Kiertotalouden osaamismerkistö

Kiertotalouden osaamismerkistö

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan digitaalinen osaamismerkistö tunnistamaan ja tekemään näkyväksi työelämässä tarvittavaa kiertotalousosaamista.

Kiertotalouden osaamismerkistö palvelee erityisesti työnantajia, jotka ovat uudistamassa omaa organisaatiotaan kohti kiertotaloutta ja siksi kasvattamassa oman organisaationsa kiertotalousosaamista. Osaamismerkistön avulla saadaan kattava kuva organisaation kiertotalousosaamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Osaamismerkistön kohderyhmää ovat myös organisaatioiden työntekijät sekä työnhakijat, joiden on osaamismerkistön avulla helpompi tunnistaa ja todentaa omaa kiertotalousosaamistansa sekä tehdä se haluamallaan tavalla näkyväksi.

Osaamismerkistö tukee myös kiertotalousosaamisen kehittämistä laajemmin, kun nähdään, millä osa-alueilla on kehittämistarpeita. Tällöin oikeanlaiseen koulutukseen on helpompi panostaa resursseja.

Hankkeen vaiheet

Kiertotalouden osaamismerkistö toteutetaan kahdessa vaiheessa

  1. Selvitysvaihe: Kiertotalousosaaminen ja osaamismerkkijärjestelmät
  2. Toteutusvaihe: Osaamismerkistön kehittäminen ja pilotointi

Selvitysvaiheessa kartoitetaan keskeisimpiä toimialariippumattomia kiertotalousosaamiseen liittyviä taitoja, tärkeimmät viitekehykset huomioiden.  Lisäksi selvitysvaiheessa analysoidaan olemassa olevia digitaalisia osaamismerkkijärjestelmiä ja niiden palveluntarjoajia sekä vertaillaan järjestelmien keskeisiä ominaisuuksia.

Selvityksen tuloksena syntyy kokonaiskuva työelämän ja työpaikkojen kiertotalouden osaamistarpeista ja runko toimialat ylittävän digitaalisen osaamismerkistön sisällölle. Lisäksi selvityksen tuloksena syntyy ajantasainen vertailu digitaalisten osaamismerkkien palveluntarjoajista ja niiden soveltuvuudesta kiertotalousosaamismerkistön toteuttamiseen.

Toteutusvaiheessa päätetään kiertotalousosaamisen osaamismerkistön laajuus ja tasot sekä tuotetaan osaamisperusteiset sisällöt tunnistettavista osaamisista. Merkistöä pilotoidaan rakennusalan, kemian alan ja teknologiateollisuuden toimialoilla.

Mukaan pilotointiin lähtenyt Lumene kokee kiertotalousosaamisen kehittämisen erittäin tärkeäksi:

Lumene Oy:n tavoitteena on olla kauneusalan kestävän kehityksen ja kiertotalouden edelläkävijä. Haluamme kehittää tuotteita ja toimintoja läpi arvoketjun kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Kiertotalousajattelu on alunperin ollut yrityksessä tuotekehitys- ja tuotelähtöistä, mutta tavoitteenamme on osaamisen laajentaminen koskemaan kaikkia toimintojamme. Toivomme, että kiertotalouden osaamismerkistöä pilotoimalla saamme kattavan kuvan työntekijöidemme kiertotalousosaamisesta, jotta voimme kehittää osaamista tällä alueella ja sitä kautta edistää Lumenen kiertotaloustavoitteiden saavuttamista.

Essi Arola, Lumene Oy

Pilotoinnin tulosten perusteella saadaan tietoa kiertotalousosaamisen nykytilasta ja kokemuksia osaamismerkistön toimivuudesta kiertotalousosaamisen tunnistamisessa ja näkyväksi tekemisessä.

Hankeverkosto

Hankkeen toteuttavat AFRY, Turun amk ja TIEKE. 

Hankkeen toteutusaika on marraskuu 2023 – lokakuu 2024.

Rahoittaja

Rahoituksen on myöntänyt Työ- ja elinkeinoministeriö ja rahoituslähde on Euroopan unionin NextGenerationEU.

Lisätiedot

  • AFRY, Katri Luoma-aho, katri.luoma-aho@afry.com, 040 030 0174