Digikyvykkyys

TIEKE on pitkän linjan digikyvykkyyden edistäjä. Osaamistarpeet muuttuvat teknologian ja toimintakulttuurin muuttuessa – ennakoimme kehityskulkuja ja olemme kumppanina niihin vastaamisessa. TIEKEssä haluamme osaltamme pitää huolta siitä, että niin organisaatioilla kuin yksilöilläkin on riittävä osaaminen – niin työelämässä kuin arjen askareissa.