Suuntana digikyvykäs ja vastuullinen Suomi
Datatalous

Suuntana digikyvykäs ja vastuullinen Suomi

Suomen tulevaisuus ei rakennu tyhjiössä, se täytyy tehdä yhdessä. TIEKEn verkkotapahtumassa syvennymme neljään digitalisaation näkökulmaan: digikyvykkyyteen, datatalouteen, toimivaan digitaaliseen taloushallintoon ja vastuullisuuteen.

Kuinka kukin meistä voi edistää ihmisläheistä, kilpailukykyistä ja kestävää digitalisaatiota omalla tontillaan ja samalla voimansa muiden kanssa yhdistäen? Verkkotapahtumassa 8.2.2023 klo 8.50–12.05 tutustumme sekä digikehityksen isoon kuvaan että TIEKEn laajoista verkostoista ammennettuihin tapausesimerkkeihin.

Tapahtuman teemat ovat samat kuin vuosien 2023–2025 strategiakautemme keskeiset teemat: digikyvykkyys, datatalous, digitaalinen taloushallinto ja vastuullisuus. Tilaisuus koostuu sekä keynote-puhujien esityksistä että kunkin teeman ympärille rakennetusta keskustelusta, jossa kaksi asiantuntijaa kohtaavat.

”Tapahtuma tarjoaa verkostoillemme loistavan tilaisuuden kuulla alan kärkinimiltä, kuinka tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta keskeiset teemat kehittyvät”, toteaa TIEKEn toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts. “Samalla me TIEKEssä saamme ammennettua osallistujien näkemyksiä tuoreen strategian täytäntöönpanoon. Laaja ja vaikuttava yhteistyö sekä tarvelähtöinen toiminta ovat toimintamme keskiössä jatkossakin.”

Suuntana digikyvykäs ja vastuullinen Suomi -tilaisuuden keynote-puhujat: vas. Milka Kortet (Palta), Laura Halenius (Sitra), Markus Hautala (Tietoevry) ja Minna Kröger (Elisa).

Tilaisuuden teemat ja esiintyjät

Digikyvykkyys

Keynote-puhuja: Milka Kortet, Palta
Teemakeskustelijat: Mirja Hannula, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Kimmo Rousku, Digi- ja väestötietovirasto. Keskustelua johdattelee TIEKEn Merja Sjöblom.

Milka Kortet kertoo, miksi jokaisen organisaation kannattaa ottaa aktiivinen rooli digikyvykkyyden kehittämisessä. Keskusteluosioissa uppoudumme niin osaamisvajeen taklaamiskeinoihin, digikyvykkyyden näkyväksi tekemisen tapoihin kuin digikyvykkyyden merkitykseen riskien hillinnässä.

Digikyvykkyys TIEKEssä
TIEKE on pitkän linjan digikyvykkyyden edistäjä. Osaamistarpeet muuttuvat teknologian ja toimintakulttuurin muuttuessa – ennakoimme kehityskulkuja ja olemme kumppanina niihin vastaamisessa. Haluamme osaltamme pitää huolta siitä, että niin organisaatioilla kuin yksilöilläkin on riittävä digiosaaminen – niin työelämässä kuin arjen askareissa.

Datatalous

Keynote-puhuja: Laura Halenius, Sitra
Teemakeskustelijat: Anita Juho, Digitoimisto-yhteistyöryhmä, valtionvarainministeriö ja Miia Lindell, Teknologiateollisuus. Keskustelua johdattelee TIEKEn Jari Salo.

Laura Halenius johdattelee reilun datatalouden ja sitä edistävän regulaation tarjoamiin mahdollisuuksiin ja herättelee meitä viemään datataloutta arvojamme vastaavaan suuntaan. Keskusteluosiossa avataan niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin roolia datataloudessa ja tehdään tutuksi datataloutta edistäviä yhteisponnistuksia.

Datatalous TIEKEssä
Organisaatioiden kyvykkyys hyödyntää dataa ja rakentaa uusia datapohjaisia tuotteita ja palveluita on laajasti tunnistettu kilpailukyvyn mittari. Datatalous tarjoaa erilaisia rooleja toimijoille aina pk-yrityksistä julkiseen sektoriin, ja TIEKE haluaakin osaltaan auttaa toimijoita tunnistamaan datatalouden heille avaamat mahdollisuudet – oli roolina sitten datan hyödyntäjä, jalostaja, välittäjä tai tarjoaja.

