Datasta kasvua

Datasta kasvua -valmennuksesta vauhtia liiketoiminnan uudistamiseen

Viedään yhdessä suomalaista datataloutta eteenpäin!

Miten voimme tuoda modulaarisen dataliiketoimintavalmennuksen osaksi pk-yrityksille suunnattua palvelutarjontaa?

TIEKE on yhteistyössä merkittävien toimijoiden kanssa suunnittelemassa ja kehittämässä valtakunnallista, yrityslähtöistä ja kustannustehokasta dataliiketoiminnan valmennusmallia. Kehitettävän mallin tavoitteena on palvella suurempaa yritysjoukkoa.

Valmennuksen toteuttamiseksi TIEKE on kerännyt monipuolisen toimijaverkoston, jonka tehtävänä on:

  • Aikaansaada ja käydä keskustelua pk-yrityksille suunnatun dataliiketoimintavalmennuksen tavoitteista
  • Kerätä näkemyksiä valmennusten toteuttamisesta

Yhdessä toimijaverkoston kanssa kerätään ja määritellään dataliiketoiminnan kehittämistä tukevia valmennusmoduuleja.

  • Varmistetaan, että valmennus vastaa tunnistettuun kysyntään ja osaamisvajeeseen. 
  • Tuotetaan yritystarpeisiin vastaavaa datataloustietoutta helposti omaksuttavassa muodossa, yrityksen omantasoisten valmennusmoduulien avulla
  • Panostetaan datatalouden matalan kynnyksen saavutettavuuteen 

Valmennuksen konseptointivaihe on parhaillaan käynnissä ja se valmistuu alkuvuodesta 2024.

Seuraa valmennuksen kehittämistä TIEKEn sivuilla!

Tavoitteena on keväällä 2024 dataliiketoimintavalmennuksen pilotin käynnistäminen eri toimialoille sijoittuville pk-yrityksille!

Tarkempaa tietoa valmennuksen toteutuksesta ja aikatauluista löytyy ensi vuoden alkupuolella TIEKEn kanavista.

Lisätietoja:
Jari Salo, verkottaja
jari.salo@ tieke.fi
p. 043 8200936