Datasta kasvua -valmennuksen ohjelma

Datasta kasvua -valmennuksen ohjelma

Datasta kasvua -valmennuksessa opit luomaan yrityksellesi uutta liiketoimintaa datan avulla. Valmennus auttaa yritystäsi hyödyntämään dataa uusissa, kilpailukykyisissä verkostoissa. Saat asiantuntija-apua ja uudistat yrityksesi liiketoimintaa.

Valmennuksen aikana ideoit ja kehität yritykselle datapohjaista tuotetta tai palvelua siten, että tästä syntyy arvoa kaikille – asiakkaille, yritykselle sekä yrityksen kumppaneille. Asiantuntijat auttavat ja tukevat yritystäsi kehittämisessä. Valmennus on suunnattu erityisesti matkailu- ja ravintola-alan pk-yrityksille ja on yritykselle maksutonta.

Mistä Datasta kasvua -valmennus koostuu?

Datasta kasvua -valmennus sisältää jokaiselle osallistujalle seuraavat kokonaisuudet:

 • Dataa hyödyntävän palvelun/tuotteen kehittäminen
 • Kuusi asiantuntijawebinaaria datapohjaisen liiketoiminnan eri alueilta
 • Vaikuttavuusselvityksen yrityksesi kehittymisestä
 • Digitaalinen työympäristö, josta löytyy mm. materiaalit ja työpohjat kehittämisvaiheiden tueksi.

Työskentely etenee seuraavien teemojen tahdissa:

 • Tervetuloa Datasta kasvua valmennukseen
 • Kohti datataloutta
 • Datapohjainen liiketoimintamalli
 • Toteutuksen askelmerkit

Valmennuksen kokonaiskesto on kuusi kuukautta. Valmennukseen on jatkuva ilmoittautuminen. Yhteiset aloitukset ovat huhti- ja kesäkuussa.

Mitä hyötyä valmennuksesta on yrityksellesi?

1. Uudistat yrityksesi liiketoimintaa datan avulla

Datasta kasvua -valmennuksen aikana yrityksenne vastaa useisiin strategisiin kysymyksiin:

 • Miten data voi muuttaa ja uudistaa liiketoimintaamme?
 • Miten kehitämme uusia tuotteita ja palveluja, joissa dataa hyödynnetään?
 • Miten data parantaa kannattavuutta ja/tai mahdollistaa kasvun?
 • Mitä yrityksemme tarvitsee tähän muutokseen?
 • Miten saamme kumppaniverkostomme mukaan liiketoiminnan kehittämiseen?

2. Saat alansa asiantuntijoiden neuvoja datan hyödyntämiseen liiketoiminnassasi

Datapohjaisen liiketoiminnan asiantuntijat kertovat, miten yrityksesi voi luoda uutta liiketoimintaa datan avulla. Mukana on esimerkiksi palvelumuotoilun, liiketoimintamallien, teknologia-arkkitehtuurin, laki- ja sopimusasioiden sekä rahoituksen osaajia varmistamassa, että ohjelman aikana syntyneet kehittämisideat ovat vietävissä käytäntöön.

Lisäksi käytettävissä on yhteisöluotsi, joka tukee ja auttaa sinua koko valmennuksen ajan.

3. Yrityksesi kehitää uutta datapohjaista tuotetta/palvelua

Valmennuksen aikana yrityksesi voi kehittää tuotetta/palvelua yhdessä kumppanien kanssa. Saat myös vinkkejä, miten sitouttaa yrityksesi kumppaniverkosto yhteiseen kehittämiseen ja luomaan uutta liiketoimintaa kanssanne.

4. Yrityksesi saa uusia liiketoimintakumppaneita

Datasta kasvua -valmennuksessa puhujina kuullaan dataliiketoiminnan osaajia yrityksistä, yliopistoista ja julkiselta sektorilta. Vertaissparrauksissa yrityksesi voi löytää uusia kumppaneita, joilla on samansuuntaisia tavoitteitta.

Datasta kasvua -valmennukseen osallistuu myös pk-yritysten kehittämisen rahoitusosaajia. Heidän avullaan yritys saa vinkkejä siihen, miten ohjelman aikana syntyneitä kehittämisideoita muotoillaan kehittämishankkeiksi.

Mitä osallistuminen edellyttää yritykseltä?

1. Halu uudistaa liiketoimintaa

Datasta kasvua -valmennus on tarkoitettu yritykselle, joka on alkanut pohtia, miten dataa voisi hyödyntää paremmin uuden liiketoiminnan luomisessa. Osallistuvalta yritykseltä löytyy halua uudistaa liiketoimintaansa datan avulla.

2. Halu tehdä yhdessä

Arvon luominen yhdessä yrityksen dataverkoston kanssa on ohjelman ydintä. Dataverkosto on ryhmä kumppaneita, jotka haluavat luoda arvoa ja uutta liiketoimintaa jakamalla kokemuksia ja dataa keskenään. Palveluista syntyy lisäarvoa yhdistämällä ja jalostamalla dataa. Työtä viedään eteenpäin yhdessä keskustellen. Valmennus auttaa tunnistamaan yrityksen keskeiset kumppanit.

3. Oikeat henkilöt

Parhaan hyödyn Datasta kasvua -valmennus tarjoaa, kun kohtaamisiin osallistuu strategisia päätöksiä tekevä tai päätöksentekoon ja yrityksen kehittämiseen osallistuvat henkilöt. Ihanteellista on, jos yrityksestä voi osallistua useampi henkilö.

4. Aikaa

Datasta kasvua -valmennus on yrityksille maksuton. Yritys voi itse päättää, toteuttaako se valmennuksen kevyemmin tai perusteellisemmin. Keskimäärin työaikaa on hyvä varata 4-5 tuntia viikossa. Koko valmennus kestää 6 kuukautta. Kaikki materiaalit ovat joka tapauksessa yrityksen käytössä.

Mahdollisista valmennuksen aikana toteutettavista yrityksen sisäisistä työpajoista yritys vastaa itse.

Datasta kasvua -materiaalit

Maksuton valmennus on suunnattu erityisesti matkailu- ja ravintola-alan pk-yrityksille. Materiaalit ovat kuitenkin toimialariippumattomia, joten ne sopivat myös muiden alojen pk-yrityksille.

Datasta kasvua -valmennus perustuu Sitran tuottamiin datapohjaisen liiketoiminnan valmennusohjelman materiaaleihin.

Lisätiedot

Jäikö jokin asia mietityttämään? Lisätietoja valmennuksesta saat Jussi-Pekka Parkkarilta, jussi-pekka.parkkari@tieke.fi p. +358 44 749 4010 ja Jari Salolta jari.salo@tieke.fi p. +358 43 820 0936.

Tallenteen katsomalla saat tietoa:

 • Mitä datasta kasvua -valmennus pitää sisällään?
 • Miksi kannattaa osallistua Datasta kasvua -valmennukseen?
 • Miten yritys pääsee mukaan valmennukseen?

 

Datasta kasvua -uutiskirje

Tilaamalla Datasta kasvua -valmennusten ajankohtaiset kuulumiset.