MitViDi-kysely ICT-hankinnoista

MitViDi-kysely ICT-hankinnoista

Osallistu kyselyyn, olet mukana luomassa kriteerejä kestävämmille julkisille ICT-hankinnoille!

ICT-alan kestävän kehityksen huomioiminen on edennyt vauhdilla viime vuosina. Haasteena digitalisaation vihertämisessä on kuitenkin selkeiden ja helppokäyttöisten mittarien puute, etenkin ICT-palvelujen ja ohjelmistojen osalta. MitViDi-hankkeessa luodaan mittareita kestävämpien ICT-hankintojen tukemiseen.

Hankkeen painopiste on julkisissa hankinnoissa. Mittareista koostetaan hankkijoiden käyttöön työkalu, joka julkaistaan hankkeen nettisivuilla. Hankkeen tiimoilta haastatellaan niin hankkijoita kuin yrityksiäkin. Haastattelujen tuloksia täydentävä kysely on auki koko hankkeen ajan eli alkusyksyyn 2023 saakka.

Vastaamalla kyselyyn olet luomassa kriteerejä kestävämmille ICT-hankinnoille. Kyselyyn voi vastata niin hankkijan, toimittajan kuin muunkin julkisiin hankintoihin liittyvän toimijan näkökulmasta. Kyselyn kautta voit myös vinkata meille kiinnostavia hankintacaseja tai muita yhteistyökuvioita!

Aineistoa käsittelevät hankkeen asiantuntijat ja työhön osallistuu myös opiskelijoita. Tulokset on tarkoitus julkaista niin, että vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Hankekumppanit ovat Turun yliopisto, LUT-yliopisto TIEKE, Turku Science Park ja Turun ammattikorkeakoulu.

Kysely on suljettu.