Green ICT MitViDi

MitViDi - Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin

MitViDi-hankkeessa luotiin mittareita kestävämpien ICT-hankintojen tukemiseen. Hankkeen painopiste oli erityisesti julkisissa hankinnoissa.

ICT-alan kestävän kehityksen huomioiminen on edennyt vauhdilla viimeisinä vuosina, EU:ssa on aloitettu vihreä ja digitaalinen kaksoissiirtymä ja Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt alalle ilmasto- ja ympäristöstrategian. Haasteena digitalisaation vihertämisessä on ollut selkeiden ja helppokäyttöisten mittarien puute, etenkin ICT-palveluissa ja ohjelmistoissa.

Covid-19-pandemian vauhditettua digisiirtymää tarve hankintojen ympäristökestävyyden mittaamiseen on tullut akuutiksi. MitViDi-hanke vastasi tähän haasteeseen. Sen toimesta kehitettiin digitaalisten hankintojen ilmasto- ja ympäristövaikutuksille myös helppokäyttöisiä arviointityökaluja. Hankkeen painopiste on ollut julkisissa hankinnoissa, joskin työkalut soveltuvat yhtä hyvin myös yksityisten yritysten hankintoihin.

Rakennamme Green ICT -verkostoja

Hankkeen puitteissa rakennettiin Varsinais-Suomeen alueellinen triple-helix verkosto, jonka tarkoituksena on kestävän ICT-kehityksen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan systemaattinen kehittäminen. Verkosto on mukana myös kansallisessa Green ICT -ekosysteemin työssä.

Miten hanke edistää kestäviä ICT-hankintoja

Hankkeella on kaksi pääasiallista kohderyhmää:

  • Julkishallinnon ICT-hankintoja tekevät tahot, jotka haluavat ottaa ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden huomioon hankinnoissa
  • Julkishallinnolle ICT-palveluita ja ohjelmistoja tuottavat tahot, jotka haluavat parantaa tarjoamiensa tuotteiden ilmasto- ja ympäristöystävällisyyttä

Keskeisiä työtapoja ja julkaisuja

  • Järjestimme Green ICT -aiheisia tapahtumia, kuten hackathoneja, työpajoja ja seminaareja/webinaareja
  • Loimme osaamiskeskittymän, joka toimii akatemian, julkishallinnon ja yritysten TKI-yhteistyön edistämiseksi
  • Loimme arviointikehikon ICT-järjestelmien hankintaan ja ohjeistuksen sen käyttöön
  • Loimme helppokäyttöisen verkossa toimivan työkalun arviointikehyksen käyttämiseen
  • Vahvistimme Green ICT yhteistyötä Varsinais-Suomen, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan välillä liittämällä alueelliset Green ICT -ekosysteemit kansallisen ekosysteemin rakentamisen pohjaksi