Valmiina Datamatkalle!
Datatalous

Valmiina Datamatkalle!

Matkamessujen ammattilaispäivässä 19.1.2023 Helsingin messukeskuksella riitti kuhinaa. Sekä TIEKE että Going Green Oy pääsivät jututtamaan yrityksiä ja alueellisia matkailuorganisaatioita ympäri Suomen. Mikä puhutti Messukeskuksen käytävillä?

Alueellisilta matkailuorganisaatioilta kuulimme vahvaa viestiä siitä, että digitalisaatiossa ja datan reilussa ja tehokkaassa hyödyntämisessä pienillä yrityksillä on vielä monta vaikeaa kiveä käännettävänään. Osaamisen lähtötaso on vaihtelevaa, eikä aina tiedetä, mistä löytyisi joustavaa tukea juuri omantasoiselle oppijalle uuden osaamisen haltuunottoon. Aikataulujen vaihtelevuus ja todella tiukat aikaresurssit vaikeuttavat kursseille osallistumista. Iso ongelma on myös se, että tavoitteita on vaikea määritellä ja sanoittaa. Mihin kannattaa panostaa aikaa ja ehkä rahaakin? Mistä saadaan ihan oikeaa hyötyä?

Yrityksen nostivat myös keskusteluissa aikakysymyksen esiin, ja myös koulutusten ja kurssien runsaus hämmensi. ”En osaa sanoa, mitä osaamista minulta puuttuu,” kommentoi eräs luontoelämysyrittäjä. Pian alkavaa Datamatka-valmennusta oli helppoa tarjota ratkaisuksi osaan haasteista: Valmennuksessa tavoitteet määritellään yrityskohtaisesti, ja tavoitteiden asettamisessa saa tukea. Aikaa toki tarvitaan aina, mutta käytettävän ajan määräänkin voi itse vaikuttaa tavoitteita mietittäessä.

TIEKE ja Going Green Oy ovat yhdistäneet osaamisensa ja koostaneet Datamatka-verkkovalmennuksen, jolla tarjotaan sekä data- että vastuullisuusosaamista harvaan asuttujen alueiden luontoelämysyrityksille. Yrityksiä luotsataan kohti innovatiivista datan hyödyntämistä ja samalla autetaan etenemään polulla kohti vastuullisuussertifiointia.  

Minne tällä lipulla pääsee?

TIEKEllä valmennuksen alkamiseen suhtaudutaan innokkaasti. Juuri toteutettu Datasta kasvua -hanke osoitti, että datavalmennuksilla päästään pureutumaan konkreettisiin haasteisiin yrityskohtaisesti ja voidaan ratkoa ihan oikeita esteitä kasvun tai kehittymisen polulla. Sitran kehittämä Datasta kasvua -ohjelma toimii runkona myös Datamatka-hankkeessa. Datamatkalla toisena kärkenä datan rinnalla kulkee vastuullisuus, joten pystymme taklaamaan haasteita entistä laajemmin.

Valmennuksessa yritys määrittelee itse tavoitteensa, jotka liittyvät esimerkiksi

  • Digitaaliseen markkinointiin, esimerkiksi somen käyttöön
  • Yhteistyön tehostamiseen ja verkostojen kehittämiseen
  • Vastuullisuussertifiointiin
  • Tiedolla johtamiseen

Lue seuraavaksi