Datasta kasvua -valmennuksesta uutta vauhtia liiketoiminnan kehittämiseen

Datasta kasvua -valmennus järjestettiin vuonna 2022.

Onko hallussasi oleva data pelkkää kohinaa?

Auttaisiko parempi asiakasymmärrys uusien palveluideoiden tunnistamista?

Valmennuksessa autettiin valjastamaan yritysten data palvelemaan liiketoiminnan kehittämistä. Valmennus tarjosi osallistujayrityksille mahdollisuuden uudistaa liiketoimintaa reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti – arvoa tuottaen ja luottamusta luoden.

 Datasta puhtia liiketoimintaan

Valmennuksessa

  • Opittiin uudistamaan ja kasvattamaan yrityksien liiketoimintaa datan avulla
  • Tarjottiin huippuosaajia sparraamaan yrityksiä
  • Kasvatettiin osaamista vertaissparrauksen keinoin

Valmennuksen tavoitteena oli tarjota yritykselle kyky toteuttaa datapohjaista liiketoimintaa.

Valmennuksen pystyi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin tai yhteislähtönä muiden osallistujien kanssa.

Maksuton valmennus oli suunnattu erityisesti matkailu- ja ravintola-alan pk-yrityksille. Valmennus sopi myös muiden toimialojen yrittäjille.

Valmennus oli suunnattu yrityksille, joilla  

  • oli halua oppia hyödyntämään dataa
  • oli halua uudistaa yrityksen liiketoimintaa datan avulla
  • oli mahdollisuus käyttää aikaa valmennukseen ja kehittämistoimenpiteisiin

Miten Datasta kasvua -valmennukseen pääsi mukaan?

Valmennus toteutettiin verkossa. Valmennuksen pystyi aloittanaan yhteislähdöissä (7.4. ja 2.6.2022) muiden osallistujien kanssa tai itsenäisesti omaan tahtiin. Kaikille yrityksille järjestettiin sparrausta ja yhteisöluotsilta olu saatavissa tukea koko valmennuksen ajan.

Vertaissparrauksissa työstettiin ideoita ja jaettiin kokemuksia yhdessä osallistujien ja valmentajien kanssa. Noin kahden viikon välein kokoontuvat ryhmä tarjosivat myös mahdollisuuden löytää uusia toimijoita omaan verkostoon.

 

Datamatka-valmennus järjestetään vuonna 2023

Vuonna 2023 TIEKE järjestää Datamatka-valmennuksen harvaan asutuilla alueilla toimiville luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuyrityksille