Datamatka-valmennukset

Datamatka-valmennukset

Pystytkö hyödyntämään asiakas- ja kävijätietoa liiketoiminnan kasvattamiseen? Miten saat verkkosivukävijästä asiakkaan? Vauhdittaisiko vastuullisuussertifikaatti liiketoimintaa?

Maksuton valmennus oli kohdistettu harvaan asutuilla alueilla toimiville luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuyrityksille heidän toimintansa kehittämiseksi.

Valmennuksessa yritys määritteli itse tavoitteensa, jotka liittyvät esimerkiksi

  • Digitaaliseen markkinointiin, esimerkiksi somen käyttöön
  • Yhteistyön tehostamiseen ja verkostojen kehittämiseen
  • Vastuullisuussertifiointiin

Yrityksiltä ei vaadittu digiasiantuntijan tietoja, vaan heitä oli tukemassa matkalla on joukko alan asiantuntijoita ja yhteisöluotsi. Valmennus toteutettin pääosin verkossa. Valmennuksen materiaalit ja suoritettavat kehittämistehtävät olivat tarjolla osallistujille oppimisympäristön kautta.

Vastuullisuusvalmennuksia koordinoi Going Green Oy.

Käytettävät datapohjaisen liiketoiminnan materiaalit perustuvat Sitran Datasta kasvua -ohjelman materiaaleihin.

Valtioneuvosto on asettanut harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HAMA) Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on kohdentanut 3 miljoonaa euroa tukea luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin HAMA-alueilla painottaen Suomen matkailustrategian 2022–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia. Valtionapuviranomaisena Lapin ELY-keskus on myöntänyt avustusta TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Going Green Oy:n hankkeelle Datamatka.