Digitaalinen taloushallinto

Keynote-puhuja: Markus Hautala, Tietoevry
Teemakeskustelijat: Keskustelemassa Keijo Kettunen, Valtiokonttori ja Vuokko Mäkinen, Inspire it. Keskustelua johdattelee TIEKEn Timo Simell.

Markus Hautala innostaa meitä tunnistamaan digitaalisen taloushallinnon merkityksen tietoyhteiskunnan pehmeän infran rakentamisessa ja avaten digitaalisten lompakkojen merkitystä kokonaisuuden kannalta. Keskustelussa uppoudutaan käynnissä oleviin kehityskulkuihin ja kannustetaan sektorirajat ylittävään yhteistyöhön digitaalisen taloushallinnon parissa.

Digitaalinen taloushallinto TIEKEssä
Reaaliaikainen, läpinäkyvä talous on uusien innovaatioiden mahdollistaja yksi tulevaisuuden kilpailukyvyn kulmakivistä. Verkkolaskuosoitteistosta saatujen oppien pohjalta TIEKE vie kehitystä eteenpäin edelläkävijöiden kanssa. Huolehdimme siitä, että mahdollisimman moni organisaatio hyödyntää standardeja ja yhteisiä toimintamalleja.

Vastuullisuus

Keynote-puhuja: Minna Kröger, Elisa
Teemakeskustelijat: Keskustelemassa Janne Kalliola, Exove ja Viivi Lähteenoja, MyData Global. Keskustelua johdattelee TIEKEn Antti Sipilä.

Elisan pitkää ja laajaa työtä vastuullisuuden saralla avaa Minna Kröger, tarjoten konkreettisia esimerkkejä vastuullisemmasta digitalisaatiosta. Keskustelussa katsotaan vastuullisuutta niin ilmasto- ja ympäristönäkökulmista kuin datavastuullisuudenkin vinkkelistä.

Vastuullisuus TIEKEssä
Vastuullisuus on meidän kaikkien asia nyt ja tulevaisuudessa. Edistämme TIEKEssä arvojemme mukaisesti vastuullisuutta, niin omassa toiminnassamme kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Käsitämme aihepiirin laaja-alaisesti, niin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin liittyvänä vastuullisuutena kuin esimerkiksi digitaalisten oikeuksien toteutumisena.

Tervetuloa mukaan ottamaan yhdessä suunnaksi digikyvykäs ja vastuullinen Suomi!

TIEKE

Lue seuraavaksi

Digitaaliset prosessit
Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille
Digitaaliset prosessit

Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille

Suomi on ollut verkkolaskutuksen edelläkävijä jo pitkään, ja nykyään monesta Euroopan maasta tullaan Suomeen tutkimaan, miten toimimme verkkolaskutuksen saralla. Haastavaa maassamme on erilaisten verkkolaskutusformaattien määrä. Kolme verkkolaskutuksen asiantuntijaa kertovat, miten suomalaisyritysten kannattaisi reagoida eurooppalaisen standardin mukaiseen verkkolaskutukseen. Heidän keskeinen viestinsä on, että yritysten tulisi siirtyä verkkolaskutukseen, ja verkkolaskutuksen formaatteja tulisi saada yhtenäisemmäksi.

Viestintätoimisto Aivela
Digitaalinen taloushallinto
Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen
Digitaalinen taloushallinto

Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen

Verkkolaskuvisiossa 2030 on määritelty, että Peppol-verkkolaskutuksen käyttöä pyritään helpottamaan Suomessa. Peppol-muotoinen verkkolasku helpottaa rajat ylittävää laskutusta, ja se onkin tärkeässä asemassa kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan tehostamisessa. Tämä artikkeli käsittelee Peppolin merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisessa verkkolaskutusympäristössä.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 
Digikyvykkyys

Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 

Marraskuussa pidetty syksyn yhdistyskokous valitsi uuden hallituksen. Kokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaan TIEKE jatkaa vuonna 2024 työtä digikyvykkyyden, digitaalisen taloushallinnon, datatalouden ja vastuullisuuden edistämisen parissa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen