Green ICT MitViDi

MitViDi - Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin

MitViDi-hankkeessa luodaan mittareita kestävämpien ICT-hankintojen tukemiseen. Hankkeen painopiste on julkisissa hankinnoissa.

ICT-alan kestävän kehityksen huomioiminen on edennyt vauhdilla viimeisinä vuosina, EU:ssa on aloitettu vihreä ja digitaalinen kaksoissiirtymä ja Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt alalle ilmasto- ja ympäristöstrategian. Haasteena digitalisaation vihertämisessä on ollut selkeiden ja helppokäyttöisten mittarien puute, etenkin ICT-palveluissa ja ohjelmistoissa.

Covid-19-pandemian vauhditettua digisiirtymää tarve hankintojen ympäristökestävyyden mittaamiseen on tullut akuutiksi. MitViDi-hanke vastaa tähän haasteeseen. Sen toimesta kehitetään digitaalisten hankintojen ilmasto- ja ympäristövaikutuksille myös helppokäyttöinen arviointityökalu. Hankkeen painopiste on julkisissa hankinnoissa, joskin työkalu soveltuu yhtä hyvin myös yksityisten yritysten hankintoihin.

Rakennamme Green ICT -verkostoja

Hankkeen puitteissa rakennetaan Varsinais-Suomeen alueellinen triple-helix verkosto, jonka tarkoituksena on kestävän ICT-kehityksen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan systemaattinen kehittäminen. Verkosto on mukana myös tänä vuonna perustettavassa kansallisessa Green ICT -ekosysteemissä.

Miten hanke edistää kestäviä ICT-hankintoja

Hankkeella on kaksi pääasiallista kohderyhmää:

  • Julkishallinnon ICT-hankintoja tekevät tahot, jotka haluavat ottaa ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden huomioon hankinnoissa
  • Julkishallinnolle ICT-palveluita ja ohjelmistoja tuottavat tahot, jotka haluavat parantaa tarjoamiensa tuotteiden ilmasto- ja ympäristöystävällisyyttä

Keskeisiä työtapoja ja julkaisuja

  • Järjestämme Green ICT -aiheisia tapahtumia, kuten hackathoneja, työpajoja ja seminaareja/webinaareja
  • Luomme osaamiskeskittymän, joka toimii akatemian, julkishallinnon ja yritysten TKI-yhteistyön edistämiseksi
  • Luomme arviointikehikon ICT-järjestelmien hankintaan ja ohjeistuksen sen käyttöön
  • Luomme helppokäyttöisen verkossa toimivan työkalun arviointikehyksen käyttämiseen
  • Vahvistamme Green ICT yhteistyötä Varsinais-Suomen, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan välillä liittämällä alueelliset Green ICT -ekosysteemit kansallisen ekosysteemin rakentamisen pohjaksi

Pysy perillä hankkeen tarjonnasta liittymällä postituslistalle!
Hankkeen tietosuojaseloste