Verkottaja-palvelu

Verkottaja-palvelu

Verkottaja-palvelu on toteuttajan työkalupakki, joka tarjoaa yksityiskohtaista ja teknistä asiantuntijatason tietoa sanomavälityksen toteutustyön tueksi.

Verkottaja-palvelu on suunnattu sähköisen liiketoiminnan tiedonvälitysratkaisuja toteuttaville yrityksille sekä heidän käyttämilleen ohjelmistotaloille, operaattoreille ja konsulteille. Yritykset voivat hyödyntää palvelun sisältämää materiaalia järjestelmiensä ja liiketoimintansa kehittämisessä.

Verkottaja-palvelu sisältää sähköiseen tiedonsiirtoon liittyvää tietoa sekä sähköisten sanomien soveltamisohjeita oheismateriaaleineen.

Verkottaja-palvelun soveltamisohjeet perustuvat kansainvälisiin UN/EDIFACT- että UBL/XML-standardeihin ja valittavana on soveltamisohjeita eri toimialoille.

Lisätietoa Verkottaja-palvelusta: Timo Simell; timo.simell@tieke.fi; puh. +358 43 820 0952