Ryhmä virkailijoita keskustelemassa ja työskentelemässä tietokoneen äärellä.

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Monimuotoisuuden edistäminen suomalaisessa työelämässä vaatii jatkuvaa työtä ja sitoutumista.  

”Monimuotoisuus on inhimillisesti oikeudenmukaista. On tärkeää muistaa, että erilaiset ihmiset voivat suorittaa työtä onnistuneesti yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden suuntaisesti”, Työturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Seija Moilanen sanoo. 

Inhimillisyyden lisäksi monimuotoisuus työelämässä on myös juridisesti tärkeää. Suomessa työnantajilla on monimuotoisuuteen liittyviä velvollisuuksia esimerkiksi yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain perusteella.  

”Työturvallisuuslaki liittyy myös monimuotoisuuteen, sillä turvallinen työpaikka ei tarkoita vain fyysistä turvallisuutta, vaan myös psykologisen turvallisuuden luomista”, Moilanen lisää. 

Moilanen muistuttaa lisäksi, että monimuotoisuus vaikuttaa positiivisesti myös työnantajamielikuvaan. Jos monimuotoisuus aidosti toteutuu, se parantaa työhyvinvointia sekä lisää työpaikan henkilöstön veto- ja pitovoimaa. 

Monimuotoisuusosaamisen haaste on aiheen laajuus 

Moilasen mukaan monimuotoisuusosaamisen haasteita ovat aiheen laajuus ja siihen perehtymisen vaativuus.  

”Monimuotoisuuden aihepiiriin sisältyy aiheita, joista keskustelemista arastellaan. Lisäksi monimuotoisuuden merkitystä ei aina tiedosteta riittävästi organisaation eri tasoilla.”  

Tulevaisuudessa monimuotoisuuden merkitys suomalaisessa työelämässä tulee Moilasen mukaan kuitenkin vain kasvamaan.  

”Työyhteisöt uudistuvat, ja nuoremmille sukupolville monimuotoisuus on itsestäänselvyys. Siksi on tärkeää, että johto ja esihenkilöt ovat tietoisia ja valmiita toimimaan monimuotoisuuden puolesta”, hän toteaa. 

Lempeä itsereflektio voi auttaa johtajaa edistämään monimuotoisuutta 

Johtajat voivat edistää monimuotoisuutta monin konkreettisin toimin. Moilasen mukaan aloittaa voi omasta tietoisuudesta ja ennakko-oletuksista.  

”Lempeä itsereflektio auttaa tunnistamaan omia ennakko-oletuksia ja käsityksiä. Johtajien tulisi tietoisesti rakentaa ja ylläpitää psykologista turvallisuutta työyhteisössä.” 

Monimuotoisuus tulisi ottaa huomioon rekrytointiprosesseissa, perehdytyksessä ja työn opastamisessa ja ohjaamisessa. Esimerkiksi anonyymit rekrytointiprosessit voivat vahvistaa monimuotoisuutta.  

Monimuotoisuus vaatii jatkuvaa oppimista ja sopeutumista 

”Johdon sitoutuminen ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa menestyksen saavuttamiseksi”, Moilanen kiteyttää. 

Moilasen mukaan monimuotoisuus vaatii jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. 

 ”Johtajien tulee olla valmiita oppimaan ja sopeutumaan muuttuvissa olosuhteissa. Monimuotoisuuden edistäminen on pitkäjänteinen prosessi, joka vaatii sitoutumista kaikilta osapuolilta.” 

Tukea on onneksi paljon saatavilla eri toimijoilta. Esimerkiksi TIEKEn EDIFY-EDU-hankkeen johtamiskoulutukset tukevat monimuotoisuuden edistämistä. Hankkeessa luodaan pienistä kokonaisuuksista rakentuvia koulutuskokonaisuuksia, jotka tukevat kaikkien oppijoiden osallistumista ja onnistumista koulutusjärjestelmässä. Työturvallisuuskeskus tarjoaa puolestaan mm. neuvontaa, tilauskoulutuksia ja podcast- ja videomateriaaleja ensiaskeleiden ottamiseksi monimuotoisuuden edistämisessä.  

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela