Selvitys osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä

Selvitys osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä

Hankkeessa selvitetään, minkälaisia menetelmiä organisaatioissa on tunnistaa erityisesti koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittua osaamista. Lisäksi selvitämme, löytyykö osaamisen tunnistamisen käytännöissä toimialakohtaisia eroja tai ovatko jotkut käytännöt tietyille henkilöstöryhmille suunnattuja.

Selvityksessä kartoitetaan erityisesti työpaikoilla ja julkisella sektorilla käytettävien työkalujen ja käytänteiden lisäksi, mikä menetelmissä toimii ja mitä niissä pitäisi kehittää. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta on keskeistä tunnistaa myös millaiseksi työntekijät ja -hakijat kokevat valmiutensa sanoittaa ja osoittaa osaamistaan.

Selvityksessä hyödynnetään dokumenttianalyysiä, haastattelu- ja kyselytutkimuksia sekä yhteiskehittämisen työpajoja. 

Miksi selvitys tarvitaan?

Työelämä ja oppiminen ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Digitalisoitumisen ohella ilmastotavoitteet, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, muuttoliikkeet ja väestörakenteen muutokset vaikuttavat siihen, millaista osaamista eri toimialoilla tarvitaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Muutoksessa mukana pysyminen edellyttää muodollista koulutusta, mutta ihmiset kerryttävät tietoja ja kehittävät osaamista jatkuvasti myös työssä ja vapaa-ajalla. 

Osaamisen tunnistamiseen tarkoitettujen työkalujen ja menetelmien puuttuessa, tai ollessa huonosti tiedostettuja, erityisesti koulutusjärjestelmän ulkopuolella kerrytetty laaja-alainen osaaminen jää helposti hyödyntämättä. Hyviksi havaitut työkalut ja hyvät käytännöt eivät myöskään aina leviä tarpeeksi tehokkaasti. 

Selvityksen avulla pyrimme löytämään hyviä käytänteitä ja osaamisen tunnistamisen malleja, joita voidaan hyödyntää laajasti, jatkuvaa oppimista tukien. Parhaimmillaan käytännöt ovat toimiala- ja henkilöstöryhmistä riippumattomia ja osaamiseen liittyvät tiedot ovat helposti hyödynnettävissä niin työnantajien kuin työntekijöiden näkökulmasta.

Hankeverkosto

Selvityksen toteuttavat Demos Helsinki, Innolink ja TIEKE.  

Hankkeen toteutusaika on toukokuu 2023 – helmikuu 2024.

Rahoittaja

NextGeneration EU

Lisätiedot

  • Demos Helsinki, Eedla Rahikainen, eedla.rahikainen@demoshelsinki.fi , 044 0605132