Datavastuullisuuden valmennus – hanki valmiudet vastuulliseen datan ja tekoälyn hyödyntämiseen

Datavastuullisuuden valmennus – hanki valmiudet vastuulliseen datan ja tekoälyn hyödyntämiseen

TIEKE tarjoaa datavastuullisuuden valmennusta ammattilaisille. Valmennuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan oman organisaation datavastuullisuuden haasteita ja painopisteitä sekä hankkia ymmärrystä ja työkaluja datavastuullisuuden kehittämiseen.

Mikä datavastuullisuus?

Datavastuullisuus on vastuullisuustyön muoto, jolla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan datan keräämisen ja hyödyntämisen vaikutuksia yksilöille, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Vastuullisuuteen sitoutuneiden organisaatioiden tulisi voida varmistaa, että omalla datan ja tekoälyn hyödyntämisellä rakennetaan läpinäkyvästi luottamusta ja myös tarjotaan lisäarvoa osallisille ja asiakkaille. Datavastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä ovat mm.

  • Ymmärrämmekö itse, miten ja miksi hyödynnämme dataa ja tekoälyä?
  • Ymmärtävätkö käyttäjät, miten heidän tietojaan käytetään palvelun tai tuotteen yhteydessä?
  • Mikä on datan ja tekoälyn hyödyntämisen tavoite? Onko tavoite linjassa organisaation ja datapalveluiden käyttäjien arvojen kanssa?
  • Arvioidaanko datan ja tekoälyn hyödyntämistä esim. vastuullisuusraportoinnin yhteydessä tai tietotilinpäätöksen kautta?
  • Onko lähdedatassa puutteita tai vinoumia, jotka vaikuttavat algoritmien tai tekoälyn tekemiin suosituksiin?
  • Mitä tekoälyratkaisuiden käyttöönotossa tulee ottaa huomioon?
  • Onko datalähteisiin liittyvät luvat varmistettu ja dokumentoitu?
  • Jaetaanko dataa arvoa luovalla tavalla käyttäjien kanssa tai yhteiskunnassa laajemmin?
  • Huolehditaanko dataan ja tekoälyyn liittyvästä vastuullisuudesta selkeällä vastuunjaolla ja sisäisillä prosesseilla?

Seuraava TIEKEn datavastuullisuuden valmennus alkaa ti 10.09.2024.

Liity tiedotuslistalle, niin saat jatkossakin ensimmäisten joukossa tietoa datavastuullisuuden tarjonnastamme ja ajankohtaisista uutisista.

Valmennuksen tavoitteet

Datavastuullisuus on laaja teema. TIEKEn datavastuullisuuden valmennuksen tavoitteena onkin oppia tunnistamaan oman organisaation haasteita, painopisteitä sekä tarvittavia käytännön toimenpiteitä datan vastuullisemmalle keräämiselle ja käytölle. Haasteita ja mahdollisuuksia tarkastellaan erityisesti Open Data Instituten Data Ethics Canvaksen kautta. Valmennuksen jälkeen osallistujalla on valmiuksia edistää datavastuullisuutta omassa organisaatiossaan tunnistettujen painopisteiden pohjalta.

Vaikka valmennuksessa sivutaankin myös lainsäädännöllistä toimintaympäristöä, ei valmennuksen keskiössä ole tietyn lainsäädännön, kuten GDPR:n, vaatimusten täyttäminen. Tavoittelemme laajempaa näkemystä datavastuullisuudesta ja sen merkityksestä omassa organisaatiossa.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Valmennus on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät datan, tekoälyn, vastuullisuuden tai tietohallinnon parissa, ja haluaisivat kehittää datavastuullisuutta omassa organisaatiossa. Olet tervetullut mukaan myös yleisen kiinnostuksen pohjalta, vaikka datavastuullisuus ei olisikaan organisaatiossasi ajankohtainen kehityskohde.

Valmennus syksyllä 2024

Aloitamme valmennuksen yhteisellä kokoontumisella ke 11.09.2024. Valmennus sisältää neljä yhteistä tapaamista (yhteensä 10h), organisaatiokohtaisen sparrauksen (1h) sekä itsenäistä opiskelua oman aikataulun mukaan. Valmennuksen viimeinen tapaaminen järjestetään ke 23.4.2024. Kaikki tapaamiset toteutetaan verkossa.

Valmennukseen sisältyy vapaaehtoinen kehittämistehtävä (työmäärä 4-8h), jolla pyritään vahvistamaan sitä, että valmennuksen aikana syntyneet oivallukset kanavoituisivat omaan työhön ja organisaation toimintaan laajemminkin. Tapaamisiin osallistuneille ja kehittämistehtävän palauttaneille myönnetään valmennuksesta digitaalinen osaamismerkki.

Valmennuksen hinta

Valmennuksen hinta on 690e + ALV.

Työskentely valmennuksessa

Valmennuksen tapaamiset toteutetaan verkossa Microsoft Teams-alustalla. Tapaamisten esitysmateriaalit, syventävää materiaalia sekä kehittämistehtävän ohjeet julkaistaan oppimisympäristössä.

Valmennuksen ohjaajat

Kysy lisätietoa valmennuksen vastuuohjaajana toimivalta Mikko Eloholmalta.

mikko-580x680.jpg (195 KB)  
Mikko Eloholma
Digiosaamisen vauhdittaja, Data Ethics Facilitator, TIEKE
mikko.eloholma@tieke.fi
puh. +358 44 491 8296.

Mikko työskentelee TIEKEssä digiosaamisen vauhdittajana. Hän ollut kehittämässä digitaalista perusosaamista sekä erityisesti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää osaamista mm. nuorten, opettajien ja pk-yritysten parissa. Hankkeissa on kehitetty samalla myös digitaalisia oppimisen menetelmiä ja ratkaisuja. Mikko osallistui keväällä 2022 Open Data Instituten Data Ethics Facilitator- valmennukseen ja on nyt sertifioitu antamaan opastusta datan hyödyntämisen eettisissä kysymyksissä.

jpparkkari.jpg (191 KB)
Jussi-Pekka Parkkari
Dataosaaja, TIEKE
jussi-pekka.parkkari@tieke.fi

Jussi-Pekka työskentelee TIEKEssä dataosaajana ja on tukenut mm. TIEKEn Datasta kasvua ja Datamatka-hankkeissa suomalaisia matkailualan pk-yrityksiä vastuullisen datalähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä.