Suuntana digikyvykäs ja vastuullinen Suomi
Datatalous

Suuntana digikyvykäs ja vastuullinen Suomi

Suomen tulevaisuus ei rakennu tyhjiössä, se täytyy tehdä yhdessä. TIEKEn verkkotapahtumassa syvennymme neljään digitalisaation näkökulmaan: digikyvykkyyteen, datatalouteen, toimivaan digitaaliseen taloushallintoon ja vastuullisuuteen.

Kuinka kukin meistä voi edistää ihmisläheistä, kilpailukykyistä ja kestävää digitalisaatiota omalla tontillaan ja samalla voimansa muiden kanssa yhdistäen? Verkkotapahtumassa 8.2.2023 klo 8.50–12.05 tutustumme sekä digikehityksen isoon kuvaan että TIEKEn laajoista verkostoista ammennettuihin tapausesimerkkeihin.

Tapahtuman teemat ovat samat kuin vuosien 2023–2025 strategiakautemme keskeiset teemat: digikyvykkyys, datatalous, digitaalinen taloushallinto ja vastuullisuus. Tilaisuus koostuu sekä keynote-puhujien esityksistä että kunkin teeman ympärille rakennetusta keskustelusta, jossa kaksi asiantuntijaa kohtaavat.

”Tapahtuma tarjoaa verkostoillemme loistavan tilaisuuden kuulla alan kärkinimiltä, kuinka tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta keskeiset teemat kehittyvät”, toteaa TIEKEn toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts. “Samalla me TIEKEssä saamme ammennettua osallistujien näkemyksiä tuoreen strategian täytäntöönpanoon. Laaja ja vaikuttava yhteistyö sekä tarvelähtöinen toiminta ovat toimintamme keskiössä jatkossakin.”

Suuntana digikyvykäs ja vastuullinen Suomi -tilaisuuden keynote-puhujat: vas. Milka Kortet (Palta), Laura Halenius (Sitra), Markus Hautala (Tietoevry) ja Minna Kröger (Elisa).

Tilaisuuden teemat ja esiintyjät

Digikyvykkyys

Keynote-puhuja: Milka Kortet, Palta
Teemakeskustelijat: Mirja Hannula, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Kimmo Rousku, Digi- ja väestötietovirasto. Keskustelua johdattelee TIEKEn Merja Sjöblom.

Milka Kortet kertoo, miksi jokaisen organisaation kannattaa ottaa aktiivinen rooli digikyvykkyyden kehittämisessä. Keskusteluosioissa uppoudumme niin osaamisvajeen taklaamiskeinoihin, digikyvykkyyden näkyväksi tekemisen tapoihin kuin digikyvykkyyden merkitykseen riskien hillinnässä.

Digikyvykkyys TIEKEssä
TIEKE on pitkän linjan digikyvykkyyden edistäjä. Osaamistarpeet muuttuvat teknologian ja toimintakulttuurin muuttuessa – ennakoimme kehityskulkuja ja olemme kumppanina niihin vastaamisessa. Haluamme osaltamme pitää huolta siitä, että niin organisaatioilla kuin yksilöilläkin on riittävä digiosaaminen – niin työelämässä kuin arjen askareissa.

Datatalous

Keynote-puhuja: Laura Halenius, Sitra
Teemakeskustelijat: Anita Juho, Digitoimisto-yhteistyöryhmä, valtionvarainministeriö ja Miia Lindell, Teknologiateollisuus. Keskustelua johdattelee TIEKEn Jari Salo.

Laura Halenius johdattelee reilun datatalouden ja sitä edistävän regulaation tarjoamiin mahdollisuuksiin ja herättelee meitä viemään datataloutta arvojamme vastaavaan suuntaan. Keskusteluosiossa avataan niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin roolia datataloudessa ja tehdään tutuksi datataloutta edistäviä yhteisponnistuksia.

Datatalous TIEKEssä
Organisaatioiden kyvykkyys hyödyntää dataa ja rakentaa uusia datapohjaisia tuotteita ja palveluita on laajasti tunnistettu kilpailukyvyn mittari. Datatalous tarjoaa erilaisia rooleja toimijoille aina pk-yrityksistä julkiseen sektoriin, ja TIEKE haluaakin osaltaan auttaa toimijoita tunnistamaan datatalouden heille avaamat mahdollisuudet – oli roolina sitten datan hyödyntäjä, jalostaja, välittäjä tai tarjoaja.

Digitaalinen taloushallinto

Keynote-puhuja: Markus Hautala, Tietoevry
Teemakeskustelijat: Keskustelemassa Keijo Kettunen, Valtiokonttori ja Vuokko Mäkinen, Inspire it. Keskustelua johdattelee TIEKEn Timo Simell.

Markus Hautala innostaa meitä tunnistamaan digitaalisen taloushallinnon merkityksen tietoyhteiskunnan pehmeän infran rakentamisessa ja avaten digitaalisten lompakkojen merkitystä kokonaisuuden kannalta. Keskustelussa uppoudutaan käynnissä oleviin kehityskulkuihin ja kannustetaan sektorirajat ylittävään yhteistyöhön digitaalisen taloushallinnon parissa.

Digitaalinen taloushallinto TIEKEssä
Reaaliaikainen, läpinäkyvä talous on uusien innovaatioiden mahdollistaja yksi tulevaisuuden kilpailukyvyn kulmakivistä. Verkkolaskuosoitteistosta saatujen oppien pohjalta TIEKE vie kehitystä eteenpäin edelläkävijöiden kanssa. Huolehdimme siitä, että mahdollisimman moni organisaatio hyödyntää standardeja ja yhteisiä toimintamalleja.

Vastuullisuus

Keynote-puhuja: Minna Kröger, Elisa
Teemakeskustelijat: Keskustelemassa Janne Kalliola, Exove ja Viivi Lähteenoja, MyData Global. Keskustelua johdattelee TIEKEn Antti Sipilä.

Elisan pitkää ja laajaa työtä vastuullisuuden saralla avaa Minna Kröger, tarjoten konkreettisia esimerkkejä vastuullisemmasta digitalisaatiosta. Keskustelussa katsotaan vastuullisuutta niin ilmasto- ja ympäristönäkökulmista kuin datavastuullisuudenkin vinkkelistä.

Vastuullisuus TIEKEssä
Vastuullisuus on meidän kaikkien asia nyt ja tulevaisuudessa. Edistämme TIEKEssä arvojemme mukaisesti vastuullisuutta, niin omassa toiminnassamme kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Käsitämme aihepiirin laaja-alaisesti, niin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin liittyvänä vastuullisuutena kuin esimerkiksi digitaalisten oikeuksien toteutumisena.

Tervetuloa mukaan ottamaan yhdessä suunnaksi digikyvykäs ja vastuullinen Suomi!

TIEKE

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä
Vastuullisuus

Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, kun jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu kansalliseksi ekosysteemiksi. Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?
Digikyvykkyys

Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Johanna Helmiö