoille suomalaisille ja ulkomaisille yrityksille.